Prin Hotărârea Senatului UTM cercetările prioritare au fost axate în 6 Centre de cercetare-dezvoltare cu direcţiile ştiinţifice respective:

 1. Centrul de cercetare-dezvoltare cu direcţia ştiinţifică prioritară „Tehnologii avansate, produse industriale scientointensive şi materiale noi în construcţia de maşini”.
  Coordonator: Ion Bostan , prof. univ., dr. hab., academician
  Tel.: (+373 022) 445-088
 2. Centrul de cercetare-dezvoltare cu direcţia ştiinţifică prioritară „Tehnologii moderne în domeniile electrotehnicii şi energeticii”.
  Coordonator: Ion Stratan , prof. univ., dr.
  Tel.: (+373 022) 234-187
 3. Centrul de cercetare-dezvoltare cu direcţia ştiinţifică prioritară „Procesarea, calitatea şi securitatea produselor alimentare”.
  Coordonator: Pavel Tatarov , prof. univ., dr. hab.
  Tel.: (+373 022) 319-143
 4. Centrul de cercetare-dezvoltare cu direcţia ştiinţifică prioritară „Arhitectură, construcţii şi design”.
  Coordonator: Mircea Andriuţă , prof. univ., dr. hab.
  Tel.: (+373 022) 773-807
 5. Centrul de cercetare-dezvoltare cu direcţia ştiinţifică prioritară „Electronică, informatică şi comunicaţii”.
  Coordonator: Valerian Dorogan , prof. univ., dr. hab.
  Tel.: (+373 022) 235-437
 6. Centrul de cercetare-dezvoltare cu direcţia ştiinţifică prioritară „Antreprenoriat şi educaţie socioumană în inginerie”.
  Coordonator: Ion Albu , conf. univ., dr.
  Tel.: (+373 022) 774-514