sarbu

 

NICOLAE SÎRBU

Șef de  laborator
Profesor universitar, doctor habilitat
E-mail: nicolae.sirbu@sde.utm.md

 

 

 

 

INFORMAȚII GENERALE

În anii 1963 – 1964, la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova a început să funcţioneze Laboratorul de Optică, în care se efectuau măsurări la temperaturi joase. Acest laborator era condus de profesorul V. Sobolev împreună cu A. Andrieş şi S. Şutov. În acest laborator, actualul conducător al laboratorului, profesorul N. Sîrbu, a susţinut teza de doctor sub conducerea profesorului V. Sobolev. După susţinerea tezei de doctor (1969), N. Sârbu a fost invitat la Institutul Politehnic „S. Lazo” din Chișinău. În anii 1970 – 1971 au fost determinate direcţia şi tematica cercetărilor ştiinţifice ale Laboratorului de Spectroscopie Optică şi Comunicaţii Optice, conducător ştiinţific N. Sîrbu. Tematica era promovată de rectorul S. Radauțan și susținută de prorectorul V. Tîrziu și șeful Catedrei de Dispozitive Semiconuctoare I. Molodean. Pentru prima dată în laborator a fost observat un fenomen nou — perechea dintre doi electroni şi centrul de impuritate cu sarcină pozitivă (autorii — N. Sîrbu, I. Stamov, S. Rădăuțan). Acest fenomen a fost confirmat de cercetătorii din Sankt Petersburg, Kiev şi Japonia. Acest fenomen a stimulat cercetările teoretice la IFA al AȘ a Republicii Moldova. În lucrările teoretice ale academicianului V. Kovarski și prof. E. Siniavski a fost confirmat acest fenomen şi demonstrată baza lui teoretică.

tirziu si molodean

Doctorii în științe fizico-matematice V. Tîrziu și I. Molodean în laboratorul de Spectroscopie Optică

În perioada 1970-1990 au fost realizate proiecte ştiinţifice conform deciziei Comisiei Prezidiului Sovietului Miniştrilor URSS pe planul proiectelor militare. În laborator au fost realizate Proiecte ştiinţifice în bază de contracte cu diferite întreprinderi industriale (1984-1998), două — bilaterale (2008 – 2011) — „Cercetarea proprietăţilor optice al materialelor anizotrope CuAlxFe1-хS2 şi CuAlxGa1-хSe2 pentru construirea traductoarelor sensibile la polarizare, inclusiv traductoarele optice ale câmpurilor fizice” (bilateral — Belorusia) și „Investigarea proceselor de generare şi recombinare în materialele halcopirite pentru amplificatoarele optice” (bilateral — Belorusia).

În perioada 1984-2014 au fost realizate şi 6 Proiecte Instituţionale de Stat care conţin tematica „Investigarea anizotropiei optice naturale şi induse în cristale şi nanostructuri pentru utilizare în optoelectronică şi microelectronică”. În laboratorul de Spectroscopie Optică în perioada 1974-2014 au efectuat doctorantura 20 persone și au fost susţinute 12 teze de doctor. Doctoranda L. Nemerenco, Laureat al Premiului municipal pentru tineret în domeniul literaturii, artei, ştiinţei şi tehnicii, anul 2005, de asemenea a susținut teza de doctor (2007) şi are peste 25 publicaţii în reviste recenzate din Europa. Doctorandul A. Dorogan Laureat al Premiului municipal pentru tineret în domeniul literaturii, artei, ştiinţei şi tehnicii, anul 2005, are peste 30 publicații inclusiv 12 cu impact factor (teza prigătită pentru prezentare). Doctoranda A. Mașnic a câștigat bursa S. Rădăuțan. Doctorandul V. Parvan a prezentat teza la susţinere în mai 2014 și a câștigat bursa de mobilitate prin Programul ERASMUS MUNDUS în Germania (2014). În laborator au realizat stagii savanți din Europa – Franec Crulițki din Wroclaw, Polonia (1 an), Pier-Karlo Richi din Italia (0,5 an) și cercetători din Rusia, Ucraina și Germania.

V. Zalamai

Doctorul în științe fizico-matematice V. Zalamai (IFA al AȘM) realizează experimentul λ-modulație digitală în Laboratorul de Spectroscopie Optică

În perioadă 1970 – 2013 Laboratorul de Spectroscopie Optică a publicat în SUA monografia „Exciton Polariton Dispersion in Multinary Compounds, book chapter, in Exciton Quasiparticles”: Theory, Dynamics and Applications. Randy M. Bergin (Editor), Nova Science Publishers Inc. (2010); 166 p. (coautor V. V. Ursaki); monografia „Proprietăţile optoelectronice ale compuşilor II-V”, Editura „Ştiinţa”, Chişinău 1983; Articole ştiinţifice — peste 430, în reviste ştiinţifice europene, dintre care 270 cu impact factor; 30 invenţii şi 1 brevet, care au fost menţionate cu 22 medalii de aur şi argint, 3 medalii de bronz; diplome la expoziţii internaţionale de invenţii dintre care _ Gold Medal, International Inovation and Invention, Taivan, 16 August 2012; Diploma Gold Medal „Inventive Merit”, Moscow, April, 2010; Diploma of Excellency, Euro Invent, România, 2009; Cupa de Aur şi diploma de Excelență, Forumul inventatorilor români, 2008; Adeverinţa „Best paper a world”, Sinaia, România (1999), numărul referinţelor la publicaţiile științifice depăşeşte 900. Cercetătorii laboratorului colaborează cu savanţii din străinătate: Universitatea din Leipzig, Germania; University of Leuven, Belgium; University of Nottingham, UK, Britania; The University of Rochester, USA; University of Micigan, Ann Arbor, USA; Citadella Universitaria, Monserrato, Italy; Universitatea din Timişoară, România etc.

Laboratorul colaborează cu savanţi din alte centre științifice de elită: AȘM; Universitatea de Stat a Moldovei; Institutul de Fizică al AŞM Rusia, Moscova; Universitatea de Stat, Moscova; Universitatea de Stat, Voronej; Universitatea de Stat, Ujgorod, Ucraina; AŞM Belorusia.

În laboratorul de Spectroscopie Optică şi Comunicaţii Optice, în perioada 1984 – 2014 au fost realizate: 4 proiecte ştiinţifice în bază de contracte cu diferite întreprinderi industriale (1984 – 1989), două proiecte bilaterale (2008, 2009 – 2010) şi 6 proiecte Instituţionale de Stat (1984 – 2014).

  1. Spectroscopia stărilor de tip hidrogen şi împrăștierea Raman în semiconductori — cercetare conform deciziei Comisiei Prezidiului Sovietului Miniştrilor URSS pe planul proiectelor militare.
  2. Investigarea anizotropiei optice naturale şi induse în cristale şi nanostructuri pentru utilizare în optoelectronică şi microelectronică.
  3. Cercetarea proprietăţilor optice ale materialelor anizotrope CuAlxFe1-хS2 şi CuAlxGa1-хSe2 pentru construirea traductoarelor sensibile la polarizare, inclusiv traductoarele optice a câmpurilor fizice (bilateral — Belorusia), conducător de proiect din partea Belorusiei — prof. B. Korzun.
  4. Sporirea performanţelor spectrometrului KSDI-82 destinat cercetării materialelor, inclusiv la scară nanometrică, în domeniul infraroşu îndepărtat (proiect pentru utilaj — a fost procurat şi amplasat în laborator spectrometrul Japonez JASCO-670).
  5. Investigarea proceselor de generare şi recombinare în materialele halcopirite pentru amplificatoarele optice (bilateral — Belorusia).
  6. Development of optical Frequency Up-Converters and Dielectric Mirrors Based on Nanostructured III-V Componds for Integrated Optoelectronic Circuits (CRDF 2003-2004). Monolayered opalline super lattice: application to nanotechnologhy of 2D ordered array of epitaxial nanodots and metalattice conductors (FP-7). Proiect sub conducerea academicianului I. Tighineanu, pe baza căruia au fost procurate echipamente în laborator: sistemul criogenic LTS-22-C-330 şi laser Ar+Spectra Physics