DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, corpul de studii nr. 1
Tel: +373 22 23-54-37
Site-ul laboratorului: lmoe.utm.md

 

I. DIRECȚIILE DE ACTIVITATE

  • Tehnologia materialelor si structurilor în baza compuşilor semiconductori A3B5.
  • Tehnologia de fabricare si caracterizarea heterostructurilor laser AlGaAs/GaAs, InGaAs/InGaAsP/InGaP/GaAs, InGaAsP/InP cu emisie in diapazonul spectral 800 -1550 nm.
  • Proiectarea si confecţionarea senzorilor de mărimi fizice şi fotoreceptorilor pentru intervalul spectral 0.25 – 1.55 micrometri.
  • Proiectarea si confecţionarea modulelor laser cuplate cu fibra optica pentru aplicaţii în telecomunicaţii, medicina, metrologie etc.
  • Elaborarea sistemelor şi aparatelor optoelectronice pentru medicină, energetică, comunicaţii, industrie.
  • Diagnosticarea tehnica a echipamentelor electronice si optoelectronice pentru sistemele de telecomunicaţii prin fibre optice.

 

II. PRODUSE NOI OBȚINUTE ÎN LABORATORUL DE MICRO-OPTOELECTRONICĂ

Colectivul de autori al Laboratorului de Micro-Optoelectronică constituit din prof. univ., dr. hab. V. Dorogan, dr. şt. tehn., conf. T. Vieru, S. Vieru, V. Secrieru, E. Munteanu, A. Dorogan, Şt. Balica, E. Banari au elaborat un șir de produse noi după cum urmează:

1. Aparat pentru terapie cuantică

06_12Aparatele pentru terapie cuantică sunt elaborate şi realizate în baza diodelor laser şi a diodelor ultraviolete superluminiscente. Dispozitivul are două terminale de emisie cu dirijare şi control separat. Datorită utilizării unui microcontroler performant dispozitivul permite selectarea frecvenţei de lucru, puterii optice de emisie, timpului de lucru, memorie pentru 20 de regimuri selectate, alimentare de la reţea şi autonomă.

Avantaje, efectul economic şi social preconizat: Posibilităţi funcţionale lărgite, consum mic de putere, gabarite reduse, cost redus.

Domeniul de implementare: Instituţiile medicale.

Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială: Dispozitivele se utilizează deja în clinici, spitale, precum şi individual.

2. Sistem automat de măsurare a caracteristicilor diodelor laser

07_10Descrierea elaborării. Sistemul elaborat este conceput pentru automatizarea măsurărilor diferitor caracteristici (caracteristici volt-amperice şi watt-amperice, caracteristici spectrale) ale diodelor laser. Sistemul are posibilităţi de măsurare, reglare şi stabilizare a parametrilor de lucru (curent, tensiune şi temperatură) ai diodelor laser. Sistemul este dotat cu PC, nanoampermetru, nanovoltmetru, controler pentru dirijarea laserului _ „Newport 6000”, cameră pentru stabilizarea temperaturii, dispozitiv pentru transmiterea datelor _ GPIB. Automatizarea procesului măsurării oferă posibilitatea de a analiza cu exactitate parametrii diodei laser în timp real şi salvarea rezultatelor în baze de date (*.jpg, *.xls etc.)

3. Diode laser

Sunt confecţionate în baza heterostructurilor multistrat GaAs-AlGaAs, InGaAs-InGaAsP, InGaAs/GaAs, InGaAs/InGaAsP/InGaP/GaAs, în baza tehnologiilor moderne, ce includ: formarea şi protejarea oglinzilor Fabry-Pierout în vid, montarea şi poziţionarea structurii pe ambază, formarea microlentilelor pentru colimarea fluxului optic etc.

Avantaje, efectul economic şi social preconizat: Parametri şi caracteristici performante şi stabile.

Domeniul de implementare: Pot fi utilizate în diverse domenii ale micro-optoelectronicii, comunicaţiilor optice, medicinei.

4. Dispozitiv cuantic „Teralaser MF-2”

05_15Dispozitivul „TERALASER-MF-2” cu două terminale de emisie cu dirijare şi control separat a fost proiectat şi confecţionat pentru utilizare în clinici cu un număr mărit de pacienţi sau în cazul expunerii concomitente a regiunii tratate şi a punctului biologic activ acţiunii radiaţiei. Cu scopul asigurării universalităţii folosirii terminalelor optice au fost elaborate şi confecţionate două tipuri de terminale: de tip creion, dotat cu un set de capuri optice pentru focusare sau formarea fluxului optic, ce corespunde specificului tratării diverselor organe; de tip clopoţel cu magnet permanent şi cu emiţători cu diferite lungimi de undă pe bază diodelor laser (domeniu infraroşu) şi diodelor electroluminiscente cu emisie în ultraviolet.

Utilizarea radiaţiei ultravilete cu efect antiseptic lărgeşte posibilităţile folosirii dispozitivului „TERALASER-MF” în fizioterapie. Datorită utilizării unui microcontroler performant dispozitivul permite selectarea frecvenţei de lucru, puterii optice de emisie, timpului de lucru, memorie pentru 20 de regimuri selectate, alimentare de la reţea şi autonomă.

Domeniul de implementare: Instituţiile medicale, cabinetele de fizioterapie.

Avantaje: Posibilităţi funcţionale lărgite, consum mic de putere, gabarite reduse, cost redus.

5. Sistem de efecte optice pentru prezentarea băuturilor

Sistemul constă din blocul electronic de dirijare/programare, ce conţine: bloc de alimentare, nucleu de programare, panou de indicare (LCD ecran 16×2), panou de dirijare (tastatură), şina onewire pentru comunicarea cu emiţătoarele luminoase prin linie fizică, în caz de necesitate — bloc de comunicare prin unde radio cu telecomanda portabilă şi modulele de prezentare: microcontroler, circuit de comunicare cu panoul de comandă/programare şi LED-uri.

Domeniul de implementare: Reclamă şi marketing.

Avantaje: Consum de energie redus, timpul de lucru 10000 – 100000 ore; fiabilitatea la vibraţii de şoc; diversitatea spectrală a radiaţiei — 48 culori+alb; dirijarea intensităţii radiaţiei

6. Modul optoelectronic

08_8_1Modulul optoelectronic este elaborat în baza surselor de radiaţie UV cuplate cu fibra optică şi este destinat pentru diverse domenii, inclusiv — medicină. Pentru a ridica eficienţa de injecţie a radiaţiei UV cu λ=255 nm, emise de dioda electroluminiscentă, în fibra optică din cuarţ (diametru 1 mm, 1,5 mm şi 2 mm), a fost elaborat un sistem optic ce constă dintr-un condensor şi o micro lentilă. Au fost calculaţi şi aprobaţi parametrii optimi ai modulului.

Domeniul de implementare: Medicină.

Avantaje: Modul confecţionat pentru prima dată în R. Moldova, fără analogie în ţara.

7. Instalaţia de laborator pentru depunerea peliculelor metal oxidice prin metoda spray piroliză

03_16Instalaţia de laborator pentru depunerea peliculelor metal oxidice din fază aerozol cu omogenitate îmbunătăţită a distribuţiei parametrilor peliculei pe suprafaţa plachetei.

Avantaje, efectul economic şi social preconizat: Asigură condiţii mai bune pentru depunerea peliculelor metal oxidice cu parametrii necesari. Îmbunătăţeşte omogenizarea parametrilor peliculelor metal oxidice depuse pe suprafaţa de platină.

Domeniul de implementare: Prezintă interes pentru proiectanţii materialelor metal oxidice la etapa cercetăr