Sobor !!! 3130

 

ION SOBOR

Director al centrului
Conferențiar  universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78
Tel: +373 22 23-76-19
E-mail: ion.sobor@adm.utm.md, sre.utm@gmail.com
Site-ul centrului: www.energyplus.utm.md

 

 

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE

 1. Activitatea de cercetare – dezvoltare – implementare, în care se asigură:
  • studii de cercetare a potenţialului energetic a diferitor surse regenerabile de energie, elaborarea instalaţiilor de conversie eficientă a acestora în energie electrică, termică, mecanică;
  • implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniul surselor regenerabile de energie, metodelor avansate de conservare a energiei, echipamentelor cu un grad sporit de eficienţă energetică;
  • studii de cercetare în domeniul economiei şi politicii energetice, reglementărilor în energetică şi a tarifelor pentru diferite tipuri de energie;
  • omologarea instalaţiilor de captare şi conversie a energiilor regenerabile.
 2. Activitatea de incubare şi transfer tehnologic, în care se asigură:
  • identificarea agenţilor economici interesaţi în utilizarea surselor regenerabile de energie, majorării eficienţei energetice, conservării energiei;
  • consulting pentru agenţi economici şi persoane particulare care doresc să utilizeze surse regenerabile de energie;
  • organizarea de sesiuni ştiinţifice, metodice şi practice.
 3. Activitatea de îndrumare şi sprijinire a agenţilor economici, în care se asigură:
  • elaborarea documentaţiei tehnice a instalaţiilor de conversie a surselor regenerabile de energie;
  • acordarea de asistenţă tehnică şi informaţională la toate fazele de implementare;
  • servicii întreprinderilor de producere, transport şi distribuţie a energiilor.