Platforma de proiectare-fabricare s-a afiliat la CNTS ca structură autonomă  a componentelor subsistemelor de bord ale MS. Aceasta este dotată cu staţii performante de proiectare asistate de calculator, de simulare computerizată a proceselor cinematice şi dinamice ale MS la stadiile de proiectare, experimentare şi în perspectiva de lansare a MS. În cadrul proiectării componentelor funcţionale ale MS, pentru simularea influenţei perturbaţiilor cosmice asupra poziţionării MS pe orbită, s-au utilizat Soft-urile Solid Work, Catia, ANSYS, ABAQUS etc. Fabricarea componentelor subsistemelor funcţionale de bază ale MS se efectuează la Centrul tehnologii avansate „Etalon”, care este dotat cu echipament modern, spre exemplu, cu mașini unelte modelul Motion Master TB-105, având capuri cu 3 și 5 grade de mobilitate, operate cu comandă numerică Fagor 8055M cu aplicarea Soft-urilor SPUTH CAM și ASPIRE VECTRIC. Pentru fabricarea plachetelor cu cablaj imprimat platforma proiectare-fabricare este dotată cu utilaj modelul LPKF-S103 care ce operează sub comanda Soft Circuit PRO.

În foto 1 este prezentat un post de proiectare asistat de calculator şi simulări computerizate a cinematicii şi dinamicii MS la stadiul de proiectare, experimentare şi lansare; în foto 2 – fabricarea componentelor subsistemelor de bord ale MS la Centrul tehnologii avansate „Etalon”, iar în foto 3 – postul de proiectare asistată de calculator pentru prototiparea plachetelor cu cablaj imprimat a modulelor electronice.

Foto 1

Foto 1

Foto 1

Foto 2

Foto 1

Foto 3