Fig. 1.

Fig. 1.

Laboratorul „Subsisteme de bord pentru nano şi microsateliţi” (SBNMS) este specializat pe activităţi de cercetare-dezvoltare a subsistemelor de bord, printre care: scanerul pentru captarea imaginilor; sistemul de alimentare cu energie electrică a MS prin conversia PV a energiei solare; sisteme de determinare, orientare şi control a atitudinii MS în zbor pe orbită; echipamente de recepţie şi transmitere de date; calculatorul de bord etc. Elaborările componentelor de bord ale MS se efectuează în baza de alternative, asigurând studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor echitate decizională şi libertate competiţională de creaţie. Astfel, pe principii de alternative se asigură concursul de idei şi a soluţiilor tehnice inovative ale echipelor de tineri cercetători implicaţi în proiectele educaţionale de cercetare-dezvoltare a subsistemelor de bord ale MS.

Concomitent cu elaborările efectuate în original, echipele de cercetători în baza studiilor de caz propun variante ale componentelor de bord disponibile COTS însoţite cu analize de compatibilitate, masa, gabarite, cost, inclusiv de asigurare a interschimbabilităţii şi fiabilităţii MS în ansamblu.

 

Fig. 2

Fig. 2

 

 

 

Dotarea Laboratorului SBMS:

  • Staţii de proiectare asistată de calculator cu aplicarea softurilor moderne de proiectare în 3D şi de analize comparative (fig. 1).
  • Calculatoare performante de simulări computerizate a proceselor tehnologice (fig. 2).