Laboratorul procesare date şi imagini (DPI) este destinat familiarizării studenţilor, doctoranzilor şi tinerelor cadre didactice cu metodele şi tehnicile moderne de procesare a datelor și a imaginilor din Satelit şi de diseminare a rezultatelor procesării în diverse aplicaţii şi domenii. În cercetările efectuate în laboratorul PDI un rol aparte se atribuie studiului particularităţilor prelucrării imaginilor din satelit periclitate de distorsionări geometrice şi radiometrice, precum şi metodelor şi a tehnicilor moderne de procesare.

Fig. 1

Fig. 1

În figura 1 este prezentată vederea unui post de procesare geometrică şi de frecvenţă a imaginilor captate din satelit.