Fig. 1

Fig. 1

Laboratorul asamblare şi experimentare a subsistemelor de bord şi a MS asamblat (AEMS) este dotat cu echipament de asamblare a mecanicii fine şi cu aparataj electronic de măsurări. În fig. 1 este prezentat MS asamblat. Panourile PV ale MS au fost proiectate în cadrul CNTS şi fabricate cu utilizarea celulei fotovoltaice GalnP-GalnAS-Ge (P=50W, η>25%) rezistentă la radiația cosmică. În panourile PV sunt montaţi Senzorii Solari Silonex model SLCD-6N18, Senzori de temperatură Maxim Integrated Product model DS18B20 şi compatibili cu subsistemul de determinare a atitudinii MS model MAI-200. De asemenea, în AEMS într-un spaţiu izolat este montat pe fundaţie fixă Simulatorul (fig. 2) pentru cercetarea experimentală în condiţii de laborator a cinematicii și dinamicii MS cu mişcare sfera spaţială cu un punct fix, care reproduce mişcarea de rotaţie a satelitului în jurul a 3 axe ale sistemului de referinţă orbital. Simulatorul de asemeni permite cercetarea experimentală a intervenţiei sistemelor de bord asupra orientării MS pe orbită, inclusiv determinarea şi calibrarea eforturilor fizice de intervenţie dezvoltate de cele două sisteme de bord asupra stabilităţii şi a dinamicii repoziţionării MS pe axele sistemului orbital de coordonate. Simulatorul permite cercetarea experimentală a MS în condiţii de laborator şi în mediu vacuumat de până la 10-6 bari (12 µm Hg). Lacaşul simulatorului (fig. 3) permite rotirea MS în jurul axelor 0x, 0y, 0z în raport cu sistemul mobil de coordonate. Lacaşul este dotat cu două mecanisme de acţionare pentru a-i comunica mişcare de nutaţie cu unghiul θ=16° şi de precesie la φ=360°. Lacaşul port-satelit permite studiul cinematicii şi dinamicii MS sub acţiunea a două sisteme de intervenţie de bord a M şi anume de magnito torcher acţionate de câmpul magnetic al Pământului şi de mecanismul inerţial cu 3 roţi volante.

Simulatorul a fost proiectat în original în cadrul CNTS, UTM şi fabricat la uzinele din Chişinău.

Fig. 2

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3