NICOLAE SECRIERU

Vice-director al centrului
Conferențiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-81
E-mail: nicolae.secrieru@cnts.utm.md
Site-ul centrului: cnts.utm.md

 

 
I. INFORMAŢIE GENERALĂ

Tehnologiile spațiale au un rol important în dezvoltarea diferitor ramuri ale economiei, în special pentru agricultură, geodezie și cadastru, ecologie și monitorizarea mediului, preîntâmpinarea și diminuarea riscurilor de inundații și alte cataclisme naturale etc. În ultimii ani este în ascendență numărul universităților care inițiază și dezvoltă proiecte de elaborare și lansare în spațiul cosmic a pico-nano-microsateliților în scopuri științifice, socio-economice, comerciale etc.

Primii pași în cercetarea angajată pe proiecte în domeniul tehnologiilor satelitare s-au întreprins odată cu lansarea Programului de Stat „Valorificarea resurselor regenerabile de energie în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea Satelitului Moldovenesc” aprobat în anul 2009 spre finanţare din Bugetul de Stat (coordonator acad. I. Bostan). Programul prevedea „Elaborarea primului satelit al Republicii Moldova” cu patru proiecte distincte în domeniul dezvoltării tehnologiilor satelitare (conducători de proiecte conf. dr. N. Secrieru, conf. dr. V. Blaj, acad. V. Canţer, acad. I. Bostan).

Pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare, concomitent cu formarea în anul 2009 a colectivelor ştiinţifice cu o anumită experienţă de cercetare-proiectare în domeniul tehnologiilor satelitare, în perioada a.a. 2009-2012 a fost conceput şi pus în aplicare un plan amplu de proiectare şi construcţie a infrastructurii tehnico-materiale, care să permită realizarea scopului şi obiectivelor misiunii ştiinţifice a satelitului.

Astfel în anul 2009 a demarat crearea Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale, care a fost oficializat prin Hotărârea Senatului UTM nr. 6 din 31.01.2012 cu următoarea structură:

CNTS are conexiune directă cu Centrul de Excelenţă şi Comunicaţii a UTM, dotat cu o vastă infrastructură pentru găzduirea unei reţele puternice „Claud computing”, care include laboratoare de cercetare, proiectare şi simulare a sistemelor informative de comunicaţii, inclusiv, satelitare. O colaborare de succes s-a stabilit cu IBM, România prin intermediul atelierelor de lucru conformate la Iniţiativa Academică IBM privind familiarizarea cu tehnologiile de proiectare tip Model Drivon Systems dezvoltate cu IBM Rational Rhapsody ILOG OPL-Operations Research.

Laboratoarele SBNMS, PDI, AEMS și SCT reprezintă structuri integrate în CNTS, iar platforma de proiectare – fabricare a componentelor subsistemelor de bord ale MS este afiliată ca structură autonomă cu finanțare individuală.

II. PRINCIPALII COLABORATORI AI CENTRULUI

  1. Bostan Ion, academician, Director al centrului
  2. Secrieru Nicolae, Vice-director
  3. Candraman Sergiu, Şef de laborator
  4. Barbovschi Alexandru, Şef al observatorului astronomic
  5. Margarint Andrei, Şef al Staţiei terestre
  6. Gîrșcan Andrian, Şef de laborator
  7. Levineț Nicolai, Asistent cercetător
  8. Ilco Valentin, Asistent cercetător
  9. Jurat Andrian, Asistent cercetător
  10. Melnic Vladimir, Asistent cercetător