tighineanu

 

ION TIGHINEANU

Director al centrului,
Profesor universitar, doctor habilitat

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 7/8
Tel: +373 22 50-99-20
E-mail: ion.tighineanu@cnstm.utm.md, tiginyanu@yahoo.com
Site-ul centrului: ncmst.utm.md

 

 

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE

 • Activitatea de cercetare – dezvoltare – implementare:
  • Elaborarea tehnologiilor avansate de obținere a nanomatricelor semiconductoare şi altor structurilor semiconductoare de dimensiuni reduse;
  • Fabricarea nanomembranelor poroase din oxizi (TiO2, Al2O3, etc.) în baza suporturilor metalice;
  • Investigaţii privind proprietăţile electrice, optice şi fotoelectrice ale materialelor semiconductoare nanostructurate;
  • Dezvoltarea metodelor litografice netradiţionale, inclusiv în baza litografiei cu sarcină de suprafaţă;
  • Exploararea proprietăţilor optice nelineare performante ale materialelor semiconductoare nanostructurate în dispozitive optice nelineare şi emiţătoare de radiaţie THz;
  • Explorarea proprietăţilor fotonice ale nanostructurilor semiconductoare ordonate pentru dispozitive fotonice (ghiduri de undă, filtre, lentile în baza materialelor cu indice de refracţie negativ, multiplexoare optice etc.);
  • Elaborarea tehnologiilor de fabricare a materialor nanocompozite metal/semiconductor şi metal/dielectric, studiul efectelor plasmonice şi elaborarea dispozitivelor cu principii de funcţionare în baza acestor efecte;
  • Dezvoltarea metodelor de producere a materialelor compozite organice/anorganice şi elaborarea dispozitivelor optoelectronice în baza acestor materiale (celule fotovoltaice, dispozitive emiţătoare de lumină etc);
  • Elaborarea noilor dispozitive micro-optoelectronice şi nano-electronice cu parametri de performanţă: microlasere şi nanolasere, nanosenzori de radiaţie, senzori de gaze, senzori bilogici etc.
 • Activitatea legată de crearea unei infrastructuri la nivel naţional în domeniul nanomaterialelor şi nanotehnologiilor:
  • Prestare de servicii în domeniul microscopiei electronice şi microscopiei de forţă atomică;
  • Prestare de servicii în studiul proprietăţilor electrice, optice şi fotoelectrice a nanomaterialelor;
  • Conlucrarea cu specialiștii din domeniile conexe la intersecţia ştiinţei materialelor cu construcţia de maşini, elaborarea materialelor chimice şi biologice, farmaceutica şi medicina.

PROIECTE

 • Development of maskless lithographical approaches for 2D and 3D nanostructuring of III-V and II-VI semiconductor compounds.
 • Development of 2D and 3D metallo-dielectric periodic structures for photonic and optoelectronic applications.
 • Development of random lasers based on porous and disordered nanomaterials.
 • Plasmonics and optical phonon engineering at the nanoscale.
 • New sensor technologies based on wide band gap semiconductor compounds.

INFRASTRUCTURA CNSTM

CONSULTAȚII, EXPERTIZE, SERVICII