Javgureanu

 

VASILE JAVGUREANU

Director al Centrului
Profesor universitar, doctor, inginer

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor 7, corpul de studii nr. 6, aud. 6-220
Tel: +373 22 50-99-45
E-mail: vasile.javgureanu@imi.utm.md

 

 

DIRECȚIILE DE ACTIVITATE

 1. Educaţie:
  • organizarea de instruire universitară şi de studii postuniversitare în domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice;
  • organizarea perfecţionării profesorilor pentru studiile de master în domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice;
  • modernizarea cursurilor existente şi crearea cursurilor noi pentru studiile de master în domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice;
  • implementarea tehnologiilor moderne computerizate pentru studii de master şi sistemul internet şi multimedia pentru cercetări, învăţământ şi servicii
 2. Cercetări ştiinţifice şi transfer tehnologic:
  • cercetări ştiinţifice, transfer tehnologic şi proiectarea asistată de calculator în domeniul tehnicii acţionărilor hidraulice şi pneumatice;
  • cercetări şi realizări în domeniul transferului tehnologiilor educaţionale computerizate, implementarea învăţământului la distanţă:
  • concepţie, proiectare constructivă şi tehnologică, consultanţă, expertiză şi asistenţă tehnică în domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice;
 3. Servicii:
  • expertize, consultaţii, informare, documentare în domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice.