DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/9, corpul de studii nr. 5

 

INFRASTRUCTURA CENTRULUI DE CERCETĂRI OENOLOGICE

Nr. Echipament Parametri principali Destinație/determinări Notă
1. Spectrometru de Absorbție Atomică (Atomic Absorbtion Spectrometer, AAS)

Shimadzu 7000 AA

 • Sistemă optică-dublu fascicul, 3D.
 • Corecția aberațiilor conform Czerny-Turner.
 • Interval de măsurare 185÷900 nm.
 • 4 bande spectrale (0,2; 0,7; 1,3; 2 nm).
 • Corecție de fond duală (lampa D2 și metoda autoinversării de mare viteză).
 • Turelă pentru 6 lămpi cu catod tubular.
 • Atomizor de titan 10 cm cu poziție reglabilă.
 • Gestionarea programată a gazelor (acetilenă, aer, oxid de azot).
 • Diluare automată a probelor cu semnal extra detecție.
 • Repetare măsurători pînă la 20 ori.
 • Autosampler.
 • Curbe de calibrare liniare și polinominale.
 • Calcule finale în soft dedicat WizAArd.
 • Dirijare computerizată.
Elemente chimice, inclusiv metale grele în formă de compuși chimici, în diverse matrice lichide Pot fi determinate concentrațiile și în medii solide, după o extracție prealabilă adecvată de către solicitant conform unor metode recomandate.

Fiecare element necesită sursa sa de iradiere-lampă cu catod tubular.

2. Cromatograf de Lichide de Performanță Înaltă (High Performanse Liquid Chromatograph-HPLC)

Shimadzu NexeraX LC-20

Două pistoane hidraulice;

Presiune reglabilă pînă la 60 MPa;

Acurateță selectare presiune ±10%;

Acurateță viteză flux ±2μl/min;

Termostatare Coloane 4-85oC;

Volum de injectare 0,1μl÷50 μl;

Precizie injectare –max RSD 0,3%.

Detector refractometric

 • Interval indice refracție 1÷1,75.
 • Linearitate 5×104.
 • Viteza maximă a fluxului măsurat-20 ml/min.
 • Capacitate celulă de măsurare 63,5 μl.
 • Temperatura celulei de măsurare 30÷60o
 • Auto zero.

Detector spectrophotometric

 • Domeniu măsurare 190÷900 nm.
 • acurateță selectare 1 nm.

Detector fluorometric

 • Domeniu măsurare 200÷750 nm.
Determinarea unui șir de substanțe organice în medii lichide (musturi-vinuri-distilate-extracte etc.).

Pot fi determinați acizi organici, aminoacizi (după derivare), substanțe fenolice, polifenolice ș.a. Separarea analitică, identificarea calitativă și cuantificarea substanțelor chimice, care posedă absorbție optică în domeniul ultraviolet-vizibil, fluorescență sau indice de refracție divers de cel al solventului (substanțe fenolice, acizi organici și aminoacizi, alcooli, aldehide, esteri etc.)

Pentru diferite grupe de substanțe sunt necesare coloanele și precoloanele respective.

Sunt obligatorii substanțele-markeri, de referință, pentru construirea curbelor de calibrare și determinarea parametrilor cromatografici, de puritate înaltă (HPLC).

De asemenea sunt necesari solvenții pentru procesul de eluare, conform metodelor recomandate, de puritate HPLC.

3. Cromatograf cu gaze cu triplu quadrupol mas-spectrometric

Bruker GC-MS/MS

SCION TQ 456-GC

 • Termostat coloane-pînă la 450o
 • Programarea rampelor de temperatură-24 rampe maxim.
 • Programarea presiunii-10 programe maxim.
 • Control electronic al fluxului de gaz.
 • Reglarea fluxului de gaze-pînă la 1500 ml/min.
 • Presiunea maximă de operare-1034 kPa.
 • Detector de masă-de la 1,5 pînă la 1200 unități de masă.
 • Ionizare electrică a moleculelor.
 • Reglarea energiei electronilor 0-150 eV.
 • Generarea vacuumului cu ajutorul pompei turbomoleculare.
 • Fluxul maxim de gaze-4l/min.
 • Viteza maximă de scanare-14 000 u.m./sec.
 • Sensibilitate detector-nu mai puțin de 7500:1.
Pentru identificarea multor substanțe volatile din băuturi, care posedă stabilitate termică și moleculele cărora pot fi ionizate sub acțiunea curentului electric. Pentru determinări sunt necesare coloanele corespunzătoare,

substanțele de referință în calitate de standard.

4. Cromatograf cu gaze

Shimadzu

LC-2100-Plus

Temperatura termostatului coloanei capilare

 • +4oC de la T camerei ÷450oC

Acuratețe programare temperatură

 • ±0,01oC

Viteză de încălzire a termostatului

 • 70oC/min pînă la 200oC
 • 50oC/min pînă la 350oC
 • 35oC/min pînă la 450oC

Viteza de răcire a termostatului

 • 34 min de la 450oC pînă la 50oC (la temperatura camerei în mediu)

Programare temperatură

 • Total 20 rampe

Programare timp

 • Total 9999,99 min.

Port injectare:

Programare temperatură

 • Pînă la 450oC
 • Acuratețe ±0,1oC

Modalitate de injectare

 • Split/splitless
 • Direct

Detector-Ionizare în flacără (FID)

Programare temperatură-pînă la 450oC

Domeniu dinamic-107

Unitate control flux gaz purtător:

 • 0÷970 kPa, cu increment 0,1 kPa.
 • 7 rampe posibile
Destinat determinării calitative și cantitative a compușilor volatili în băuturi prin metoda Head-Space, pentru aprecierea atît a potențialului aromatic, cît și a impactului tehnologiilor asupra profilului aromatic, a evoluției substanțelor volatile în procesul de maturare, păstrare.

Funcționează cu coloane capilare.

Pentru determinări sunt necesare coloanele corespunzătoare,

substanțele de referință în calitate de standard.

5. Analizor pentru determinarea enzimatică (preponderent) a unor componenți  importanți din suc-vin, extracte viticole

Miura One

Autosampler pentru 15 probe/soluții de calibrare.

 • Metode aplicate: End-point, Diferențiale, Timp fixat, Cinetice, Bicromatice.
 • Temperatura de reacție: +37oC±0,1o
 • Diluarea automată a mostrelor.
 • Calibrare liniară/non-liniară după 8 puncte ale standardelor.
 • Scanner integrat pentru codul cu bară a kiturilor, regenților și mostrelor.
 • Filtre optice: 8, în domeniul 340÷700 nm.
 • Sursa de lumină: lampă cu halogen.
 • Linearitate fotometrică. 0÷3 A.
 • 80 celule lavabile pentru reacții și măsurări.
 • Consum apă: 2 l/oră.
 • Refrigerare reagenți: pînă la 14oC sub temperatura camerei.
 • Conexiune bidirecțională.
Destinat determinărilor cantitative a principalilor acizi organici, aminoacizi asimilabili de drojdii, a glucozei  și fructozei, prin utilizarea (în  majoritatea cazurilor) a metodelor enzimatice, specifice și selective.

Dotat cu sistemă frigorifică pentru soluțiile cu fermenți.

Determinările necesită kit-uri enzimatice special, valabile, și kit-uri pentru standardizare.
6. Analizor automat pentru vinuri FTIR Bacchus 3

Prevăzut pentru determinările rapide, fără reagenți, a unui spectru larg de substanțe și parametric importanți. Dotat cu susrse de lumină: InfraRoșie (IR),

Ultravioletă (UV) și Vizibilă (VIS).

Modulul Interferometru-

 • Domeniul spectral 7800-350 cm-1.
 • Rezoluție spectrală 0,4 cm-1.
 • Raport semnal/zgomot
 • 10 000:1.

Modulul Ultraviolet-Vizibil

 • Domeniul spectral 200-850 nm;
 • Linearitate absorbanță 0-3.
 • Detector DR TGS.
 • Termostatare în flux (28±1oC) pentru probe cu temperatura inițială între 5 și 35o
 • Filtrarea și degazarea (pînă la 2 g/l CO2) a mostrelor.
 • Software specializat cu utilizarea datelor transformărilor Furie (FT).
 • Ajustări pentru categoriile de vin după conținutul de zahăr, culoare.
 • Calibrări dinamice.
Gradul alcoholic,

Gradul alcoholic potential,

Gradul Baume, Brix, zaharurile totale, reducătoare, glucoza+fructoza, zaharoza, densitatea, extractul sec, pH, aciditatea totală, aciditatea volatilă, acizii:

 • Acetic
 • Malic
 • Lactic
 • Tartric,
 • Gluconic,
 • Citric,
 • Glicerina
 • Azotul asimilabil,
 • Intensitatea și Tonalitatea culorii,
 • Absorbanța la 280 nm, Indicile Polifenolilor Totali,
 • Antocianii
 • Taninurile
 • Potasiul
Sunt necesare calibrările pentru vinurile cu diferit conținut de zahăr, diferită culoare.
7. Distilator automat al Alcoolului Etilic din băuturile alcoolice

Gibertini SuperDEE

Generator de vapori integrat.

Distilare:

 • 100 ml vin-3-4 min.
 • 200 ml vin-6-8 min.
Distilare automată a băuturilor alcoolice pentru recuperarea alcoolului și determinarea ulterioară a concentrației acestuia.
8. Balanță hidrostatică

Gibertini DensiMat-CE cu

determinare conținut alcool la modulul

Alcomat-2

Densimetru electronic automat.

 • Conținutul de alcool determinat: 0,13÷99,98% (v/v).
 • Sensibilitatea 0,01% volum.
 • Densitatea relative măsurată: 0,5÷2,25 (d20/20)
 • Sensibilitate și repetabilitate măsurători: 0,00005; ±0,00005
 • Domeniu Extract sec total:  0÷505,8 g/l
 • Precizie și repetabilitate: ±0,3 g/l.
 • Densitate relativă a musturilor (d20/20): 1,04÷1,16 g/l.
 • Sondă termică Pt100
 • Repetabilitate lectură (10÷30oC): ±0,05oC
Determinarea densităților relative (d20/20) ale sucurilor, musturilor, băuturilor alcoolice, a mediilor lichide.

Determinarea automata a Tăriei Alcoolice Volumice (TAV).

Determinarea reziduului sec în vinuri în baza densităților pînă și după distilarea alcoolului etilic.

Recalcularea automata a rezultatelor pentru 20oC.

9. Refractometru digital

KRÜSS DR6300

Intervalul indicelui de refracție determinat

 • nD 1,32000÷1,70000
 • oBrix 0÷95

Acuratețe

 • nD ±0,00002
 • oBrix ±0,02

Rezoluție

 • nD 0,00001
 • oBrix 0,01

Calcularea mediei măsurătorilor

Determinarea indicelul de refracție nD și a valorii oBrix

În lichide.

Fără termostatare
10. Refractometru manual tip Abbe

KRÜSS

Domeniul de măsurare:

 • 1,300÷1,700 nD
 • 0,0÷0,95 oBrix

Diviziuni:

 • 0,0005 nD
 • 0,25 oBrix

Rezoluție:

 • 0,0002 nD
 • 0,1 oBrix
Determinarea indicelul de refracție nD și a valorii oBrix

În lichide.

11. Extractor Soxhlet

Velp Scientifica SER 148/6

 • Principiul extracției-Randall, modificare extracție Soxhlet.
 • 6 posturi paralele de extracție semiautomată.
 • Putere sumară-950 W.
 • Programabil (29 programe).
 • Volum celule de extracție 30÷100 ml.
 • Recuperare solvent 50÷70%.
 • Temperaturi operaționale 100÷260o
 • Port RS 232.
Pentru extracția lichid-solid din matrice biologice a diferitor grupe de substanțe în solvenți ordinari și complecși.
12. Polarimetru digital

KRÜSS P3000

Măsurători rapide, precise (±0,001o), cu controlul temperaturii exacte (±0,01oC).

 • Rezistent la mediile chimice.
 • Intervalul de măsurare ±90o, precizia ±0,1o.
 • Utilizabil pentru determinări în lichide la temperaturi 0-99,9o
 • Sursa lumină-LED, lungimea de undă 589 nm.
 • Celule de măsurare 100 și 200 mm.
Pentru determinări precise ale substanțelor cu activitate optică din lichide.
13. Polarimetru manual K

RÜSS P1000 LED

Scară circulară 180oC, acuratețe ±1o. Cu nonius, precizia măsurătorilor ±0,05o.

Sursa lumină-LED, lungimea de undă 589 nm.

Cameră robustă pentru celule de măsurare 100 și 200 mm.

Pentru determinări manuale de rutină ale substanțelor cu activitate optică din lichide și pentru instruire în aplicarea metodei polarimetrice.
14. Spectrofotometru UV-VIS

PG Instruments T70

 • Domeniu de măsurare-190÷1100 nm.
 • Valorile ordinatei – 0,3÷3 unități de absorbanță A.
 • Fantă de lumină fixă 2 nm
 • Viteză variabilă de scanare.
 • Acuratețea lungimii de undă-±0,3 nm.
 • Reproducerea lungimii de undă ≤0,2 nm.
 • Zgomot fotometric 0,001 A (500 nm).
 • Stabilitate fotometrică a liniei de bază 0,0008 A/oră.
 • Compartiment de cuve cu poziționare automată.
 • Display LCD digital.
Spectrofotometru cu monofascicul pentru măsurari a  absorbanței A/transmitanței T soluțiilor în domeniul Ultraviolet-Vizibil. Determinarea unor parametri optici  standard în vinuri, determinări fotometrice, cantitative, cinetice complexe conform programelor din dotație.  Determinări spectrofotometrice  calitative și cantitative ale diferitor compuși care posedă absorbție în domeniul respectiv sau formează produse colorate.
15. Spectrofotometru UV-VIS

PG Instruments T80

 • Domeniu de măsurare-190÷1100 nm.
 • Valorile ordinatei -0,3÷3 unități de absorbanță A.
 • Fantă de lumină fixă (2 nm) sau variabilă (0,5-1,0-2,0-5,0 nm)
 • Viteză variabilă de scanare.
 • Acuratețea lungimii de undă-±0,3 nm.
 • Reproducerea lungimii de undă ≤0,2 nm.
 • Zgomot fotometric 0,001 A (500 nm).
 • Stabilitate fotometrică a liniei de bază 0,0008 A/oră.
 • Compartiment de cuve cu poziționare automată.
 • Display LCD digital.
Spectrofotometru cu fascicul dublu  pentru măsurări de precizie a  absorbanței A/transmitanței T soluțiilor în domeniul Ultraviolet-Vizibil. Determinarea unor parametri optici  standard în vinuri, determinări fotometrice, cantitative, cinetice complexe conform programelor din dotație.  Determinări spectrofotometrice  calitative și cantitative ale diferitor compuși care posedă absorbție în domeniul respectiv sau formează produse colorate.
16. Spectrofotometru UV-VIS

Analytik Jena

Specord 250Plus

 • Spectrofotometru cu dublu fascicul și rezoluție spectrală variabilă.
 • Domeniu de măsurare-190÷1100 nm.
 • Domeniu fotometric -4÷+4 unități de absorbanță A.
 • Fantă de lumină variabilă (0,2-0,5-1,0-2,0-5,0 nm).
 • Viteză variabilă de scanare.
 • Acuratețea lungimii de undă-0,1 nm.
 • Reproductibilitatea lungimii de undă ≤0,02 nm.
 • Reproductibilitatea fotometrică ≤0,0005A
 • Stabilitate fotometrică pe termen lung a liniei de bază (500 nm) ≤0,0005 A/oră.
 • Compartiment de cuve cu poziționare automată.
 • Funcționare doar cu PC extern
Spectrofotometru cu fascicul dublu  pentru măsurări de precizie a  absorbanței A/transmitanței T soluțiilor în domeniul Ultraviolet-Vizibil. Determinarea unor parametri optici  standard în vinuri, determinări fotometrice, cantitative, cinetice complexe conform programelor din dotație.  Determinări spectrofotometrice  calitative și cantitative ale diferitor compuși care posedă absorbție în domeniul respectiv sau formează produse colorate.
17. Spectrofotometru Ultraviolet-Vizibil pentru microvolume Jenway Genova Nano

 • 200-1100 nm
 • Lampă Xenon
 • Volum determinare-0,5 µl
 • Scanare automată
Pentru determinările spectrofotometrice în medii biologice lichide
18. Fotometru

WTW PHOTOLAB S12

Programe fixe de analiză (50), pentru măsurători cu kituri de furnizor.

12 lungimi de undă:

 • 340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820 nm

Stocarea a 1000 de rezultate

Pentru determinarea absornaței soluțiilor la 12 lungimi fixe de undă din domeniul vizibil, în eprubete dedicate (16 mm), cu cod de bară și cuve 10, 20 și 50 mm. Sunt necesare cuvele cu cod cu bare și ingredienții pentru analizele respective.
19. Centrifugă Hettich EBA 20S

Viteza maximă de rotație-6000 RPM

Densitatea maximă a mediului centrifugat-1,2 kg/dm3

8 posturi eprubetex15 ml, diam.16 mm

Selectare sensorială a vitezei

Selectare sensorială a timpului de centrifugare 1÷99 min. discret 1 min.

Pentru centrifugarea eșantioanelor în mediu lichid.
20. Centrifugă Hettich EBA 21

Viteza maximă de rotație

-18 000 RPM

Densitatea maximă a mediului centrifugat-1,2 kg/dm3

24 posturi eprubetex3 g, (Eppendorf)

Selectare sensorială a vitezei

Selectare sensorială a timpului de centrifugare 1÷99 min. discret 1 min.

Și 1÷59 sec., discret 1 sec.

Pentru centrifugarea eșantioanelor în mediu lichid.
21. Centrifugă

Hettich Mikro 200R

Viteza maximă de rotație

-15 000 RPM

Densitatea maximă a mediului centrifugat-1,2 kg/dm3

24 posturi eprubetex3 g, (Eppendorf)

Selectare sensorială a vitezei

Selectare sensorială a timpului de centrifugare 1÷99 min. discret 1 min.

Și 1÷59 sec., discret 1 sec.

Pentru centrifugarea eșantioanelor în mediu lichid.
22. Microscop biologic didactic

OPTICA B-383PL

 • Cîmp mare de urmărire în ocular 10x/20 mm
 • Turelă cu obiective, rotabilă 360o.
 • Suport probe cu mecanism de deplasare 160×140 mm, distanța de deplasare 78×54 mm.
 • Focalizare macro- și micrometrică cu mecanism coaxial de blocare.
 • Sistemă de centrare a condensorului ABBE.
 • Iluminare X-LED3, cu reglare manuală a luminozității.
 • Alimentare electrică externă.
Pentru studierea obiectelor biologice și de altă natură, în regim preferențial didactic
23. Stero Dynascopic Microscope cu monitor

Lynx (Bench stand)

 • Obiectiv ZOOM.
 • Mărirea maximă-45x.
 • Sursă de iluminare-14 LEDuri.
 • Ecran mare pentru vizualizare.
Destinat studierii coardelor (viță-de-vie, pomi, arbuști etc.) pentru aprecierea viabilității mugurilor, gradului lor de germinare, deosebirilor între mugurii de roadă și de frunze.
24. Stereomicroscop cu captare imagine

Analytik Jena STEMI 508

 • Imagine Stereo
 • Optică apocromatică,
 • Obiectiv zoom cu mărire de pînă la 50x (1:8). Efect pseudo 3D pentru aprecierea în volum al obiectelor studiate.
 • Port USB.
Destinat  investigațiilor corecte coloristic, inclusiv a structurii boabelor, pieliței, semințelor.
25. Microscop biologic digital binocular

MOTIC DMWB1-223

 • Turelă 4 obiective acromatice, supercontraste.4x, 10x, 40x, 100x.
 • Sistem optic cu condensor ABBE.
 • Cameră video integrată.
 • Rezoluție 1600×1200 pixeli.
 • Port USB.
Destinat studierii obiectelor biologice și de altă natură, cu captare video a imaginilor.
26. pH-metru

WTW Inolab pH 7110

Domeniu măsurare:

 • pH: 2,000÷19,999.
 • U (mV): 2000÷2000
 • T (oC): 5÷+105
 • Calibrare manuală sau automată.
 • Timer calibrare.
 • Indicare a stabilității valorilor pH (AR-AutoRead).
 • Alimentare dublă-220 V și autonomă (AA, 6V)
 • Stand pentru sensori.
 • Sondă temperatură (±0,1oC).
Destinat determinării concentrației ionilor de hidrogen în soluții și medii lichide. 27
27. Conductometru soluții

WTW Inolab Cond 7310

Interval măsurare:

 • conductivitate
  • 0,0 µS/cm÷1000 mS/cm,
  • precizia ±0,5% din valoare
 • salinitate
  • 0,00÷20 MOhm*cm
 • Interval de temperatură
  • -5÷+105oC, ±0,1o
Aparat pentru măsurarea conductivității și/sau salinității soluțiilor.
28. Turbidimetru

WTW  Turb 555

 • Sursă de lumină-lampă de wolfram
 • Domeniul de măsurare 0÷10 000NTU

Rezoluție:

 • 0,0001÷9,9999 NTU -0,0001NTU
 • 10,000-99,999 NTU -0,001 NTU
 • 100,00÷99 NTU -0,01 NTU
 • 1000,0÷10 000 NTU -0,1 NTU

Reproductibilitate – ±2%

Destinat determinării turbidității soluțiilor în unități internaționale de turbiditate (NTU)
29. Liofilizator pentru probe biologice CHRIST Beta 2-8

 • Temperatura minimă de refrigerare a probelor într-o singură treaptă-minus 55oC, în două trepte-minus 85o
 • Bloc cilindric etajat, 4 nivele, cu suprafața totală 0,5 m2, cu încărcătură maximă    8 kg.
 • Vacuumare profundă.
 • Consum maxim-1,84 kW.
 • Monitor LCD pentru selectarea condițiilor experimentale și monitorizarea mersului liofilizării.
Aparat pentru uscarea fină, de rutină, în condiții de laborator, a cantităților mici de medii biologice termolabile prin sublimare.
30. Distilator apă GFL-2004

Distilator automat cu rezervor inox de 4 l

 • Productivitate-4 l/oră
 • Apă distilată foarte pură, fără substanțe pirogene
 • Conductivitatea electrică specifica a apei distillate-2,3 µCm/cm (20oC)
Pentru producerea apei distillate de puritate înaltă, utilizată în analize de laborator.
31. Aparat pentru apă ultrapură

MilliQ

Parametri apă produsă:

 • Rezistență-18,2 MOhm/cm (25oC)
 • Impurități organice-TOC ≤5 ppb
 • Bacterii-≤1 KOE/ml
 • Pirogeni-≤0,001 unit/ml
 • ADNaze-≤4 pg/ml
 • ARNaze-≤0,01 ng/ml.
Destinat producerii în condiții de laborator a apei ultrapure, indispensabile pregătirii fazelor mobile pentru cromatografia HPLC, pentru soluții și solvenți complecși în gaz-cromatografie (GC), spectroscopia Atomică de Absorbție (SAA), conductometrie, microbiologie, biologie moleculară, genetică, generatoare de gaze ultrapure pentru metodele GC, GC-MS/MS.
32. Balanță analitică

RADWAG AS-220-R2

 • Pînă la 210 g, precizie ±0,01 mg.
 • Cameră protejată de cîntărire.
 • Autocalibrare.
 • Protocolare măsurători.
 • Porturi RS 232, USB
Pentru cîntăriri exacte cu precizie înaltă.
33. Balanță tehnică

RADWAG PS 2100 R2

 • Pînă la 2100 g, precizie ±10 mg.
 • Memorie cîntăriri, produse, tară.
 • Porturi RS 232, USB
 • Display LCD.
Pentru cîntărirea cantităților relativ mari de substanțe chimice, probe tehnice etc.
34. Numărător automat colonii bio

Interscience SCAN 1200

 • Viteza de scanare-pînă la 1000 de colonii/secundă.
 • Dimensiunile minime a coloniilor-0,05 mm.
 • Identifică și quantifică simultan pînă la 7 culori ale microorganismelor colorate în cutii Petri pe agar cromogenic.
 • Alegerea mediilor presetate de agar.
 • Sursă de iluminare-LED.
 • Cameră de măsurare-CCD.
Destinat scanării automate a coloniilor de levuri/microorganisme din diferite medii, fixate pe medii în cutiile Petri. Funcționează doar cu PC extern, cu soft dedicat
35. Replicator PCR BioRad

CFX96 Real Time System

 • Programabil.
 • Gradient temperatură.
 • Control temperatură.
 • Stabilirea punctului final (End Point).
 • Analiza expresiei genelor.
 • Volum probe variabil.
 • Quantificare.
 • Export date.
Destinat termociclizării prin reacția de polimerizare în lanț a ADN cu detecție fluorimetrică în timp real.

Dotat cu termocicler pentru planșe cu 96 cuiburi pentru realizarea reacțiilor ciclice de amplificare.

36. Electroforeză verticală

Consort EV 265

Programare manuală

 • -tensiune
 • -curent
 • -putere
 • -durată.

Pînă la 9 programe în memorie.

 • Posibilitatea programării gradientului tensiunii .
 • Programare taimer 0÷99 ore.
 • Înregistrarea datelor (pînă la 3600 mărimi).
 • Display LCD.
 • Posibilitatea monitorizării produselor PCR.
Aparat pentru electroforeză a sistemelor proteice pentru separarea proteindelor după dimensiuni (kDa).
37. Electroforeză orizontală

Consort EV 245

Programare manuală

 • tensiune
 • curent
 • putere
 • durată.

Pînă la 9 programe în memorie.

 • Posibilitatea programării gradientului tensiunii .
 • Programare taimer 0÷99 ore.
 • Înregistrarea datelor (pînă la 3600 mărimi).
 • Display LCD.
 • Posibilitatea monitorizării produselor PCR.
Aparat pentru electroforeză a sistemelor proteice pentru separarea proteindelor după dimensiuni (kDa).
38. Etuvă mostre SLN 53

 • Volum interior-53 l.
 • Controler-cu display LCD.
 • Temperatură programată-(temperatura camerei+5oC÷300oC)
 • Protecție de supraîncălzire.
 • Spațiul camerei din inox rezistent la acizi.
 • Putere-1,6 kW.
Dulap pentru termostatarea diferitor produse, uscarea țesuturilor biologice, descompunerea termică a țesuturilor biologice, proteinelor, materiilor organice.
39. Autoclav vertical

Raypa AES-75

 • Volum cameră sterilizare 75 l.
 • Programabil (40 programe).
 • Demarare sterilizare automată programabilă.
 • Taimer.
 • Supapă de siguranță.
 • Supapă manuală de exhaustare vapori și apă.
 • Termostat sigur.
 • Putere 3,2 kW.
Destinat sterilizării instrumentarului, mediului, accesoriilor, sensorilor etc.

Intervalul temperaturi 105÷139oC.

40. Distilator aciditate volatilă în vinuri GlassChem VA-1

O singură celulă de distilare, cu element electric de încășzire.

Refrigirent de sticlă, conectat la rețeaua de apă.

Pentru distilarea termică a vinurilor cu recoltarea aizilor volatili din vinuri în soluții apoase, cu determinarea ulterioară a concentrației acestora prin metodele clasice de titrare.
41. Distilator de laborator

GlassChemSO2-2

 • Metoda-aspirație și distilare în mediu acid.
 • 2 celule paralele.
 • Element electric de încălzire
 • Reglare fină a fluxului de aer.
 • încălzire econom (100 W).
 • Conectare la rețeaua de apă.
Pentru separarea dioxidului de sulf, liber și total, oxidarea acestuia pînă la acid sulfuric, cu colectarea soluțiilor lui apoase.
42. Distilator combinat Aciditate Volatilă-SO2

GlassChem Combo

O singură celulă de distilare, cu element electric de încășzire.

Refrigirent de sticlă, conectat la rețeaua de apă.

 • Metoda-aspirație și distilare termică în mediu acid.
 • 2 celule paralele.
 • Element termic de încălzire.
 • Reglare fină a fluxului de aer.
 • încălzire econom (100 W).

Conectare la rețeaua cu apă.

Aparat combinat pentru distilarea acizilor volatili și anhidridei sulfuroase din vinuri, cu panou electric de comandă.
43. Detector activitate enzimatică

Promega GloMax 20/20

 • Limita de detecție-700 molecule de luciferază.
 • Detector-fotoamplificator.
 • Volumul mostrelor-25÷300 µl.
Luminometru pentru studierea activității enzimatice în cantități mici în medii biologice. Folosește fluorescența enzimelor în prezența luciferazei in domeniul 350-650 nm. Este indispensabilă luciferaza