Nr.  SUBDIVIZIUNI DE CERCETARE DIRECTOR
Direcţia Investigaţii Ştiinţifice
1. Centrul Național de Tehnologii Spațiale acad. Ion Bostan
2. Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor acad. Ion Tighineanu
3. Laboratorul de Micro-Optoelectronică prof. Nicolae Sîrbu
4. Centrul de Cercetare și Implementare a Tehnologiilor Avansate „Etalon” Veaceslav Gulco
5. Centrul de Creativitate Tehnică prof. Valeriu Dulgheru
6. Centrul Internaţional de Educaţie, Cercetare-Dezvoltare şi Transfer Tehnologic „Tehnica Acţionărilor Hidraulice şi Pneumatice” prof. Vasile Javgureanu
7. Laboratorul de Tehnologii Noi în Domeniul Angrenajelor prof. Valeriu Dulgheru
Facultatea Electronică și Telecomunicații
  Departamentul Fizica
8. Laboratorul de cercetare interdisciplinară prof. Vasile Tronciu
9. Laboratorul „Fizica şi ingineria solidelor calcogenice” prof. Dumitru Ţiuleanu
  Departamentul Telecomunicaţii
10. Laboratorul de microscopie optică şi comunicaţii optice prof. Nicolae Sârbu
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
  Departamentul Energetică
11. Laboratorul de tehnologii moderne în electrotehnică şi energetică prof. Ion Stratan
  Departamentul Inginerie Electrică
12. Centrul Universitar „Energy Plus” prof. Ion Sobor
13. Centrul Universitar „Metronom” conf. Alexandru Tarlajan
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
  Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală
14. Centrul Nanotehnologii şi Nanosenzori prof. Oleg Lupan
15. Centrul Naţional de Suport a Securităţii Nucleare prof. Artur Buzdugan
16. Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală prof. Victor Şontea
  Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor
17. Centrul de Cercetare şi Instruire în Domeniul Securităţii Cibernetice conf. Viorica Sudacevschi
  Departamentul Mecanica Teoretică  
18. Laboratorul de Cercetare a Materialelor Nanostructurate prof. Casian Anatol
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
  Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor
19. Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale “Precesia” acad. Ion Bostan
20. Centrul de elaborare a sistemelor de conversie a energiei regenerabile prof. Valeriu Dulgheru
  Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale
21. Centrul Didactico-Științific Agro-Alimentar prof. Mircea Bernic
22. Centrul de Microproducţie şi Instruire „Tehnofrig” conf. Vasile Cartofeanu
  Departamentul Inginerie şi Management Industrial
23. Centrul Nanotehnologii de Rezonanţă prof. Petru Stoicev
  Departamentul Transporturi  
24. Centrul Naţional de cercetare, Inovare şi proiectare în transporturi conf. Ilie Manole
Facultatea Tehnologia Alimentelor
  Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare
25. Centrul de Cercetări în Domeniul Păstrării Produselor Horticole conf. Artur Macari
26. Centrul Ştiinţific de Instruire şi Transfer Tehnologic în Industria Alimentară conf. Boris Carabulea
  Departamentul Oenologie
27. Centrul de Cercetări Oenologice  
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
  Departamentul Drumuri, Materiale, Maşini pentru Construcţii
28. Centrul de cercetare Construcţii Rutiere  
  Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului
29. Laboratorul de cercetări în domeniul regimurilor Hidro-Aerotermice conf. Constantin Ţuleanu
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
  Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie
30. Centrul de cerectare în domeniul Geologiei Inginereşti, Geotehnicii şi Fundaţiilor conf. Oleg Ciobanu
31. Centrul de Educaţie şi de Cercetare în Tehnologii Geoinformaţionale conf. Livia Nistor-Lopatenco