Nr.  SUBDIVIZIUNI DE CERCETARE DIRECTOR
Direcţia Investigaţii Ştiinţifice
1. Centrul Național de Tehnologii Spațiale acad. Ion Bostan
2. Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor acad. Ion Tighineanu
3. Laboratorul de Micro-Optoelectronică prof. Nicolae Sîrbu
4. Centrul de Cercetare și Implementare a Tehnologiilor Avansate „Etalon” Veaceslav Gulco
5. Centrul de Creativitate Tehnică prof. Valeriu Dulgheru
6. Centrul Internaţional de Educaţie, Cercetare-Dezvoltare şi Transfer Tehnologic „Tehnica Acţionărilor Hidraulice şi Pneumatice” prof. Vasile Javgureanu
7. Laboratorul de Tehnologii Noi în Domeniul Angrenajelor prof. Valeriu Dulgheru
Facultatea Electronică și Telecomunicații
  Departamentul Fizica
8. Centrul de Inginerie a Materialelor Amorfe și Nanostructurate prof. Dumitru Ţiuleanu
9.

Laboratorul de Cercetare a Dispozitivelor Laser și a Materialelor Nanostructurate

prof. Vasile Tronciu
  Departamentul Telecomunicaţii
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
  Departamentul Energetică
10. Laboratorul de tehnologii moderne în electrotehnică şi energetică prof. Ion Stratan
  Departamentul Inginerie Electrică
11. Centrul Universitar „Energy Plus” prof. Ion Sobor
12. Centrul Universitar „Metronom” conf. Alexandru Tarlajan
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
  Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală
13. Centrul Nanotehnologii şi Nanosenzori prof. Oleg Lupan
14. Centrul Naţional de Suport a Securităţii Nucleare prof. Artur Buzdugan
15. Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală prof. Victor Şontea
  Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor
16. Centrul de Cercetare şi Instruire în Domeniul Securităţii Cibernetice conf. Viorica Sudacevschi
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
  Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor
17. Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale “Precesia” acad. Ion Bostan
18. Centrul de elaborare a sistemelor de conversie a energiei regenerabile prof. Valeriu Dulgheru
  Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale
19. Centrul Didactico-Științific Agro-Alimentar  
20. Centrul de Microproducţie şi Instruire „Tehnofrig” conf. Vasile Cartofeanu
  Departamentul Inginerie şi Management Industrial
21. Centrul Nanotehnologii de Rezonanţă prof. Petru Stoicev
  Departamentul Transporturi  
22. Centrul Naţional de cercetare, Inovare şi proiectare în transporturi conf. Ilie Manole
Facultatea Tehnologia Alimentelor
  Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare
23. Centrul de Cercetări în Domeniul Păstrării Produselor Horticole conf. Artur Macari
24. Centrul Ştiinţific de Instruire şi Transfer Tehnologic în Industria Alimentară conf. Boris Carabulea
  Departamentul Oenologie
25. Centrul de Cercetări Oenologice  
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
  Departamentul Drumuri, Materiale, Maşini pentru Construcţii
26. Centrul de cercetare Construcţii Rutiere  
  Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului
27. Laboratorul de cercetări în domeniul regimurilor Hidro-Aerotermice conf. Constantin Ţuleanu
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
  Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie
28. Centrul de cerectare în domeniul Geologiei Inginereşti, Geotehnicii şi Fundaţiilor conf. Oleg Ciobanu
29. Centrul de Educaţie şi de Cercetare în Tehnologii Geoinformaţionale conf. Livia Nistor-Lopatenco