Nr. UNITĂȚI DE CERCETAREDIRECTOR
Direcţia Investigaţii Ştiinţifice
1.Centrul Național de Tehnologii Spațialeacad. Ion Bostan
2.Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialeloracad. Ion Tighineanu
3.Laboratorul de Micro-Optoelectronică
4.Centrul de Cercetare și Implementare a Tehnologiilor Avansate „Etalon”Veaceslav Gulco
5.Centrul de Creativitate Tehnicăprof. Valeriu Dulgheru
6.Centrul Internaţional de Educaţie, Cercetare-Dezvoltare şi Transfer Tehnologic „Tehnica Acţionărilor Hidraulice şi Pneumatice”prof. Vasile Javgureanu
7.Laboratorul de Tehnologii Noi în Domeniul Angrenajelorprof. Valeriu Dulgheru
Facultatea Electronică și Telecomunicații
Departamentul Fizica
8.Laboratorul de cercetare interdisciplinarăprof. Vasile Tronciu
9.Laboratorul „Fizica şi ingineria solidelor calcogenice”prof. Dumitru Ţiuleanu
Departamentul Telecomunicaţii
10.Laboratorul de microscopie optică şi comunicaţii opticeprof. Nicolae Sârbu
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Departamentul Electroenergetică şi Electrotehnică
11.Laboratorul de tehnologii moderne în electrotehnică şi energeticăprof. Ion Stratan
Departamentul Inginerie Electrică
12.Centrul Universitar „Energy Plus”prof. Ion Sobor
13.Centrul Universitar „Metronom”conf. Alexandru Tarlajan
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală
14.Centrul Nanotehnologii şi Nanosenzoriprof. Oleg Lupan
15.Centrul Naţional de Suport a Securităţii Nucleareprof. Artur Buzdugan
16.Centrul Naţional de Inginerie Biomedicalăprof. Victor Şontea
Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor
17.Centrul de Cercetare şi Instruire în Domeniul Securităţii Ciberneticeconf. Viorica Sudacevschi
Departamentul Mecanica Teoretică
18.Laboratorul de Cercetare a Materialelor Nanostructurateprof. Casian Anatol
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor
19.Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale “Precesia”prof. Valeriu Dulgheru
20.Centrul de elaborare a sistemelor de conversie a energiei regenerabileacad. Ion Bostan
Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale
21.Centrul didactico ştiinţific “Agroalimentar”prof. Mircea Bernic
22.Centrul de Microproducţie şi Instruire „Tehnofrig”conf. Vasile Cartofeanu
Departamentul Inginerie şi Management Industrial
23.Centrul Nanotehnologii de Rezonanţăprof. Petru Stoicev
Departamentul Transporturi
24.Centrul Naţional de cercetare, Inovare şi proiectare în transporturiconf. Ilie Manole
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare
25.Centrul de Cercetări în Domeniul Păstrării Produselor Horticoleconf. Artur Macari
26.Centrul Ştiinţific de Instruire şi Transfer Tehnologic în Industria Alimentarăconf. Boris Carabulea
Departamentul Oenologie
27.Centrul de cercetări oenologiceprof. Nicolae Taran
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Departamentul Drumuri, Materiale, Maşini pentru Construcţii
28.Centrul de cercetare Construcţii Rutiere
Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului
29.Laboratorul de cercetări în domeniul regimurilor Hidro-Aerotermiceconf. Constantin Ţuleanu
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie
30.Centrul de cerectare în domeniul Geologiei Inginereşti, Geotehnicii şi Fundaţiilorconf. Oleg Ciobanu
31.Centrul de Educaţie şi de Cercetare în Tehnologii Geoinformaţionaleconf. Livia Nistor-Lopatenco