I. Acte normative externe

Codul cu privire la știință și inovare

Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia

II. Acte normative interne

Strategia UTM în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada 2019-2023

Regulament privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare la UTM

Metodologie de evaluare a subdiviziunilor de cercetare ale UTM

Codul de etică şi deontologie profesională al UTM