I. Acte normative externe

Codul cu privire la știință și inovare

Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia

Regulamentul cu privire la recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor științfiice

Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice

II. Acte normative interne

Strategia UTM în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada 2019-2023

Regulament privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare la UTM

Metodologie de evaluare a subdiviziunilor de cercetare ale UTM

Codul de etică şi deontologie profesională al UTM

Anexa 2 la Metodologia privind stabilirea sporului pentru performanță personalului din UTM în activitatea de cercetare și inovare