Articole

Polcanova Alina – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în economie în cadrul Seminarul Științific de Profil în domeniul ştiinţelor economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei

Pretendent: POLCANOVA Alina

Citește mai mult

Secrieru Vitalie – examinarea tezei de doctor

Vineri, 06 noiembrie 2015, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: Elaborarea sistemelor electronice încorporate pentru dispozitive cu destinaţie specială

Citește mai mult

Gutium Olga – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: GUTIUM OLGA

Citește mai mult

Caușan Corina – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: CAUȘAN Corina Citește mai mult

Doctorat în soluționarea problemelor de mediu prin informatică și modele matematice

Pe 4 iulie a.c. lectorul superior Galina MARUSIC, prin susținerea publică a tezei de doctor în informatică la specialitatea „122.03. Modelare, metode matematice, produse program” cu tema „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip râu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor”, a completat rândurile doctorilor în științe ai UTM. Sub conducerea științifică a dr., conf. univ. Vasile MORARU, șeful Catedrei informatică aplicată, pretendenta a demonstrat că modelele matematice și informatica pot soluționa probleme de mediu.

Citește mai mult

Muntean Ion – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în economie

Competitor: Ion MUNTEAN

Citește mai mult

Marusic Galina – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în informatică

Pretendent: MARUSIC Galina

Citește mai mult

Zolotcov Anatolie – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică

Pretendent: Zolotcov Anatolie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar

Citește mai mult