Articole

Victor GROPA – examinarea tezei de doctor

Joi, 29 Decembrie 2016, ora 15:00, în cadrul Facultăţii de Energetică şi Inginerie Electrică a UTM (blocul de studii nr. 2, str. 31 August 1989 nr. 78), sala 2-231, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 221.01 „Sisteme şi tehnologii energetice”, în care va fi examinată teza de doctor a Dlui Victor GROPA, cu tema „Contribuţii privind estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldova”.

Citește mai mult

GUȚU Marin – examinarea tezei de doctor

Marți, 20 decembrie 2016, ora 14.00 în şedinţa Seminarului știinţific de profil 242. Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenţilor 9/8, bl. 6 de studii, aud. 6-415, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui GUȚU Marin cu tema: „Cercetarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eoliene” specialitatea 242.01 Teoria Maşinilor, Mecatronică.

Citește mai mult

CHELMENCIUC Corina – susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: CHELMENCIUC Corina

Citește mai mult

CIOBANU Marin – Susţinerea tezei de doctor în economie

Pretendent: CIOBANU Marin

Citește mai mult

SANDULEAC Ionel – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice.

Pretendent: SANDULEAC Ionel, Universitatea Tehnică a Moldovei

Citește mai mult

TIMOTIN Ludmila – examinarea tezei de doctor

Vineri, 23  septembrie 2016, ora 16.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei TIMOTIN Ludmila, cu tema:Dezvoltarea metodelor şi a formelor de suport pentru activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova„, la specialitatea 521.03 – Economie si management in domeniul de activitate

Citește mai mult

PRODAN-ȘESTACOV Liubovi – examinarea tezei de doctor

Vineri, 23  septembrie 2016, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei PRODAN-ȘESTACOV Liubovi, cu tema:Metode şi indicatori de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale„, la specialitatea 521.03. Economie si management in domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific: dr.hab., prof.univ. GOROBIEVSCHI Svetlana

Secretar științific: dr.conf.univ., CRUCERESCU Cornelia, (tel: +373 22 567859)

GROSU Carolina – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: GROSU Carolina

Citește mai mult

POLCANOVA Alina – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în economie

Pretendent: POLCANOVA Alina

Citește mai mult