Articole

TIMOTIN Ludmila – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor 

Tema tezei: „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR DE ANTREPRENORIAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA”.

Specialitatea:  521.03  Economie și management în domeniu de activitate. Pretendent: TIMOTIN Ludmila, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Citește mai mult

CALMÎCOV IGOR – examinarea tezei de doctor

Vineri, 12 mai 2017, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „SOLUȚII ÎNCORPORATE PENTRU SISTEME DE MĂSURARE ȘI CONTROL ÎN PRODUCEREA ȘI APLICAREA MICROFIRELOR

 Autor: Igor Calmîcov,  ing., lector superior, Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Conducător ştiinţific: Sergiu Zaporojan, conf. univ., dr.

Începutul Seminarului: ora 15.00, aula 3-208, Facultatea C.I.M.

Secretarul Seminarului dr. conf. univ. Viorica Sudacevschi

Citește mai mult

DOROFEEVA LIUBOVI – examinarea tezei de doctor

Vineri, 17 martie 2017, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil 521. Economie, business, administrare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei DOROFEEVA Liubovi, cu tema: „PIAȚA MUNCII ÎN MEDIUL RURAL ŞI MECANISMELE EI DE REGLARE”, la specialitatea 521.01 – Teorie economică şi politici economice.

Citește mai mult

CRISTEA Elena – examinarea tezei de doctor

Pe data de 17 martie 2017, la orele 15 00, în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei în aula 5-121, va avea loc examinarea tezei de doctor în tehnică în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil 253. Tehnologii în Industria Alimentară, specialitatea 253.01 Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (produse horticole), prezentată de Elena CRISTEA, cu tema: „REGIMURI TEHNOLOGICE PENTRU ASIGURAREA POTENŢIALULUI ANTIOXIDANT AL UNOR PRODUSE HORTICOLE LA PĂSTRARE ŞI PRELUCRARE”

Citește mai mult

TRONCIU Sergiu – examinarea tezei de doctor

Vineri, 27 ianuarie 2017, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc (stabilit de CNAA, prin hotărârea nr. AT3/4.4), în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: bd. Dacia nr.39, bl.9 de studii, aud. 9-224, va fi examinată teza de doctor în Arhitectură a dlui TRONCIU Sergiu cu tema: „Constituirea arhitecturii oraşului fluvial Tiraspol” specialitatea 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor.

Citește mai mult

Mariana RUSU – examinarea tezei de doctor

Miercuri, 25 ianuarie 2017, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 122.03 – “Modelare, metode matematice, produse program” din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în informatică cu tema: “Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitale”.

Autor: Mariana RUSU

Conducători ştiinţifici:

UTM:                                          dr., conf. univ. Vasile Moraru

UT „Gh. Asachi” din Iaşi:       dr., prof. univ., m.c. Horia-Nicolai Teodorescu

Începutul Seminarului: ora 15.00, sala 3-208, str. Studenţilor, 9/7.

Secretarul Seminarului:                        Viorica Sudacevschi,  conf. univ., dr.

Citește mai mult