Articole

ȚURCAN Tatiana – examinarea tezei de doctor

Miercuri, 20  septembrie 2017, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei ȚURCAN Tatiana,

Citește mai mult

ODAINÎI Dumitru – susținerea tezei de doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent: ODAINÎI Dumitru, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Citește mai mult

GHELBET Angela – susținerea tezei de doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent: GHELBET Angela, Universitatea Tehnică a Moldovei

Citește mai mult

Victor GROPA – susținerea tezei de doctor

Pretendent: GROPA Victor. Conducători ştiinţifici: prof.univ.dr. STRATAN Ion,   prof. univ. dr. SOBOR Ion. Consiliul ştiinţific specializat: D31 221.01-01. Tema tezei: “Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldova”. Specialitatea: 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice. Data: 04 iulie 2017, ora: 14:00. Local: or. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 78, blocul de studii nr. 2, sala 2-222. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele principale ale cercetării au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 lucrări fără coautori.

Citește mai mult

EDUARD PROASPĂT – examinarea tezei de doctor

Joi, 22 iunie 2017, orele 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 39, bloc de studii UTM Nr.9, aula 9-P20 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitățile 135.02-Mecanica corpului solid211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor cu tema: „HIDROIZOLAREA ŞI PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A BETONULUI REZERVOARELOR PENTRU DEPOZITAREA APELOR POTABILE ŞI INDUSTRIALE”.

Autor: Eduard Proaspăt, lector universitar, Departamentul „Drumuri, Materiale și Mașini pentru Constricții”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conducător ştiinţific: Ion Rusu, profesor universitar, doctor habilitat

Secretar științific SȘP, dr. conf. univ. Vera Guțul

EUGENIA BOAGHI – examinarea tezei de doctor

Vineri, 23 iunie 2017,  la orele 15 00 în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei în aula 5-120 va avea loc examinarea tezei de doctor în tehnică în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil  253. Tehnologii în industria alimentară; specialitatea: 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală prezentată de Eugenia BOAGHI, cu tema:Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi păstrării.

 Conducător ştiinţific:                                                          dr., conf. univ. Vladislav REŞITCA

Secretar al Seminarului Ştiinţific de Profil:               dr., conf. univ. Elisaveta SANDULACHI

 

SVETLANA BOGDANOVA – susținerea tezei de doctor

Tema tezei: DEZVOLTAREA SFEREI SERVICIILOR SOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Specialitatea:  521.01 – TEORIE ECONOMICĂ ȘI POLITICI ECONOMICE

Pretendent:   BOGDANOVA Svetlana,   Universitatea Tehnică a Moldovei

Citește mai mult

LIUBOVI DOROFEEVA – examinarea tezei de doctor

Joi, 15 iunie 2017, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  521. Economie, business, administrare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei DOROFEEVA Liubovi, cu tema:PIAȚA MUNCII ÎN MEDIUL RURAL ŞI MECANISMELE EI DE REGLARE„, la specialitatea 521.01 – Teorie economică şi politici economice.

Conducător ştiinţific: COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, prof. universitar.

Secretar științific: CRUCERESCU Cornelia, dr.conf.univ. (tel: +373 22 567859)

OLEG CEBAN – examinarea tezei de doctor

Joi, 8 iunie 2017, orele 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 41, bloc de studii UTM Nr.10, aula 10-310 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitățile 135.02-Mecanica corpului solid; 211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor cu tema: „ROLUL PROCESELOR REOLOGICE ÎN CALCULUL CONSTRUCȚIILOR DE SPRIJIN, EDIFICATE ÎN CADRUL VERSANȚILOR ALUNECĂTORI DIN REPUBLICA MOLDOVA”.

Autor: Oleg Ceban, lector universitar, Departamentul „Inginerie Civilă și Geodezie”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conducător ştiinţific: Vladimir Polcanov, conf. univ., dr.

Secretar științific SȘP, dr. conf. univ. Vera Guțul

ION CREȚU – examinarea tezei de doctor

Joi, 8 iunie 2017, orele 14:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 41, bloc de studii UTM Nr.10, aula 10-310 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitățile 135.02-Mecanica corpului solid; 211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor cu tema: „SOLUȚII INTEGRALE ÎN TERMOELASTICITATEA NECUPLATĂ”.

Autor: Ion Crețu, lector universitar, Departamentul „Inginerie Civilă și Geodezie”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conducător ştiinţific: Victor Șeremet, prof. univ., dr. hab.

Secretar științific SȘP, dr. conf. univ. Vera Guțul