Articole

De Ziua Limbii Române UTM a inaugurat anul de studii 2015-2016

Pe 31 august 2015, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, în atmosfera festivă a sărbătorii „Limba noastră cea română”, Universitatea Tehnică a Moldovei a inaugurat cel de-al 51-lea an academic din biografia sa.

Citește mai mult

Acte normative racordate la codul educației

La UTM continuă ajustarea cadrului normativ constituit în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei. În şedinţa ordinară a Senatului UTM din 30 iunie 2015 au fost examinate mai multe chestiuni ce reglementează autonomia universitară.

Citește mai mult

Propuneri de colaborare în domeniul inovării

Vizitele unor eventuali parteneri economici externi, care tind să iniţieze contracte de colaborare cu UTM, sunt tot mai frecvente în ultimul timp. Un exemplu elocvent este și vizita din 28 mai 2015 a dlui Jon Tomsson, reprezentant al Companiei italiene Alfa-Romeo.

Acad. Ion Bostan, rectorul instituției, l-a familiarizat oaspetele italian cu rezultatele obținute în ultimele două decenii de către cercetătorii UTM în domeniile transmisiilor planetare precesionale, bazate pe principii noi de transformare a mişcării şi sarcinii, construcției de mașini, microelectronicii, matematicii aplicate și designului industrial, nominalizând și unele ramuri ale industriei, în care ar putea fi implementate aceste realizări, de altfel, majoritatea din ele fiind recunoscute și la scară internațională.

Citește mai mult

Senatul utm a ales doi experți externi în consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională

După aprobarea Cartei universitare, Senatul UTM din 26 mai 2015 a examinat subiecte ce survin în urma punerii în aplicare a documentului respectiv: acte normative din domeniul autonomie universitare și chestiuni privind organizarea procesului educațional și managerial al instituției.

În baza informaţiei prezentate de dr.,conf. univ. Valentin Amariei,prorector pentru formare continuă al UTM, Senatul a aprobat Regulamentul privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (CDSI) al UTM.

Citește mai mult