Articole

Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare

UTM beneficiează de accesul liber la o gamă largă de resurse electronice.

Vi se oferă o serie de referinţe electronice din domeniul tehnic, economic şi social din mai multe reviste ale platformei SpringerLink.

Prin serviciul OnlineFirst se oferă acces la revistele, care încă nu au fost tipărite.

ROAR – Registry of OpenAccess Repositories oferă repozitele deschise a multor ţări. Un alt registru internaţional al repozitelor electronice este OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories.

DOAJ – Directory of open access journal conţine reviste electronice „full-text” din toate domeniile în diverse limbi, inclusiv în română.

Aveţi posibilitatea să consultaţi online cataloagele electronice clasificate pe domenii ale Bibliotecilor din Republica Moldova.

Pentru a accesa resurse electronice utile, vizitați: http://library.utm.md/index.php?pag=11

 

Baze de date abonate

În scopul susţinerii activităţii de informare şi documentare necesară realizarii temelor de cercetare-dezvoltare, Universitatea Tehnică a Moldovei beneficiază de acces in anul 2016 la baze de date ştiinţifice.

SpringerLink

Royal_Soc_Pub

Polpred

IOPscience

Oxford_Reference

OECD_iLibrary

Cambridge_Journals

BioOne

Mai mult…