Articole

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA, ROMÂNIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Oradea, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Universitatea din Oradea oferă 1 bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching) pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie.

Citește mai mult

Seminar privind experiența de participare a studenților UTM în proiecte „Erasmus+”

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică invită la un seminar privind experiența de participare a studenților UTM în proiecte finanţate de Programul Uniunii Europene „Erasmus+”

Seminarul se va desfășura sub genericul „Și eu sunt Erasmus+” și este dedicat exclusiv studenților

Evenimentul va avea loc pe data de 10 decembrie 2018 (luni), ora 13:30, la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, Blocul de tudii nr. 3, str. Studenților 9/7.

În cadrul evenimentului vor fi împărtășite experiențe ale Alumnilor Erasmus+, care au beneficiat de studii peste hotare.

Participanții la eveniment vor avea posibilitatea să afle din prima sursă, care sunt modalitățile și condițiile pentru a accesa oportunitățile disponibile pentru studenți în cadrul Erasmus + (mobilitate de studii, stagii de practică, etc.)

Vă așteptăm cu drag!

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ LA AGROCAMPUS OUEST, RENNES, FRANTA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa (www.agrocampus-ouest.fr), în cadrul programului Erasmus+. Agrocampus Ouest oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat și 2 burse (pentru o săptămână) de mobilitate formare pentru cadre didactice ai Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019 (februarie-iunie 2019).

Valoarea bursei pentru masteranzi este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 360 €).

Valoarea bursei pentru cadre didactice este de 140 €/zi, adițional se va achita drumul tur-retur de 360 €.

Dosarele pot fi depuse, până la 28 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Rezultatele preselecției vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează masteranzilor anului I de studii, cu frecvența la zi și cadrelor didactice.

Detalii despre oferta academică: Domenii: agroalimentaire, production animale, production végétale, économie agricole, halieutique.

Formularul de inscriere la concurs pentru profesori: https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/enseignantpersonnel-erasmus (Français)

https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/en/teacherstaff-erasmus (English)

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. 3. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 4. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine, în secțiunea Before the mobility – Tabelul A și semnat de către student și universitatea de origine (șef departament și administrația facultății) în secțiunea Commitment.
 5. Certificat Academic, nivelul masterat, eliberat de administrația facultății (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba franceză (nivel B2)
 7. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire (în original și traducere autorizată în engleză/certificat eliberat în engleză)
 8. Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză).
 9. Suplimentul la Diploma de Licență (în original și traducere autorizată în limba engleză)
 10. Scrisoare de intenție

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – master la Universitatea Tehnică a Moldovei

– să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba franceză

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+: 

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba franceză/engleză (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în original și traducere autorizată în limba franceză/engleză sau certificat eliberat inițial în limba franceză/engleză).
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de activitate propus a se derula la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa.
Calendar concurs selecție
21-28.10.2018 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

29.11.2018 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 900, Decanatul FTA)
29.11.2018 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
29.11.2018 TRANSMITEREA dosarelor către Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa pentru evaluarea finală
Informații suplimentare  
Coordonator relații internaționale FTA

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

 Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 1-203

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: ANUNT CONCURS ERASMUS+

ÎN ATENȚIA DEPUNĂTORILOR LA BURSELE CONFEDERAȚIEI ELVEȚINE

Confederația elvețiană oferă diverse tipuri de burse pentru toate 3 cicluri de studii : Licență, Masterat, Doctorat la toate disciplinele.

Bursele de studii pot fi alocate fie în baza rezultatelor școlare, fie contra plată. Prin intermediul Comisiei federale a burselor, Confederația Elvețiană este responsabilă de a distribui bursele de studii elevilor care și-au manifestat intersul în baza meritelor pe care le dețin. Pentru a se informa complet sau a obține răspunsuri la întrebările ce apar pe parursul depunerii, candidații se por adresa la reprezentanții Confederației prin mail : secretariatboursesuisse@outlook.fr sau secretariatboursseetude@gmail.com. Pînă a depune dosarul, candidatul ar trebui să ia legătura cu secretariatul pentru a deține toată informația necesară, ce trebuie să fie furnizată la depunerea formularului de înscriere. Pentru toate întrebările cu referire la burse și pentru formularul de înscriere, adresați-vă la secretariat.

 

La confédération suisse offre divers types de bourses du 1er, 2 ème et 3 ème cycle aux étudiants étrangers de toutes discipline.

Il y a des bourses d’études disponibles quel que soient vos résultats scolaires ou les revenues de vos parents. Par l’intermédiaire de la Commission fédérale des bourses, la Confédération Suisse se charge de distribuer ces bourses d’études aux étudiants qui en manifesteront le besoin et qui auront les plus hauts mérites. Pour ce faire, ils peuvent obtenir de plus amples informations disponibles auprès de notre représentant basé pour cette année en Afrique au Bénin à l’adresse mail : secretariatboursesuisse@outlook.fr ou  secretariatboursseetude@gmail.com . Avant de déposer sa candidature le candidat doit prendre contact avec le secrétariat pour avoir toutes les informations nécessaires à fournir ainsi que le Formulaire d’inscription à l’obtention de ces bourses d’études qui sont actuellement disponible. Pour toutes questions relatives aux bourses et pour la demande du formulaire, vous devez dans un premier temps vous adresser au secrétariat.

Concurs de selecție a studenților Erasmus+ la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența a Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019.

Valoarea bursei pentru studenți este de 2420€ (inclusiv drumul tur-retur 20€) pentru 3 luni.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: ARHITECTURĂ.

Dosarele pot fi depuse, până la 12 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Concursul se adresează studenților ciclul I, anii II-V de studii Licență, cu frecvența la zi.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire în original.
 3. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății în original.
 4. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
 6. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 7. Scrisoare de motivare.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Criterii de selecție

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

Calendar concurs selecție
29.10.2018-12.11.2018 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

13.11.2018 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FUA)
13.11.2018 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
14.11.2018 TRANSMITEREA dosarelor la Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi pentru evaluarea finală
Informații suplimentare
Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov, lect. univ.

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md  

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

Concurs de selecție a studenților pentru mobilități ERASMUS+ la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România  în cadrul programului Erasmus+. UTCN oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I și II studii Licența și Masterat ai Facultăţii Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019. Perioada de mobilitate este de 4 luni.

Valoarea bursei pentru studenți este de 750€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 180).

Dosarele pot fi depuse, până la 09 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii CIM. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FCIM. Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203). Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România, care va anunța rezultatele finale. Concursul se adresează studenților ciclul I și II de studii Licența și Master, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire în original.
 3. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății în original.
 4. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
 6. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 7. Scrisoare de motivare.

         Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

 

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – licență sau master la Universitatea Tehnică a Moldovei

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

Calendar concurs selecție   Informații suplimentare
26.10.2018-09.11.2018 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

  Coordonator relații internaționale FCIM

Elena Gogoi

Email: elena.gogoi@faf.utm.md

Adresa str. Studenților 7, blocul de studii 3, bir. 3-204

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare 168, bir. 203

 

12.11.2018 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Decanat FCIM)  
12.11.2018 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare  
14.11.2018 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România pentru evaluarea finală  

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: ANUNT CONCURS ERASMUS+

Concurs de selecție a studenților Erasmus+

la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța în cadrul programului Erasmus+ (https://www.oniris-nantes.fr/etudier-a-oniris/relations-internationales/). ONIRIS oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența ai Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019.

Citește mai mult

Prezentarea burselor DAAD și OeAD 2019/2020

 A demarat concursul pentru bursele de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) pentru anul academic 2019.

Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2019 de burse de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” http://www.federationofscientists.org/WfsScholar02.asp) (Anexa 1) şi criteriile acestuia (Anexa 2). Bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de activitate ale FMS -http://www.federationofscientists.org/PlanetaryEmergencies/WfsPlntEmerg.asp:

 1. Apa (Water);alimentarea (Food);
 2. Energia (Energy);
 3. Poluarea (Pollution);
 4. Limitele de dezvoltare (Limits of Development);
 5. Schimbările climaterice (Climatic Changes);
 6. Monitoringul planetar al planetei (Global Monitoring of the Planet);
 7. Proliferarea rachetelor si Apararea (Missile Proliferation and Defence);
 8. Ştiinţa şi tehnologia ţărilor în curs de dezvoltare (Science and Technology for Developing Countries);
 9. Substituirea organelor (Organ Substitution);
 10. Medicina şi Biotehnologia (Medicine and Biotechnology);
 11. Poluarea culturală (Cultural Pollution);
 12. Protecţia de la obiectele cosmice (Defence Against Cosmic Objects);
 13. Conversia resurselor militare (Conversion of Military Resources).

Valoarea unei burse este de circa 150 franci elveţieni lunar.

Concursul este adresat doctoranzilor anilor II şi III care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de cercetări ştiinţifice sau universităţilor.

I. Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele acte perfectate în limba ENGLEZĂ (şi să fie prezentat obligatoriu în 2 exemplare):

1. Proiectul de cercetare (4-5 pag.) în unul din cele 15 domenii prioritare ale FMS (Anexa 3):

Proiectul va conţine:

– Denumirea direcţiei prioritare;

– Denumirea temei;

– Denumirea instituţiei;

– Numele aplicantului şi al conducătorului;

– Obiectivul proiectului;

– Argumentarea;

– Materiale şi Metode de cercetare utilizate;

– Volumul total de lucru divizat în 6 etape (a cîte 2 luni, Concluzie, Bibliografie);

– Proiectul trebuie să fie semnat de aplicant şi conducătorul ştiinţific şi ştampilat.

2. Formularul de aplicare (Application Form) completat în conformitate cu (Anexa 4).

3. CV aplicantului cu adresele de contact complete.

4. Lista publicaţiilor – stampilate, semnate de autor si confirmate de secretarul stiintifc al institutiei.

5. CV conducătorului cu adresele de contact complete.

6. Două scrisori de recomandare din partea a doi specialişti în domeniu (scrisorile să fie semnate şi ştampilate). Acestea trebuie să fie adresate Preşedintelui Federaţiei Mondiale a Savanţilor, dl. prof.    Antonino ZICHICHI.

7. O scrisoare de recomandare din partea conducătorului ştiinţific cu acordul de a fi conducător ştiinţific al aplicantului la bursa de excelenţă acordată de FMS. Aceasta trebuie să fie adresată Preşedintelui Federaţiei Mondiale a Savanţilor, dl. Prof.Antonino ZICHICHI.

8. Certificat de confirmare a notelor de admitere la doctorantură şi a examenelor de minim (cu nota medie nu mai puţin de 8) perfectate de institutia unde studiază aplicantul – stampilate.

II. Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 octombrie – 1 noiembrie 2018.

Dosarul pentru concurs urmează a fi prezentat personal de aplicantul bursei pîna la data de 1 noiembrie 2018, ora 17.00; adresa: mun. Chişinău, str. Academiei, 3, of. 440, dlui dr. conf. Nicolae STRATAN, reprezentantul FMS în Republica Moldova. Telefon de contact: 0-22-28-08-05, 069182113.

Serviciul de Schimb Academic German (DAAD) și Agenția Austriacă de Cooperare Internațională în Educație și Cercetrare (OeAD) va organiza o prezentare burselor pentru comunitatea academică a Universității Tehnice a Moldovei (studenți, absolvenți și cadre didactice).

Prezentarea burselor va avea loc pe data de 16 octombrie 2018, ora 15:15 la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică al UTM (corpul de studii nr. 3), aula 3-3, str. Studenților 9/7.

În cadrul prezentării vor fi discutate informațiile specifice pentru programele de burse ce se adresează candidaților din Republica Moldova, precum și informaţii despre desfăşurarea activităţii de cercetare sau studiu în Germania, procedura de depunere a dosarelor.

Prezentarea oficială a programului se găsește în baza de date a burselor DAAD pe pagina de internet www.daad.de.

Pentru mai multe informații Vă rugăm să accesați fișierele :

Anunț despre prezentarea burselor DAAD

Bosura_RO_DAAD_2019

Brosura_RU_DAAD_2019

 

Înscrieri la cursurile de pregătire pentru DELF B2 și DALF C1

Alianța Franceză este singurul centru acreditat din Republica Moldova pentru organizarea examenelor DELF/DALF și DELF Junior.

Aceste examene permit obținerea diplomelor oficiale emise de Ministerul Educației Naționale a Învățământului Superior și Cercetării din Franța. Acestea sunt eliberate de Centrul Internațional de Studii Pedagogice (CIEP) și sunt valabile pe viață. Diplomele certifică competențele de cunoaștere a limbii franceze a candidaților străini (Nivelurile A1-C2).

Aceste diplome sunt recunoscute de Ministerul Educației al Republicii Moldova în vederea scutirii de susținerea probei de franceză din cadrul bacalaureatului. Obținerea diplomelor DELF B2 pentru clasele simple și DALF C1/C2 pentru clasele bilingve francofonevă vă scutește de la susținerea probei de franceză din cadrul examenelor de bacalaureat obținând în mod automat nota 10/10.

Pentru a pregăti candidații pentru sesiunile examenelor de DELF B2, DELF Junior sau DALF C1, Alianța Franceză din Moldova organizează diferite sesiuni de  cursuri de pregătire.

Sesiunea de cursuri de pregătire DELF B2 (sau DELF Junior) va avea loc în perioada 1 – 26 octombrie 2018.

Sesiunea de cursuri de pregătire DALF C1 va avea loc în perioada 1 octombrie – 6 noiembrie 2018.

Înscrierile au loc în perioada 24-28 septembrie 2018, la Biroul de cursuri al Alianței Franceze din Moldova, între orele 9.00-18.00.

Accesând fiecare link, veți găsi perioadele de înscriere și susținere a sesiunilor anuale de DELF/DALF și DELF Junior sau consultând cu regularitate rubrica evenimente.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați :

STUDENTS’ SELECTION CONTEST for international credit mobility within ERASMUS + programme

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Aalborg University, Denmark, within the special mobility strand of the Erasmus+ programme „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”. Under the special mobility strand, 10 mobility grants of 5 months are offered to students, the first cycle of study, from the Software Engineering Programme

The amount of scholarship is 4250€, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (approx. 275€).

The candidates’ files may be submitted to the International Relations Officer of the Faculty CIM in the period 17 to 25 September 2018.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Department, TUM, 168 Ștefan cel Mare str., room 203).      

The submitted files will contain documents in English only.

The final results of the selection of candidates will be announced by the Aalborg University, Denmark.

More information about selection contest Announcement