Articole

Hotărârile Senatului din 30 octombrie 2018

 1. Cu privire la aprobarea programelor de formare continua elaborate de Departamentul “Fizica”/FET, Departamentele “Oenologie” şi “Alimentaţie şi Nutriţie”/FTA.
 2. Despre modificarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului medical al Instituţiei Publice “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 3. Totalurile activităţii de studii a.u. 2017/2018 şi sarcinile pentru anul universitar curent.
 4. Totalurile activităţilor de pregătire a blocurilor de studii şi căminelor studenţeştii pentru exploatare în perioada rece a anului.

Hotărârile Senatului din 4 septembrie 2018

 1. Cu privire la aprobarea programelor de instruire a utilizatorilor de dispozitive medicale.
 2. Cu privire la rezultatele evaluării externe a programelor de studii superioare de licenţă în vederea acreditării, analiză şi planul de activitate pentru a. u. 2018/2019. 

Hotărârile Senatului din 19 iunie 2018

 1. Cu privire la aprobarea programelor de calificare suplimentară în baza studiilor suplimentare la specializarea “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”.
 2. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru anul universitar 2017-2018 conform art. 19.8 “Cel mai bun proiect (lucrare) de licenţă”.
 3. Cu privire la recomandarea candidaţilor UTM pentru concursul naţional Burse de merit, ediţia 2018.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator de către studenţii Universităţii Tehnice a Moldovei, Ediţia 2, Revizia 2.

Hotărârile Senatului din 29 mai 2018

 1. Formarea psihopedogogică a cadrelor didactice ale UTM – condiţie de ameliorare a pregătirii cadrelor inginereşti
 2. Cu privire la activitatea Bibliotecii tehnico-ştiinţifice în vederea asigurării informaţional-documentare a procesului educaţional
 3. Cu privire la decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2017-2018 conform articului 19.11

Hotărârile Senatului din 24 aprilie 2018

 1. Cu privire la predarea şi studierea ştiinţelor fundamentale: analiza situaţiei, probleme existente şi căi de rezolvare
 2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de master în cadrul UTM
 3. Cu privire la aprobarea Cartei UTM în nouă redacţie
 4. Cu privire la aprobarea Contractului de transmitere în administrare a spaţiilor încheiat între UTM şi IP Centrul de Instruire şi Inovaţii TJC – TEKWILL
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentelor UTM

Hotărârile Senatului din 27 martie 2018

 1. Raport de activitate a Departamentului Teoria Economică şi Marketing pentru perioada anilor 2013-2018.
 2. Raport de activitate a Departamentului Design Industrial şi de Produs pentru perioada anilor 2013-2018.
 3. Cu privire la Consiliul ştiinţific al UTM.
 4. Cu privire la aprobarea modificărilor în regulamente ce ţin de activităţile de formare continuă cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 193 din 24.03.2017.
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind atribuţiile responsabililor pentru relaţii internaţionale de la facultăţile Universităţii Tehnice a Moldovei.
 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre studiile străinilor în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de angajare a cadrelor didactice asociate şi a cadrelor didactice invitate în Instituţia Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 8. Cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare a programelor de formare continuă.
 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului de Cercetare şi Instruire în Domeniul Securităţii Cibernetice.

Hotărârile Senatului din 27 februarie 2018

 1. Cu privire la Raportul anual privind executarea bugetului şi activitatea administraţiei UTM în anul 2017.
 2. Plan operaţional Universităţii Tehnice a Moldovei pentru anul 2018.
 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Centrului de Cercetare Geologie Inginerească, Geotehnică şi Fundaţii Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 4. Cu privire la aprobarea programului de instruire a agenţilor imobiliari.

Hotărârile Senatului din 30 ianuarie 2018

 1. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM (anul 2017).
 2. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale.
 3. Decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2016-2017 conform articolelor 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9, 19.10, 19.12.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Centrului de Cercetare Construcţii Rutiere Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Centrului de Nanotehnologii şi Nanosenzori”.

Hotărârile Senatului din 22 decembrie 2017

 1. Aprobarea modificărilor la Regulamentul privind sistemul de salarizare al UTM.
 2. Aprobarea Regulamentului cu privire la normativile pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozionelor etc. şi pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şa Instituţia Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 3. Discutarea şi aprobarea Metodologiei de stabilire a normativelor pentru unele categorii de personal cu funcţii complexe care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor şi facultăţilor Instituţiei Publice “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 4. Discutarea şi aprobarea Normativelor pentru realizarea muncii suplimentare la funcţia didactică şi ştiinţifico-duidactică în Instituţia Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 5. Raport privind modificarea bugetului 2017 şi Aprobarea bugetului pentru anul 2018 al UTM.
 6. Reorganizarea structurii Facultăţii Inginerie Economică şi Business.