Articole

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN IUNIE 2021

 1. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Urbanism și Design Urban pentru perioada anilor 2016-2021
 2. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Arhitectură pentru perioada anilor 2016-2021
 3. Cu privire la aprobarea numărului de locuri finanțate de Universitatea Tehnică a Moldovei în Admiterea 2021
 4. Cu privire la recomandarea candidaților UTM pentru Concursul național Burse de Merit, ediția 2021

 

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN MAI 2021

 1. Cu privire la raportul Facultății de Construcții, Geodezie și Cadastru 2016-2021
 2. Raport de activitate a departamentului Microelectronică și Ingineria Biomedicală 2016-2021
 3. Cu privire la aprobarea planului de învățământ pentru studii superioare de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, ediția 2021
 4. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru anul universitar 2020-2021 conform articolului 19.11 ” Cel mai bun în domeniul tânarul creator”

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 30 MARTIE 2021

 1. Cu privire la raportul anual privind executarea bugetului și administrației UTM în anul 2020
 2. Cu privire la validarea rezultatelor alegerilor Componenței Senatului pentru perioada 2021-2026
 3. _Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru anul calendaristic 2020 la articolele : 19.4; 19.5; 19.6; 19.10
 4. Cu privire la reorganizarea Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor prin absorbția Laboratorului de microscopie optică și comunicații optice

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 23 FEBRUARIE 2021

 1. Cu privire la implementarea strategiei de internaţionalizare instituţională a UTM, 2019-2023. Probleme şi căi de soluţionare, 2020
 2. Cu privire la “Învăţământul cu frecvenţă redusă la UTM. Rezultate, probleme şi perspective.”
 3. Aprobarea componenţei nominale a Comisiei electorale pentru alegerea Senatului, legislatura 2021-2026
 4. Componenţa Senatului, Legislatura 2021-2026

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 26 IANUARIE 2021

 1. Cu privire la analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM (anul 2020)
 2. Analiza activităţii doctorale în cadrul UTM (anul 2020)
 3. Cu privire la constituirea Comisiei electorale a UTM pentru alegerea Senatului 2021-2026
 4. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM în anul calendaristic  2019 şi anul universitar 2019-2020 la articolele : 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.12_

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 22 DECEMBRIE 2020

 1. Cu privire la aprobarea programelor de calificare suplimentară şi recalificare profesională pentru nivelul 4 ISCED la specialitatea 71210 “Gospodărirea şi protecţia apelor”, specializarea “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”
 2. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programului de studii superioare de master Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 17 NOIEMBRIE 2020

 1.  Cu privire la raportul de activitate a Facultăţii Tehnologia Alimentelor pentru perioada anilor 2015-2020
 2. Cu privire la raportul de activitate a Facultăţii Textile şi Poligrafie pentru perioada anilor 2016-2020
 3. Despre totalurile activităţilor de pregătire a blocurilor de studii şi căminelor studenţeşti pentru exploatarea în perioada rece a anului 2020-2021

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 27 OCTOMBRIE 2020

 1. Cu privire la modificarea procedurii de vot în deciziile privind persoanele, pentru perioada situaţiilor excepţionale declarater în ţară şi sănătate publică
 2. Despre totalurile activităţii de studii în a. u. 2019-2020 şi sarcinile pentru anul universitar curent

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 22 SEPTEMBRIE 2020

 1. Cu privire la Admiterea 2020 – totaluri şi sarcini de perspectivă
 2. Cu privire la rezultatele aplicării învăţămîntului la distanţă în semestrul de primăvară al anului universitar 2019/2020, experienţa acumulată şi perspectivele de aplicare pentru viitor
 3. Cu privire la prelungirea mandatului de Senator
 4. Cu privire la modificarea Direcţiilor prioritare de cercetare stabilite în Strategia Universităţii Tehnice a Moldovei în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada anilor 2019-2020
 5. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor la UTM şi la Regulamentul privind organizarea studiului individual al studenţilor la UTM
 6. Privind organizarea locurilor cu finanţare bugetară rămase vacante după organizarea concursului

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 25 AUGUST 2020

 1. Cu privire la organizarea procesului de studii în perioada pandemică
 2. Cu privire la rezultatele implementării procedurii antiplagiat la UTM și perspective de diversificare a modului de realizare
 3. Cu privire la modul de angajare a lectorilio universitari în Instituția Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei” în anul univ. 2020/2021
 4. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la ocuparea funcțiilor de conducere și alegerea organelor de conducere în Instituția Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”
 5. Cu privire la promovarea concursului pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactic pentru anul univ. 2020/2021