Articole

Hotărârile Senatului din 26 martie 2019

 1. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului “Limbi străine” pentru perioada anilor 2015-2019 
 2. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului “Transporturi” pe perioada 2014-2019
 3. În legătură cu aprobarea Metodologiei de acordarea a sporului de performanță salariaților Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei și a Metodologiei de acordarea a sporului cu caracter specific salariaților Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului antiplagiat a Universității Tehnice a Moldovei, Ediția 1, revizia 0
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea a Laboratorului de Micro-Optoelectronică

Hotărârile Senatului din 26 februarie 2019

 1. 08Cu privire la decernarea premiilor Senatului pentru anul calendaristic 2018 conform articolelor 19.4, 19.5, 19.6, 1910, 19.12
 2. În legătură cu aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de Cercetare “Observatorul de Siguranță a Infrastructurii Rutiere ” în cadrul Universității Tehnice a Moldovei
 3. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea Examenului de finalizare a studiilor superioare de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1, Revizia 1 
 4. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică a studenților Universității Tehnice a Moldovei, Ediția 1, Revizia 2

Hotărârile Senatului din 29 ianuarie 2019

 1. Despre aprobarea Regulamentului privind Organizarea și desfășurarea programelor de Postdoctorat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei
 2. Cu privire la analiza activității de cercetare științifică în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (anul 2018)
 3. Cu privire la activitatea Școlilor Doctorale ale UTM în anul academic 2017-2018
 4. Cu privire la discutarea și aprobarea Normativelor de personal pentru funcțiile de conducere pentru anul 2019 în Instituția Publică”Universitatea Tehnică a Moldovei”

Hotărârile Senatului din 18 decembrie 2018

 1. Cu privire la activitatea de voluntariat la UTM
 2. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul de organizare a evaluării activității de învățare a studenților la UTM
 3. Cu privire la aprobarea Planului de Formare Continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt profesional tehnic pentru a.2019
 4. Cu referire la aprobarea Metodologiei de certificare a competențelor lingvistice la limba engleză,franceză,germană
 5. Aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Direcției Tehnice la UTM
 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la organizarea studiului individual al studenților la UTM

Hotărârile Senatului din 27 noiembrie 2018

 1. Cu privire la aprobarea aderării Universității Tehncice a Moldovei la Asociația ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER în calitate de membru aderent
 2. Cu privire la decernarea premiilor
 3. Cu privire la organizarea stagiilor de practică la UTM
 4. Cu referire la aprobarea Strategiei de Internaționalizare Instituțională a UTM 2018-2023
 5. Cu referire la analiza situației privind funcționarea SMC la UTM și pregătirea către auditul de monitorizare a acestuia din luna februarie 2019

Hotărârile Senatului din 30 octombrie 2018

 1. Cu privire la aprobarea programelor de formare continua elaborate de Departamentul “Fizica”/FET, Departamentele “Oenologie” şi “Alimentaţie şi Nutriţie”/FTA.
 2. Despre modificarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului medical al Instituţiei Publice “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 3. Totalurile activităţii de studii a.u. 2017/2018 şi sarcinile pentru anul universitar curent.
 4. Totalurile activităţilor de pregătire a blocurilor de studii şi căminelor studenţeştii pentru exploatare în perioada rece a anului.

Hotărârile Senatului din 25 septembrie 2018

 1. Cu privire la Admiterea 2018, totaluri şi sarcini de perspectivă.
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Inginerie a Materialelor Amorfe şi Nanostructurate.
 3. Cu privire la aprobarea Strategiei UTM în domeniul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării pentru perioada 2019-2023.
 4. Cu privire la stabilirea taxei de studii pentru cursanţii Catedrei Militare UTM elevi ai Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă.

Hotărârile Senatului din 4 septembrie 2018

 1. Cu privire la aprobarea programelor de instruire a utilizatorilor de dispozitive medicale.
 2. Cu privire la rezultatele evaluării externe a programelor de studii superioare de licenţă în vederea acreditării, analiză şi planul de activitate pentru a. u. 2018/2019. 

Hotărârile Senatului din 19 iunie 2018

 1. Cu privire la aprobarea programelor de calificare suplimentară în baza studiilor suplimentare la specializarea “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”.
 2. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru anul universitar 2017-2018 conform art. 19.8 “Cel mai bun proiect (lucrare) de licenţă”.
 3. Cu privire la recomandarea candidaţilor UTM pentru concursul naţional Burse de merit, ediţia 2018.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator de către studenţii Universităţii Tehnice a Moldovei, Ediţia 2, Revizia 2.

Hotărârile Senatului din 29 mai 2018

 1. Formarea psihopedogogică a cadrelor didactice ale UTM – condiţie de ameliorare a pregătirii cadrelor inginereşti
 2. Cu privire la activitatea Bibliotecii tehnico-ştiinţifice în vederea asigurării informaţional-documentare a procesului educaţional
 3. Cu privire la decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2017-2018 conform articului 19.11