Articole

Hotărârile Senatului din 24 septembrie 2019

 1. Cu privire la rezultatele Admiterii 2019, totaluri și sarcini de perspectivă
 2. Despre aprobarea Reglamentul privind sistemul de salarizare în Instituția Publică ”Universitatea Tehnică a Moldovei”
 3. Despre aprobarea Regulamentul privind funcționarea și gestionarea Laboratorului de gestionare a dispozitivelor laser și a materialelor nanostructurate din cadrul Departamentului Fizică, Faculatea Electronică și Telecomunicații

Hotărârile Senatului din 29 august 2019

 1. Analiza implementării și Strategiei pentru Cercetare și Inovare a UTM
 2. Cu privire la raportul cadre didactice-studenți echivalenți pentru a.u. 2019/2020
 3. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la organizarea Examenului de finalizare a studiilor superioare de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1, Revizia 1
 4. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul antiplagiat al Universității Tehnice a Moldovei, Ediția1 , Revizia 0
 5. Desprea aprobarea Regulamentului privind activitatea organizațiilor studențești la Universitatea Tehnică a Moldovei
 6. Cu privire la aprobarea deciziei CDSI din 26.07.2019 privind comercializarea a 11 unități de transport auto din parcul UTM
 7. Despre aprobarea medotodologiei UTM privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, a.a. 2019-2020
 8. Cu privire la aprobarea Metodologiei UTM de evaluare și susținere a tezei de doctorat
 9. Cu privire la modificarea Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III din cadrul școlilor doctorale ale UTM

Hotărârile Senatului din 25 iunie 2019

 1. Cu privire la aprobarea procedurii de verificare a proiectelor/tezelor de lincență/master la plagiat
 2. Cu privire la raportul de activitate a Centrului “ETALON”
 3. Despre aprobarea programei de formare continuă “Inginerie biomedicală”
 4. Cu privire la decernarea premiilor Senatului U.T.M. pe anul universitar 2018-2019 la art.19.8 “Cel mai bun proiect (lucrare) de licență”
 5. Cu privire la recomandarea candidaților UTM pentru concursul național Burse de merit, ediția 2019

Hotărârile Senatului din 28 mai 2019

 1. Cu privire la raportul de activitate a Catedrei Militare pentru perioada anilor 2017-2018
 2. Cu privire la raportul de activitate al Departamentului de Educație fizică și Sport pentru perioada 2017-2019
 3. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru anul universitar 2018-2019  conform articolului 19.11 “Cel mai bun elev în domeniul Tânărul creator”
 4. Despre aprobarea noului Regulament cu privire la normarea activității didactice a formatorului UTM și a modificărilor Regulamentului privind funcționarea centrului Universitar de Formare Continuă (CFC) la UTM

Hotărârile Senatului din 26 martie 2019

 1. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului “Limbi străine” pentru perioada anilor 2015-2019 
 2. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului “Transporturi” pe perioada 2014-2019
 3. În legătură cu aprobarea Metodologiei de acordarea a sporului de performanță salariaților Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei și a Metodologiei de acordarea a sporului cu caracter specific salariaților Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului antiplagiat a Universității Tehnice a Moldovei, Ediția 1, revizia 0
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea a Laboratorului de Micro-Optoelectronică

Hotărârile Senatului din 26 februarie 2019

 1. 08Cu privire la decernarea premiilor Senatului pentru anul calendaristic 2018 conform articolelor 19.4, 19.5, 19.6, 1910, 19.12
 2. În legătură cu aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de Cercetare “Observatorul de Siguranță a Infrastructurii Rutiere ” în cadrul Universității Tehnice a Moldovei
 3. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea Examenului de finalizare a studiilor superioare de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1, Revizia 1 
 4. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică a studenților Universității Tehnice a Moldovei, Ediția 1, Revizia 2

Hotărârile Senatului din 29 ianuarie 2019

 1. Despre aprobarea Regulamentului privind Organizarea și desfășurarea programelor de Postdoctorat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei
 2. Cu privire la analiza activității de cercetare științifică în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (anul 2018)
 3. Cu privire la activitatea Școlilor Doctorale ale UTM în anul academic 2017-2018
 4. Cu privire la discutarea și aprobarea Normativelor de personal pentru funcțiile de conducere pentru anul 2019 în Instituția Publică”Universitatea Tehnică a Moldovei”

Hotărârile Senatului din 18 decembrie 2018

 1. Cu privire la activitatea de voluntariat la UTM
 2. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul de organizare a evaluării activității de învățare a studenților la UTM
 3. Cu privire la aprobarea Planului de Formare Continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt profesional tehnic pentru a.2019
 4. Cu referire la aprobarea Metodologiei de certificare a competențelor lingvistice la limba engleză,franceză,germană
 5. Aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Direcției Tehnice la UTM
 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la organizarea studiului individual al studenților la UTM

Hotărârile Senatului din 27 noiembrie 2018

 1. Cu privire la aprobarea aderării Universității Tehncice a Moldovei la Asociația ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER în calitate de membru aderent
 2. Cu privire la decernarea premiilor
 3. Cu privire la organizarea stagiilor de practică la UTM
 4. Cu referire la aprobarea Strategiei de Internaționalizare Instituțională a UTM 2018-2023
 5. Cu referire la analiza situației privind funcționarea SMC la UTM și pregătirea către auditul de monitorizare a acestuia din luna februarie 2019

Hotărârile Senatului din 30 octombrie 2018

 1. Cu privire la aprobarea programelor de formare continua elaborate de Departamentul “Fizica”/FET, Departamentele “Oenologie” şi “Alimentaţie şi Nutriţie”/FTA.
 2. Despre modificarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului medical al Instituţiei Publice “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 3. Totalurile activităţii de studii a.u. 2017/2018 şi sarcinile pentru anul universitar curent.
 4. Totalurile activităţilor de pregătire a blocurilor de studii şi căminelor studenţeştii pentru exploatare în perioada rece a anului.