Articole

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Școala Europeană de Business – ISAG, Portugalia în cadrul programului Erasmus+.

ISAG oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența (UTM) de la programele de studii Inginerie și Management în domeniul de activitate.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru studenți este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+.

Dosarele pot fi depuse, până la 11 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabili de relații internaționale din cadrul facultăţilor UTM.

Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Toate actele din dosarul de candidatură trebuie întocmite în limba engleză.

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Școala Europeană de Business – ISAG, Portugalia, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I de studii Licența, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: ECONOMIE.

Ofertă academică este adresată studenților de la programele de studii:

  • Inginerie și Management în Energetică,
  • Inginerie și Management în Telecomunicații,
  • Inginerie și Management în Construcția de Mașini,
  • Inginerie și Management în Transporturi,
  • Inginerie și Management în Industria Alimentară,
  • Inginerie și Management în Industria Ușoară,
  • Inginerie și Management în Textile,
  • Inginerie și Management în Construcții.

 

Calendar concurs selecție:

30.10.2019-11.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

14.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Serviciul Relații Internaționale, UTM).

14.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

15.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor la Școală Europeană de Business – ISAG, Portugalia pentru evaluarea finală.

 

More information about selection contest:

 

Serviciul Relații Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

 

Responsabili Relații Internaționale Facultăți UTM:

FIEB: Cornelia Crucerescu, conf. univ., dr., Email: cornelia.crucerescu@emin.utm.md

FEIE: Corina Guțu-Chetrușca, lect. univ., dr., Email: corina.gutu@tme.utm.md

FET: Arina Lachi, lect. univ., Email: arina.lachi@srco.utm.md

FIMIT: Iulian Malcoci, conf. univ., dr., Email: iulian.malcoci@bpm.utm.md

FTA: Eugenia Covaliov, lect. univ., dr., Email: eugenia.boaghi@toap.utm.md

FTP: Angela Scripcenco, conf. univ., dr., Email: angela.scripcenco@adm.utm.md

FCGC: Diana Apostol, lect. univ., Email: dina.apostol@fcgc.utm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța în cadrul programului Erasmus+ (https://www.oniris-nantes.fr/etudier-a-oniris/relations-internationales/).

ONIRIS oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența ai Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru studenți este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 11 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Toate actele din dosarul de candidatură trebuie întocmite în limba engleză.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I de studii Licența, cu frecvența la zi.

 

Calendar concurs selecție:

28.10.2019-11.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

12.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FTA).

12.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

13.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța pentru evaluarea finală.

 

More information about selection contest:

 

 

Persoane de contact:

Serviciul relații internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

 

Responsabil relații internaționale FTA

Eugenia Covaliov, lect., dr.

Email:  eugenia.boaghi@toap.utm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, în cadrul programului Erasmus+.

Agrocampus Ouest oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat ai Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru masteranzi este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 360 €).

Dosarele pot fi depuse doar în limba engleză, până la 7 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează masteranzilor anului I de studii, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domenii: agroalimentaire, production animale, production végétale, économie agricole, halieutique.

 

Calendar concurs selecție:

21.10.2019-04.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

07.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FTA).

07.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

08.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor către Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa pentru evaluarea finală.

 

More information about selection contest:

 

Persoane de contact:

Serviciul relații internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

 

Responsabil relații internaționale FTA

Eugenia Covaliov, lect., dr.

Email:  eugenia.boaghi@toap.utm.md

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Almeria, SPAIN, within the Erasmus+ programme.

University of Almeria offers 1 mobility grant of 5 months for BSc student.

The amount of BSc student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+.

Coordinator in the period 07.10.2019 – 07.11.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Almeria.

Details about the academic offer:  Economics, Accounting, Finance, Management, Marketing.

 

SELECTION CALENDAR

07.10.2019 – 07.11.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application.

13.11.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

13.11.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

14.11.2019 – TRANSMISSION of the files to University of Almeria for final evaluation.

 

More information about selection contest:

 

 

Learning Agreement: Learning Agreement Erasmus+

 

Contact person:

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Life Sciences in Lublin, Poland, within the Erasmus+ programme. University of Life Sciences in Lublin offers 1 mobility grant of 7 days for staff for teaching.

The amount of staff scholarship is 140 €/day, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 25.09.2019 – 19.11.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The submitted files will contain documents in English only.

The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Life Sciences in Lublin.

Details about the academic offer: Geodesy and cartography.

 

SELECTION CALENDAR

25.09.2019 – 19.11.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application

20.11.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock

20.11.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary result

21.11.2019 – TRANSMISSION of the files to University of Life Sciences in Lublin for final evaluation.

 

More information about selection contest:

Application form: Application Form STA, STT KA107 2019-20

Mobility agreement: Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching 19-20

 

Contact person:

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Life Sciences in Lublin, Poland, within the Erasmus+ programme.

University of Life Sciences in Lublin offers 1 mobility grant of 5 months for BSc or MSc student.

The amount of BSc or MSc student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 25.09.2019 – 19.11.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The submitted files will contain documents in English only.

The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Life Sciences in Lublin.

Details about the academic offer:  Geodesy and cartography.

 

SELECTION CALENDAR

25.09.2019 – 19.11.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application

20.11.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

20.11.2019ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

21.11.2019TRANSMISSION of the files to University of Life Sciences in Lublin for final evaluation.

More information about selection contest:

Application form: Application form SMS in 2019-20

Learning Agreement: Learning Agreement 2019-20

 

Contact person:

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Ce ne formează ca personalitate? Ce ne face să ne determinăm viitorul? Desigur că experienţele pe care le trăim. O mobilitate în străinătate este o îmbogățire personală. Timp de 4 luni petrecute în Franța, studiind la ONIRIS – Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation, la Nantes, am acumulat noi abilități și cunoștințe, am împărtășit o nouă cultură și am adaptat o viziune mult mai critică asupra lucrurilor. 

Citește mai mult

Delegaţia Universităţii Tehnice a Moldovei formată din Dinu Turcanu, prorector, Dumitru Ciorbă, Decan UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și MicroelectronicăPavel Nicolaev, şef departament Telecomunicații și Sisteme Electronice din cadrul Facultatea Electronică și Telecomunicații UTM, efectuează o vizită de studiu la Technische Universität Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+.

Citește mai mult

În perioada 20-24 mai 2019 Marcela Irovan, doctor, conferențiar universitar la programul Tehnologii și Designul Confecțiilor Textile din cadrul Facultății Textile și Poligrafie, UTM, a beneficiat de o bursă Erasmus+ Acțiunea cheie 1, mobilitate de predare, în cadrul Universității din Oradea, România, Facultatea Inginerie Electrică și Management Industrial, Departamentul Textile, Pielărie și Management Industrial.

Citește mai mult

În data de 23 mai 2019 Universitatea Tehnică a Moldovei a fost gazda unui eveniment special „Erasmus+ Alimni Crossroads”, organizat împreuna cu Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, cu susținerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, desfășurat la Centrul de Instruire şi Inovații TIC – Tekwill.

Citește mai mult