Articole

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania, within the Erasmus+ programme. ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania offers 1 mobility grant of 5 days for staff for teaching.

The amount of staff scholarship is 140 €/day, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09.12.2019 – 17.12.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The final results of the selection of candidates will be announced by the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania.

Details about the academic offer: Energetics.

More information about selection contest:

SELECTION CALENDAR

09.12.2019 – 17.12.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application.

18.12.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

18.12.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

18.12.2019 – TRANSMISSION of the files to ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania for final evaluation.

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania, within the Erasmus+ programme. ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania offers 1 mobility grant of 3 months for student. The amount of student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09.12.2019 – 17.12.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The final results of the selection of candidates will be announced by the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania.

Details about the academic offer:  Energetics.

More information about selection contest:

 

SELECTION CALENDAR

09.12.2019 – 17.12.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application.

18.12.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

18.12.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

18.12.2019 – TRANSMISSION of the files to ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania for final evaluation.

 

ADDITIONAL INFORMATION

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

Pe 14 octombrie 2019 a fost încheiat proiectul Erasmus+ nr. 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP „LMPI”, care a durat 3 ani. A fost un proiect interregional cu peste 30 de participanți din Europa și Asia, inclusiv 4 universități – UTM, USM, ASEM și USARB în frunte cu MECC, plus două instituții cheie din domeniu – CTS și CCCI. Un proiect cu relevanță deosebită pentru Republica Moldova prin crearea și dezvoltarea premiselor de aliniere a Republicii Moldova la prioritățile politicii UE în domeniul educației și instruirii continue pentru a atinge necesitățile și a răspunde prompt la provocările socio-economice emergente dictate de realitățile securității informaționale.

Citește mai mult

În data de 11 decembrie 2019, ora 14:00 în sala 1-205 (bl. Stefan cel Mare și Sfânt 168) va avea loc Monitoring privind implementarea proiectelor de mobilitate internațională (ICM, KA 107).

Monitoring va fi efectuat de Oficiul Național Național Erasmus+ Moldova. Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidatului pentru mobilitate academică la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, România în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licență, domeniul 0731 Arhitectură şi Dezvoltare Teritorială (0731.1 Arhitectură şi 0731.4 Planificare Urbană şi Regională), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II, începând cu data de 17.02.2020. Citește mai mult

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania, within the Erasmus+ programme. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania offers 1 mobility grant of 3 months for BSc or MSc student. The amount of BSc or MSc student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (180 euro).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 28.11.2019 – 09.12.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania.

Details about the academic offer:  Food processing.

More information about selection contest:

 

SELECTION CALENDAR:

28.11.2019 – 09.12.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application.

11.12.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

12.12.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

13.12.2019 – TRANSMISSION of the files to University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania for final evaluation.

 

ADDITIONAL INFORMATION

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania, within the Erasmus+ programme. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania offers 2 mobility grants of 5 days for staff for teaching and 2 mobility grants of 5 days for staff for training.

The amount of staff scholarship is 140 €/day, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (180 euro).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 28.11.2019 – 09.12.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania.

Details about the academic offer: Food Processing.

 

More information about selection contest:

 

SELECTION CALENDAR

28.11.2019 – 09.12.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application.

11.12.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time).  International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

12.12.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

13.12.2019 – TRANSMISSION of the files to University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania for final evaluation.

 

ADDITIONAL INFORMATION

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Białystok University of Technology, Poland, within the Erasmus+ programme. Białystok University of Technology offers 1 mobility grant of 5 months for BSc student. The amount of BSc student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 21.11.2019 – 27.11.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Białystok University of Technology.

Details about the academic offer:  Electrical Engineering.

SELECTION CALENDAR

21.11.2019 – 27.11.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application

28.11.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock

28.11.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results

28.11.2019 – TRANSMISSION of the files to Białystok University of Technology for final evaluation.

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Pitești, România, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Pitești oferă 1 bursă de mobilitate de 5 luni pentru studenții de la ciclul I de studii – Licență (anul III de studii), precum și o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare) pentru Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Stagiul de predare reprezintă 5 zile de predare și 2 zile de transport.

Dosarele pot fi depuse, până la 27 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Pitești, Romănia.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: 0716: Motor vehicles, ships and aircraft.

Calendar concurs selecție

20.11.2019 – 27.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

28.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (biroul 1-202, ora 14:00)

28.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

28.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Pitești, România, pentru evaluarea finală.

Mai multe informații privind concurs:

Informații suplimentare:

Coordonator relații internaționale FIMIT

Conf. univ., dr. Iulian Malcoci, iulian.malcoci@bpm.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Malta, în cadrul programului Erasmus+.

Se oferă 2 burse de mobilitate pentru personalul didactic al Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019–2020.

Stagiul reprezintă 7 zile de predare/teaching în limba engleză.

Detalii despre oferta academică, domeniu: ARHITECTURĂ.

Dosarele pot fi depuse, până la  09.12.2019 inclusiv, la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

 

Calendar concurs selecție:

13.11.2019-09.12.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

12.12.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FUA)

12.12.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

12.12.2019 – TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea din Malta pentru evaluarea finală

 

Mai multe informații privind concurs:

 

Informații suplimentare:

Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov, lect. univ.

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md  

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM:

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203