Articole

Erasmus+ FTA: ”Je ne regrette rien!”

Ce ne formează ca personalitate? Ce ne face să ne determinăm viitorul? Desigur că experienţele pe care le trăim. O mobilitate în străinătate este o îmbogățire personală. Timp de 4 luni petrecute în Franța, studiind la ONIRIS – Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation, la Nantes, am acumulat noi abilități și cunoștințe, am împărtășit o nouă cultură și am adaptat o viziune mult mai critică asupra lucrurilor. 

Citește mai mult

Vizită de studiu la Technische Universität Ilmenau, Germania

Delegaţia Universităţii Tehnice a Moldovei formată din Dinu Turcanu, prorector, Dumitru Ciorbă, Decan UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și MicroelectronicăPavel Nicolaev, şef departament Telecomunicații și Sisteme Electronice din cadrul Facultatea Electronică și Telecomunicații UTM, efectuează o vizită de studiu la Technische Universität Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+.

Citește mai mult

Istoria de succes Erasmus+ a profesoarei FTP la Universitatea din Oradea, România

În perioada 20-24 mai 2019 Marcela Irovan, doctor, conferențiar universitar la programul Tehnologii și Designul Confecțiilor Textile din cadrul Facultății Textile și Poligrafie, UTM, a beneficiat de o bursă Erasmus+ Acțiunea cheie 1, mobilitate de predare, în cadrul Universității din Oradea, România, Facultatea Inginerie Electrică și Management Industrial, Departamentul Textile, Pielărie și Management Industrial.

Citește mai mult

Erasmus+ Alumni Crossroads

În data de 23 mai 2019 Universitatea Tehnică a Moldovei a fost gazda unui eveniment special „Erasmus+ Alimni Crossroads”, organizat împreuna cu Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, cu susținerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, desfășurat la Centrul de Instruire şi Inovații TIC – Tekwill.

Citește mai mult

Erasmus+ Alumni Crossroads – eveniment dedicat participanților în Programul Erasmus+

Cu prilejul a 25 de ani de implementare a Programului UE Erasmus în Republica Moldova, 10 ani de la Semnarea Parteneriatului Estic și a celebrării Zilelor Europei împreună cu Oficiul Național Erasmus+ în Moldova. Avem plăcerea să Vă invităm joi, 23 mai 2019, la un eveniment special – Erasmus+ Alumni Crossroads!

Evenimentul va avea două părți principale:

  • 13.30 –  16.00 Erasmus+ Alumni Profesori (Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+ etc.)
  • 15.30 – 18.00 Erasmus+ Alumni Studenți (licență, master, doctorat/  Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+ etc.)

Programul va cuprinde experiențe inedite ale studenților, profesorilor, precum si istorii și proiecte Erasmus+.

Sunt prevăzute și câteva ateliere practice despre accesarea oportunităților Erasmus+, dar și prezentarea Erasmus Student Network în Moldova!

Vă așteptăm cu drag la Tekwill (Strada Studenților 9/11, Chișinău).

Participarea la eveniment se va face până la 21.05.2019 în baza înregistrărilor la acest link:  bit.ly/2YzvhgG  (RO) and http://bit.ly/erasmusalumnicrossroads (EN)

Vă invităm să participați și la concursul dedicat studenților și profesorilor care au participat în Mobilitate Internațională de Credite Erasmus+. Detalii pe site-ul oficial http://www.erasmusplus.md/ro/news/atentie-concurs-erasmus-alumni-crossroads și pe pagina de Facebook a concursului: https://www.facebook.com/events/796912847346609/.

Burse ERASMUS pentru profesorii FTP la Politehnica din București

Conferențiar universitar, doctor Viorica Cazac și lector univeristar Lucia Adascalița, cadre didactice de la programul Design și Tehnologii Poligrafice din cadrul Facultății Textile și Poligrafie au beneficiat de două burse Erasmus+ în cadrul Univeristății Politehnica din București, România, Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Вepartamentul Mașini și Sisteme de Producție. Citește mai mult

Concurs de Selecţie a Cadrelor Didactice Erasmus+ la Universitatea din Ilmenau, Germania

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Ilmenau oferă 3 burse de mobilitate a câte 5 zile (mobilitate de training) pentru profesori de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2018/2019.

Dosarele pot fi depuse la Serviciul Relații Internaționale UTM, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Ilmenau, Germania.

Detalii despre oferta academică:  Calculatoare și Tehnologii Informaționale.

 

Calendar concurs selecție:

09 – 21.04.2019  ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură, CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

22.04.2019         INTERVIUL DE SELECŢIE (UTM, Serviciul Relații Internaționale, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203, ora 14:00)

23.04.2019         AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

25.04.2019         TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Ilmenau, Germania pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

 

Pentru mai multe informații accesați aici: Anunt_staff

Concurs de Selecţie a Studenţilor ERASMUS+ la Universitatea din Ilmenau, Germania

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Ilmenau oferă 7 burse de mobilitate a câte 5,5 luni pentru studenții de la ciclul I de studii –Licență de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul I al anului universitar 2019/2020.

Concursul se adresează studenților anului III de studii Licență cu frecvența la zi.

Dosarele pot fi depuse la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultății Calculatoare, Informaică și Microelectronică (UTM, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3).

IMPORTANT:  limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ. Cunoașterea limbii germane este un avantaj!

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Ilmenau, Germania.

 

Calendar concurs selecție:

09 – 22.04.2019  ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură,

                             CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

23.04.2019          INTERVIUL DE SELECŢIE (FCIM, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3, ora 14:00)

23.04.2019          AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

25.04.2019          TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Ilmenau, Germania pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare:

Coordonator Relații Internaționale FCIM

Elena GOGOI, elena.gogoi@faf.utm.md

Adresa str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

 

Pentru mai multe informații accesați aici: Anunt_students

 

 

Concurs de Selecţie a Cadrelor Didactice Erasmus+ la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România.

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 2 burse de mobilitate pentru personalul didactic al UTM. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018–2019.

Stagiul reprezintă 5 zile de formare.

Detalii despre oferta academică: Domenii: 0713 – Electronica, 0311 – Economie.

Dosarele pot fi depuse, până la  29 martie 2019, la Serviciul Relații Internaționale UTM. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, corpul de studii nr. 1, bir. 1-202).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România.

Calendar concurs selecție
25.03.2019-29.03.2019 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

01.04.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500, Serviciul Relații Internaționale, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, corpul de studii nr. 1, bir. 1-202)
01.04.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
01.04.2019 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România pentru evaluarea finală

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: Anunt

STAFF AND STUDENTS’ SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, within the Erasmus+ programme. Slovak University of Agriculture in Nitra offers 2 mobility grants of 5 days for staff for training and 3 mobility grants of 3 months for PhD students, from the Faculty of Food Technology.

The amount of staff scholarship is 140 €/day, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The amount of PhD students scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 08 to 14 April 2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the Faculty of Food Technologies, TUM, 9/9 Studentilor street, building No. 5, room 201).

 The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia.

Details about the academic offer:  Agriculture and Food Processing.

 SELECTION CALENDAR

08.04.2019 – 14.04.2019 – REGISTRATION based on the candidature application, CONSULTATION regarding the preparation of the application.

16.05.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time): Faculty of Food Technology, 9/9 Studentilor str., building no. 5, office 201, 16.00 o’clock.

17.05.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

17.05.2019 – TRANSMISSION of the files to the Slovak University of Agriculture in Nitra for final evaluation.

 

ADDITIONAL INFORMATION

FACULTY ERASMUS+ COORDINATOR: Eugenia BOAGHI, eugenia.boaghi@toap.utm.md, Address: 9/9 Studenţilor str., building no. 5, office 220.

INTERNATIONAL PROJECT COORDINATOR, TUM: Cristina POPOVICI, cristina.popovici@toap.utm.mdAddress: 168 Ştefan cel Mare str., building no. 1, office 203

More information about selection contest: Announcement