Articole

Erasmus+ Alumni Crossroads

În data de 23 mai 2019 Universitatea Tehnică a Moldovei a fost gazda unui eveniment special ”Erasmus+ Alimni Crossroads”, organizat împreuna cu Oficiul Național Erasmus+ în Moldova și desfășurat la Centrul de Instruire şi Inovaţii TIC – Tekwill. Evenimentul a fost organzat cu prilejului a 25 de ani de implementare a Programului UE Erasmus în Republica Moldova, 10 ani de la Semnarea Parteneriatului Estic și a celebrării Zilelor Europei.

La evenimentul au participat instituțiile de învățământ superior din Republica Molodva, benefeciari programului Erasmus+. Echipa Universității Tehnice a Moldovei a fost reprezentată de Doamna prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, Prorector pe Probleme Financiare și Relații Internaționale; conf. univ., dr. Cristina POPOVICI, Coordonator programe internaționale UTM, conf. univ., dr. Tatiana MUNTEANU, responsabilă studenți străini UTM; conf. univ., dr. Dumitru CIORBA, Decan FCIM; conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, Decan FCGC; conf. univ., dr. Rafael CILOCI, Decan FIEB; conf. univ., dr. Victor BEȘLIU, Coordonator al proiectului LMPI; responsabili de relații internaționale la facultățile UTM (Elena GOGOI, Iulian MALCOCI, Pavel NICOLAEV, Alexnadru PANTAZ, Corina GUȚU-CHETRUȘCA, Cornelia CRUCERESCU), cadrele didactice și studenții UTM.

În cadrul evenimentului au avut loc trei sesiuni de lucru separate:

 • Cluster meeting ”Erasmus+ programme in Moldova: What after 2020?”. În cadrul sesiunii au fost prezentate proiectele Erasmus+ în derulare de tip Capacity Building, Jean Monne și ICM la universitățile din Republica Moldova. A fost discutat impactul acestor proiecte la nivelul IÎS și identificate propunerile pentru implementarea Programului Erasmus+ în Republica Moldova pentru perioada 2021-2027.
 • Erasmus+ Academic Staff Alumni”. La sesiunea a participat și stafful academic de la univeristățile din Republica Moldova, dar și din țările precum Italia, Marea Britanie, România, care recent se află în mobilitatea Eramus+ in Moldova. Sesiunea a prevăzut împărtășirea experienței Erasmus+ de participanții proiectelor de mobilitate a staff-ului academic de tip predare și formare (teaching/training). Au fost inițiate discuții privind căutarea oportunităților de cooperare în cadrul Programului Erasmus.
 • Erasmus+ Student Alumni”. Studenții de la toate ciclurile de studii (licență, masterat și doctorat) au împărtășit experiența lor Erasmus+ la universitățile din străinătate și impactul pozitiv acestor mobilități la dezvoltarea profesională și personală. Au expus părările sale și studenții incoming veniți în Moldova din universitățile din Franța, Marea Britaniei și România.

Evenimentul a fost susținut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Formatul evenimentului a prevăzut prezentarea Erasmus Student Network în Moldova și rezultatele concursului dedicat studenților și profesorilor, care au participat în Mobilitate Internațională de Credite Erasmus+.

Universitatea Tehnică a Moldovei a participat la expoziția proiectelor Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior: Proiect PBLMD „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor” (Coordonator de Proiect – prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN), Proiect LMPI „Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazakhstan, Vietnam” (Coordinator de Proiect – conf. univ., dr. Victor BEȘLIU), precum și cu proiectul Erasmus+, în cadrul cărora este partener – Proiectul ELEVATE „Elevarea internaționalizării a învățământului superior în Moldova”, Proiectul HEIFYE „Învățământul superior pentru antreprenoriatul tinerilor”.

Astfel, Programul Erasmus și impactul lui devine vizibil și cunoscut.

Informații despre eveniment pot fi găsite și pe https://www.facebook.com/erasmusplusmoldova/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBxhBBcxRjOQUgoRIH1LY9kyxSRsp5ib9ytkwNatijuxq_VHbRdceOZyosfwa-kxdrxmOLX4qZQ1UoH,  https://www.facebook.com/events/698999317183859/, https://www.facebook.com/events/796912847346609/

 

Erasmus+ Alumni Crossroads – eveniment dedicat participanților în Programul Erasmus+

Cu prilejul a 25 de ani de implementare a Programului UE Erasmus în Republica Moldova, 10 ani de la Semnarea Parteneriatului Estic și a celebrării Zilelor Europei împreună cu Oficiul Național Erasmus+ în Moldova. Avem plăcerea să Vă invităm joi, 23 mai 2019, la un eveniment special – Erasmus+ Alumni Crossroads!

Evenimentul va avea două părți principale:

 • 13.30 –  16.00 Erasmus+ Alumni Profesori (Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+ etc.)
 • 15.30 – 18.00 Erasmus+ Alumni Studenți (licență, master, doctorat/  Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+ etc.)

Programul va cuprinde experiențe inedite ale studenților, profesorilor, precum si istorii și proiecte Erasmus+.

Sunt prevăzute și câteva ateliere practice despre accesarea oportunităților Erasmus+, dar și prezentarea Erasmus Student Network în Moldova!

Vă așteptăm cu drag la Tekwill (Strada Studenților 9/11, Chișinău).

Participarea la eveniment se va face până la 21.05.2019 în baza înregistrărilor la acest link:  bit.ly/2YzvhgG  (RO) and http://bit.ly/erasmusalumnicrossroads (EN)

Vă invităm să participați și la concursul dedicat studenților și profesorilor care au participat în Mobilitate Internațională de Credite Erasmus+. Detalii pe site-ul oficial http://www.erasmusplus.md/ro/news/atentie-concurs-erasmus-alumni-crossroads și pe pagina de Facebook a concursului: https://www.facebook.com/events/796912847346609/.

Burse ERASMUS pentru profesorii FTP la Politehnica din București

Conferențiar universitar, doctor Viorica Cazac și lector univeristar Lucia Adascalița, cadre didactice de la programul Design și Tehnologii Poligrafice din cadrul Facultății Textile și Poligrafie au beneficiat de două burse Erasmus+ în cadrul Univeristății Politehnica din București, România, Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Вepartamentul Mașini și Sisteme de Producție. Citește mai mult

Concurs de Selecţie a Cadrelor Didactice Erasmus+ la Universitatea din Ilmenau, Germania

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Ilmenau oferă 3 burse de mobilitate a câte 5 zile (mobilitate de training) pentru profesori de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2018/2019.

Dosarele pot fi depuse la Serviciul Relații Internaționale UTM, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Ilmenau, Germania.

Detalii despre oferta academică:  Calculatoare și Tehnologii Informaționale.

 

Calendar concurs selecție:

09 – 21.04.2019  ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură, CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

22.04.2019         INTERVIUL DE SELECŢIE (UTM, Serviciul Relații Internaționale, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203, ora 14:00)

23.04.2019         AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

25.04.2019         TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Ilmenau, Germania pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

 

Pentru mai multe informații accesați aici: Anunt_staff

Concurs de Selecţie a Studenţilor ERASMUS+ la Universitatea din Ilmenau, Germania

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Ilmenau oferă 7 burse de mobilitate a câte 5,5 luni pentru studenții de la ciclul I de studii –Licență de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul I al anului universitar 2019/2020.

Concursul se adresează studenților anului III de studii Licență cu frecvența la zi.

Dosarele pot fi depuse la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultății Calculatoare, Informaică și Microelectronică (UTM, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3).

IMPORTANT:  limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ. Cunoașterea limbii germane este un avantaj!

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Ilmenau, Germania.

 

Calendar concurs selecție:

09 – 22.04.2019  ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură,

                             CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

23.04.2019          INTERVIUL DE SELECŢIE (FCIM, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3, ora 14:00)

23.04.2019          AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

25.04.2019          TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Ilmenau, Germania pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare:

Coordonator Relații Internaționale FCIM

Elena GOGOI, elena.gogoi@faf.utm.md

Adresa str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

 

Pentru mai multe informații accesați aici: Anunt_students

 

 

Concurs de Selecţie a Cadrelor Didactice Erasmus+ la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România.

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 2 burse de mobilitate pentru personalul didactic al UTM. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018–2019.

Stagiul reprezintă 5 zile de formare.

Detalii despre oferta academică: Domenii: 0713 – Electronica, 0311 – Economie.

Dosarele pot fi depuse, până la  29 martie 2019, la Serviciul Relații Internaționale UTM. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, corpul de studii nr. 1, bir. 1-202).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România.

Calendar concurs selecție
25.03.2019-29.03.2019 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

01.04.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500, Serviciul Relații Internaționale, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, corpul de studii nr. 1, bir. 1-202)
01.04.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
01.04.2019 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, România pentru evaluarea finală

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: Anunt

STAFF AND STUDENTS’ SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, within the Erasmus+ programme. Slovak University of Agriculture in Nitra offers 2 mobility grants of 5 days for staff for training and 3 mobility grants of 3 months for PhD students, from the Faculty of Food Technology.

The amount of staff scholarship is 140 €/day, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The amount of PhD students scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 08 to 14 April 2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the Faculty of Food Technologies, TUM, 9/9 Studentilor street, building No. 5, room 201).

 The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia.

Details about the academic offer:  Agriculture and Food Processing.

 SELECTION CALENDAR

08.04.2019 – 14.04.2019 – REGISTRATION based on the candidature application, CONSULTATION regarding the preparation of the application.

16.05.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time): Faculty of Food Technology, 9/9 Studentilor str., building no. 5, office 201, 16.00 o’clock.

17.05.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

17.05.2019 – TRANSMISSION of the files to the Slovak University of Agriculture in Nitra for final evaluation.

 

ADDITIONAL INFORMATION

FACULTY ERASMUS+ COORDINATOR: Eugenia BOAGHI, eugenia.boaghi@toap.utm.md, Address: 9/9 Studenţilor str., building no. 5, office 220.

INTERNATIONAL PROJECT COORDINATOR, TUM: Cristina POPOVICI, cristina.popovici@toap.utm.mdAddress: 168 Ştefan cel Mare str., building no. 1, office 203

More information about selection contest: Announcement

Concurs de Selecţie a Cadrelor Didactice Erasmus+ la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Construcții și Instalații în cadrul programului Erasmus+ KA 107. Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru personalul didactic al Departamentului Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018–2019.

Stagiul reprezintă 5 zile de predare/teaching.

Dosarele pot fi depuse, până la  27 martie 2019.

Selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele selecției vor fi transmise la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România.

Detalii despre oferta academică: Domeniul general – Arhitectură și Construcții, Direcția – Inginerie și Management în Construcții.

 

COMPONENȚA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ LA STATUTUL DE CADRU DIDACTIC ERASMUS+: 

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass+ fotografie).
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de predare propus a se derula Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iași, România.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Candidatul este titular al contractului acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră și a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.
Calendar concurs selecție   Informații suplimentare
04.03.2019-27.03.2019 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

  Coordonator relații internaționale FCGC

Alexandru Pantaz, lect. univ.

Email: alexandru.pantaz@fcgc.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

28.03.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500, Serviciul Relații Internaționale)  
28.03.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare  
28.03.2019 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România pentru evaluarea finală  

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: Anunt_FCGC

Concurs de selecție a cadrelor didactice Erasmus+ la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru personalul didactic al Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018–2019 sau semestrul I al anului universitar 2019-2020.

Citește mai mult

Concurs de selecție a cadrelor didactice Erasmus+ la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), Romănia, în cadrul programului Erasmus+. UBc oferă o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare).

Citește mai mult