Articole

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ IN ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi, România în cadrul programului Erasmus+KA107.

Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența a Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru studenți este de 3487€ (inclusiv drumul tur-retur 20€) pentru 4 luni şi 10 zile.

Dosarele pot fi depuse, până la 27 ianuarie 2020 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I, anii II-V de studii Licență, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: arhitectură.

Mai multe informații privind concurs:

 

Calendar concurs selecție

 20.01.2020-27.01.2020 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

30.01.2020 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Decanat FUA).

30.01.2020 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

30.01.2020 – TRANSMITEREA dosarelor la Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi, România pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare

Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md 

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ IN CROATIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Nord, Croația, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea Nord oferă 1 bursă de mobilitate de pradare a câte 14 zile și 1 bursă de mobilitate de formare a câte 9 zile pentru profesori FCGC.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Dosarele pot fi depuse la Serviciul Relații Internaționale UTM, selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203).

Toate actele din dosarul de candidatură vor fi perfectate în limba engleză.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Nord, Croația.

Detalii despre oferta academică:  Civil Engineering.

Mai multe informații privind concurs:

 

Calendar concurs selecție:

17.01.2020- 31.01.2020 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

04.02.2020 – INTERVIUL DE SELECŢIE (UTM, Serviciul Relații Internaționale, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203, ora 14:00)

04.02.2020 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

05.02.2020 – TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Nord, Croația pentru evaluarea finală.

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

STUDENT SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Art and Design of Cluj-Napoca, Romania, within the Erasmus+ programme.

University of Art and Design of Cluj-Napoca, Romania offers 1 mobility grant for study of 100 days for student at II or III year of study, BSc level.

The amount of student’s scholarship is 2667 €, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (180 €).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 15.01.2020 – 20.01.2020.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Art and Design of Cluj-Napoca, Romania.

Details about the academic offer:  Fashion.

 

More information about selection contest:

 

SELECTION CALENDAR

15.01.2020 – 20.01.2020 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application

22.01.2020 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock

22.01.2020 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results

23.01.2020 – TRANSMISSION of the files to University of Art and Design of Cluj-Napoca, Romania for final evaluation

 

ADDITIONAL INFORMATION

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

STAFF SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the “George Enescu” National University of Arts, Romania, within the Erasmus+ programme. “George Enescu” National University of Arts, Romania offers 1 mobility grant of 5 days for staff for training.

The amount of staff scholarship is 140 €/day, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09.12.2019 – 20.01.2020.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The final results of the selection of candidates will be announced by the “George Enescu” National University of Arts, Romania.

Details about the academic offer: Textile and apparel industry.

 

More information about selection contest:

SELECTION CALENDAR:

09.12.2019 – 20.01.2020 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application.

22.01.2020 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

22.01.2020 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

23.01.2020 – TRANSMISSION of the files to ”George Enescu” National University of Arts, Romania for final evaluation.

 

ADDITIONAL INFORMATION

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

STUDENTS’ SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the ”George Enescu” National University of Arts, Romania, within the Erasmus+ programme. ”George Enescu” National University of Arts, Romania offers 1 mobility grant for internship of 2 months for student at II or III year of study, BSc level. The amount of student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09.12.2019 – 20.01.2020.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The final results of the selection of candidates will be announced by the ”George Enescu” National University of Arts, Romania.

Details about the academic offer:  Fashion Design.

 

More information about selection contest:

 

SELECTION CALENDAR

09.12.2019 – 20.01.2020 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application.

22.01.2020 -SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

22.01.2020 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

23.01.2020 – TRANSMISSION of the files to ”George Enescu” National University of Arts, Romania for final evaluation.

 

ADDITIONAL INFORMATION

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

STAFF SELECTION CONTEST FOR ACADEMIC MOBILITY WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania, within the Erasmus+ programme. ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania offers 1 mobility grant of 5 days for staff for teaching.

The amount of staff scholarship is 140 €/day, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09.12.2019 – 17.12.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The final results of the selection of candidates will be announced by the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania.

Details about the academic offer: Energetics.

More information about selection contest:

SELECTION CALENDAR

09.12.2019 – 17.12.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application.

18.12.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

18.12.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

18.12.2019 – TRANSMISSION of the files to ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania for final evaluation.

STUDENTS’ SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania, within the Erasmus+ programme. ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania offers 1 mobility grant of 3 months for student. The amount of student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09.12.2019 – 17.12.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The final results of the selection of candidates will be announced by the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania.

Details about the academic offer:  Energetics.

More information about selection contest:

 

SELECTION CALENDAR

09.12.2019 – 17.12.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application.

18.12.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock.

18.12.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

18.12.2019 – TRANSMISSION of the files to ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania for final evaluation.

 

ADDITIONAL INFORMATION

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

Finalizarea proiectului Erasmus+ LMPI

Pe 14 octombrie 2019 a fost încheiat proiectul Erasmus+ nr. 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP „LMPI”, care a durat 3 ani. A fost un proiect interregional cu peste 30 de participanți din Europa și Asia, inclusiv 4 universități – UTM, USM, ASEM și USARB în frunte cu MECC, plus două instituții cheie din domeniu – CTS și CCCI. Un proiect cu relevanță deosebită pentru Republica Moldova prin crearea și dezvoltarea premiselor de aliniere a Republicii Moldova la prioritățile politicii UE în domeniul educației și instruirii continue pentru a atinge necesitățile și a răspunde prompt la provocările socio-economice emergente dictate de realitățile securității informaționale.

Citește mai mult

Monitoring privind implementarea proiectelor de mobilitate internațională Erasmus+ (ICM, KA 107)

În data de 11 decembrie 2019, ora 14:00 în sala 1-205 (bl. Stefan cel Mare și Sfânt 168) va avea loc Monitoring privind implementarea proiectelor de mobilitate internațională (ICM, KA 107).

Monitoring va fi efectuat de Oficiul Național Național Erasmus+ Moldova. Citește mai mult

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ IN ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidatului pentru mobilitate academică la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, România în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licență, domeniul 0731 Arhitectură şi Dezvoltare Teritorială (0731.1 Arhitectură şi 0731.4 Planificare Urbană şi Regională), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II, începând cu data de 17.02.2020. Citește mai mult