Secția „Inginerie economică și business” din cadrul Conferinţei tehnico-ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor UTM, desfășurată în perioada 24-25 martie 2021, a inclus 35 de prezentări.

Citește mai mult

În cadrul Conferinței tehnico-știinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor – ediția 2021, subsecția „Ingineria și știința calculatoarelor” și-au susținut lucrările 31 de autori, reprezentând departamentele Ingineria Software și Automatică, Informatică și Ingineria Sistemelor, dar și un șir de universități-partenere de peste hotare.

Citește mai mult

În perioada 24-25 martie 2021, studenții programelor de studii Marketing şi logistică”, „Business şi administrare” şi „Contabilitate” din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business au avut oportunitatea de a participa la evenimentul organizat de Banca Națională a Moldovei, cu genericul „Dă sens banilor” în cadrul Săptămânii Internaționale de Educație Financiară.

Citește mai mult

În data de 25 martie 2021, facultățile Inginerie Economică și Business (FIEB) și Tehnologia Alimentelor (FTA), UTM au organizat o masa rotundă dedicată problemei fraudei alimentare.

Citește mai mult

În perioada 23-25 martie 2021 Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat, în regim online, tradiționala Conferință tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, la care s-au înregistrat peste 600 de participanți din 9 țări. Tinerii cercetători și-au prezentat lucrările în cadrul a 16 secții și subsecții, cele mai bune lucrări fiind menționate cu diplome de gr. I, II și III, după cum urmează:

Citește mai mult

Cu prilejul consemnării Zilei Mondiale a Francofoniei studenții facultăților UTM din campusul academic Botanica – FCGC, FIEB, FUA și-au exprimat înalta apreciere față de expresivitatea și frumusețea limbii franceze, dar și gratitudinea pentru avantajul de a studia în cadrul unei universități afiliate AUF, participând la Conferința științifică studenșească cu genericul „Știinţa în limba franceză”.

Citește mai mult

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, condus de cel mai recunoscut în lume savant din Republica Moldova – dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN, a găzduit o extraordinară sesiune de prezentare, în format online, a lucrărilor tehnico-științifice în cadrul Conferinței anuale a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, subsecția Microelectronică și Nanotehnologii.

Citește mai mult

Biblioteca tehnico-științifică a UTM informează comunitatea academică despre posibilitatea de a  publica gratuit articole în reviste științifice internaționale.

Citește mai mult

Conf. univ., dr. Cornelia CRUCERESCU a ținut un seminar online în cadrul cursului „Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene” (MgStrDID-2), acesta fiind integrat în programele de master la FIEB și reprezentând activitatea de bază a proiectului Erasmus+, acțiunea Jean Monnet Module – EU4SID. La seminar au asistat experții Ionela TITIREZ, coordonator național al Proiectului EU4Digital, și Isae SPÎNU, șef Direcție Digitalizare și Suport TI al ODIMM, dar și reprezentanți ai Comisiei de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), antrenați în aceste zile în procesul de evaluare externă a calității în vederea acreditării a trei programe de studii superioare de master la Facultatea Inginerie Economică și Business. Citește mai mult

În contextul Săptămânii Educației Financiare, pe data de 23 martie 2021, studenții programelor de studii „Marketing şi logistică” și „Business şi administrare” din cadrul Facultății Inginerie Economică şi Business a UTM, au participat la trainingul organizat de Fundația pentru Educație Financiară „OK”.

Citește mai mult