Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică

Pretendent: Zolotcov Anatolie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar

Citește mai mult

Vineri, 24 aprilie 2015, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 122.03 – “Modelare, metode matematice, produse program”, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în informatică cu tema: „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii  apelor.”

Citește mai mult

Se anunţă Joi, 12 februarie 2015, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei CAUSAN Corina, pe tema: „STIMULAREA  SOCIAL-ECONOMICĂ  A  ACTIVITĂȚII  DE  MUNCĂ  A  TINERETULUI RURAL“, la specialitatea 521.01 – Teorie economică. Politici economice.

Citește mai mult