1. Cu privire la aprobarea procedurii de verificare a proiectelor/tezelor de lincență/master la plagiat
 2. Cu privire la raportul de activitate a Centrului “ETALON”
 3. Despre aprobarea programei de formare continuă “Inginerie biomedicală”
 4. Cu privire la decernarea premiilor Senatului U.T.M. pe anul universitar 2018-2019 la art.19.8 “Cel mai bun proiect (lucrare) de licență”
 5. Cu privire la recomandarea candidaților UTM pentru concursul național Burse de merit, ediția 2019
 1. Cu privire la raportul de activitate a Catedrei Militare pentru perioada anilor 2017-2018
 2. Cu privire la raportul de activitate al Departamentului de Educație fizică și Sport pentru perioada 2017-2019
 3. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru anul universitar 2018-2019  conform articolului 19.11 “Cel mai bun elev în domeniul Tânărul creator”
 4. Despre aprobarea noului Regulament cu privire la normarea activității didactice a formatorului UTM și a modificărilor Regulamentului privind funcționarea centrului Universitar de Formare Continuă (CFC) la UTM
 1. Cu privire la acordarea sporului de performanță pentru susținerea tezei de doctor în termenii stabiliți
 2. Cu privire la aderarea Universității Tehnice a Moldovei la Asociația Obștească “Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova”
 3. Cu privire la aprobarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice și instructorilordin instituțiile de formare profesională a conducătorilor de autovehiculeși a cadrelor didactice de formare profesională a transportatorilor rutieri
 4. Cu privire la extinderea parteneriatelor UTM de formare continuă cu mediul de afaceri
 5. Cu privire la modificarea Regulamentului UTM de organizare și desfășurare a studiilor doctorale
 6. Despre modificarea metodologiei cu privire la stabilirea sporului pentru performanță personalului din Instituția Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”

 

 1. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului “Limbi străine” pentru perioada anilor 2015-2019 
 2. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului “Transporturi” pe perioada 2014-2019
 3. În legătură cu aprobarea Metodologiei de acordarea a sporului de performanță salariaților Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei și a Metodologiei de acordarea a sporului cu caracter specific salariaților Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului antiplagiat a Universității Tehnice a Moldovei, Ediția 1, revizia 0
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea a Laboratorului de Micro-Optoelectronică
  1. 08Cu privire la decernarea premiilor Senatului pentru anul calendaristic 2018 conform articolelor 19.4, 19.5, 19.6, 1910, 19.12
  2. În legătură cu aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de Cercetare “Observatorul de Siguranță a Infrastructurii Rutiere ” în cadrul Universității Tehnice a Moldovei
  3. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea Examenului de finalizare a studiilor superioare de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1, Revizia 1 
  4. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică a studenților Universității Tehnice a Moldovei, Ediția 1, Revizia 2
  5. Cu privire la raportul anual privind executarea bugetului și activitatea administrației UTM în anul 2018
 1. Despre aprobarea Regulamentului privind Organizarea și desfășurarea programelor de Postdoctorat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei
 2. Cu privire la analiza activității de cercetare științifică în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (anul 2018)
 3. Cu privire la activitatea Școlilor Doctorale ale UTM în anul academic 2017-2018
 4. Cu privire la discutarea și aprobarea Normativelor de personal pentru funcțiile de conducere pentru anul 2019 în Instituția Publică”Universitatea Tehnică a Moldovei”
 1. Cu privire la activitatea de voluntariat la UTM
 2. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul de organizare a evaluării activității de învățare a studenților la UTM
 3. Cu privire la aprobarea Planului de Formare Continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt profesional tehnic pentru a.2019
 4. Cu referire la aprobarea Metodologiei de certificare a competențelor lingvistice la limba engleză,franceză,germană
 5. Aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Direcției Tehnice la UTM
 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la organizarea studiului individual al studenților la UTM
 1. Cu privire la aprobarea aderării Universității Tehncice a Moldovei la Asociația ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER în calitate de membru aderent
 2. Cu privire la decernarea premiilor
 3. Cu privire la organizarea stagiilor de practică la UTM
 4. Cu referire la aprobarea Strategiei de Internaționalizare Instituțională a UTM 2018-2023
 5. Cu referire la analiza situației privind funcționarea SMC la UTM și pregătirea către auditul de monitorizare a acestuia din luna februarie 2019
 1. Cu privire la aprobarea programelor de formare continua elaborate de Departamentul “Fizica”/FET, Departamentele “Oenologie” şi “Alimentaţie şi Nutriţie”/FTA.
 2. Despre modificarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului medical al Instituţiei Publice “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 3. Totalurile activităţii de studii a.u. 2017/2018 şi sarcinile pentru anul universitar curent.
 4. Totalurile activităţilor de pregătire a blocurilor de studii şi căminelor studenţeştii pentru exploatare în perioada rece a anului.
 1. Cu privire la Admiterea 2018, totaluri şi sarcini de perspectivă.
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Inginerie a Materialelor Amorfe şi Nanostructurate.
 3. Cu privire la aprobarea Strategiei UTM în domeniul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării pentru perioada 2019-2023.
 4. Cu privire la stabilirea taxei de studii pentru cursanţii Catedrei Militare UTM elevi ai Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă.