1. Cu privire la conceptul și structura modulului economico-managerial pentru specialităţile Inginerie şi Inginerie şi Management ciclul I, Licenţă.
 2. Cu privire la rezultatele evaluării interne a Programei de Studii: “Design Interior”, din cadrul Facultăţii Urbanism şi Arhitectură.
 3. Construcţia bunurilor imobile în Campusul Râşcani a UTM din str. Studenţilor, 9/11 (tranşa III).
 4. Cu privire la majorarea taxelor de studii la catedra militară.
 5. Cu privire la rezultatele evaluării interne a Programelor de Studii: “Calculatoare”, din cadrul Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.
 6. Cu privire la rezultatele evaluării interne a Programelor de studii: “Inginerie şi Management în Energetică”, din cadrul Facultăţii de Energetică.
 1. Privind activitatea financiară a UTM în anul 2009 şi perspectivele pentru anul 2010.
 2. Cu privire la rezultatele desfăşurării programelor de master, studii superioare ciclul II – prima promoţie.
 3. Cu privire la Regulamentul pentru evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor la Universitatea Tehnică a Moldovei.
 1. Cu privire la activitatea Şcolii Doctorale.
 2. Rezultatele anchetării „Absolventul UTM în viziunea angajatorului” realizată în cadrul Proiectului Tempus JEP-144544-2008 “Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din R. Moldova”.
 3. Totalurile activităţii de cercetare ştiinţifică în anul 2009 şi sarcinile pe anul 2010.