„Puterea textului în eleganță” – este un program de instruire în scrierea academică, care dezvoltă abilități de scriere elegantă și de structurare profesională a conținutului scris. Instruirea constituie un supliment compensatoriu pentru programele universitare.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei, compania de securitate cibernetică ESET și Agenția Europeană pentru Migrație anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru participare la programul de instruire în domeniul Securității Cibernetice. Programul se desfăşoară în cadrul proiectului sprijinit financiar de agenţia slovacă SlovakAid: „Skilled workforce for the Moldovan IT sector: Digital education for young women and creation of a Cyber Security Academy”.

Programul presupune selectarea a 10 candidați, care vor fi instruiți de către reprezentanți ai companiei slovace de securitate cibernetică ESET în cadrul Academiei de Securitate Cibernetică înființate la UTM, FCIM. Candidatul selectat va efectua cursul în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021. Concursul se adresează studenților cu frecvența la zi, cel puțin studenți licență anul 2.

Proiectul va oferi stagii de o lună pentru 5 studenți (cei mai buni absolvenți ai cursului) în compania slovacă ESET (Bratislava, Slovacia) sau în centrul de Cercetare și Dezvoltare ESET (Iași, Romania). Proiectul va acoperi toate costurile legate de stagiu (costuri de transport, cazare și suport financiar parțial de trai pe parcursul stagiului).

Dosarele pot fi depuse, până la 24 martie 2021 inclusiv, la adresa decanatului facultății CIM decanat@fcim.utm.md. Comitetul de selecție va fi format din reprezentanți UTM și ESET. Selecția finală a celor 10 candidați ar putea fi făcută și on-line prin scurte interviuri cu candidații.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cursant al Academiei de Securitate Cibernetică ESET:

 1. Cerere de înregistrare la concurs (adresată decanului, exprimând solicitarea de participare la concurs și consimțământul de procesare a datelor cu caracter personal de către comisia de selecție).
 2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
 3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității (pentru anul curent).
 4. Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 5. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent.
 6. Scrisoare de intenție în limba engleză (motivând dorința de participare la curs)

Notă: Toate actele se prezintă în formă electronică.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură:

 1. Criterii de eligibilitate
 • să fie student înmatriculat la studii zi (master sau licență cel puțin anul 2) la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
 • să prezinte documentele conform celor menționate anterior;
 • să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție; 
 1. Criterii de selecție
 • să îndeplinească condițiile de eligibilitate;
 • să aibă toate examenele promovate;
 • să cunoască limba engleză, nivel B1 și mai sus;
 1. Criterii specifice
 • Studenți ai programului Securitatea Informației sau cu o pregătire prealabilă în domeniu Securității Cibernetice;
 • Candidați cu aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să se desfășoare la curs;
 • Rezultate academice bune în anul universitar;
 • Participare la concursuri și alte activități existente extra-curriculare.

 

Calendar concurs selecție

15.03.2021- 24.03.2021

Înscrierea pe baza dosarului de candidatură

26.03.2021-

29.03.2021

Interviul de selecție (la necesitate, online)

30.03.2021

Anunțarea rezultatelor

 

Calendarul cursului și stagiului

02.04.2021

Prima ședință

02.04.2021- 21.05.2021

Programul cursului, în fiecare vineri de la 2 aprilie 2021 până la 21.05.2021, fiecare ședință durează 4 ore

28.05.2021

Evenimentul festiv de la TEKWILL (înmânarea certificatelor pentru finalizarea cursului și anunțul celor mai buni 5 absolvenți ai cursului care vor merge într-un stagiu la ESET)

Stagiul – pentru cinci cei mai buni studenți

Perioada preliminară: Iulie sau August 2021

Pentru detalii suplimentare:

Coordonator proiect din partea UTM,

Dumitru Ciorbă, Decan FCIM, conf. univ. dr. dumitru.ciorbă@fcim.utm.md

Coordonator curs din partea UTM

Rodica Bulai, Şef program SI, lector univ. rodica.bulai@fcim.utm.md

Pentru a răspunde așteptărilor studenților în materie de cunoaștere a antreprenoriatului, în cadrul Startup Academy marca Tekwill va fi lansată o ediție-pilot a programului pentru universitățile din Moldova. Aceasta se va desfășura în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, în perioada martie-mai 2011. În cadrul cursului vor fi selectați 10 studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, dar și ai Facultății Inginerie Economică și Business.

Citește mai mult

Centrul de  Limbi Străine „LEXIS” din cadrul UTM anunță înscrierea la cursurile de limba engleză, franceză și germană a copiilor, adolescenților și maturilor (studenți, angajați), care vor începe în septembrie 2020.

Citește mai mult

Proiectul Orizont 2020 NanoMedTwin “Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning”, acord de grant nr. 810652, organizează un curs de instruire în domeniile transfer tehnologic, protecția proprietății intelectuale și știința deschisă. Durata cursului este de 60 de ore.

Citește mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ  A MOLDOVEI și Centrul universitar de Formare Continuă  la Facultatea Urbanism și Arhitectură în cadrul Departamentului  ”Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului” 7 martie, ora 10.00 pe adresa: mun.  Chișinău, bd. Dacia 39, corp. studii UTM nr. 9  (campus Botanica), Aula 236, etaj 3 lansează cursurile de formare profesională continuă în baza studiilor superioare  ”Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”

Citește mai mult

Centrul universitar de Formare Continuă lansează din data de 10.02.2020, ora 17.00 cursuri de perfecționare în domeniul ”Formarea Prețului în Construcții” (Elaborarea Devizelor de Cheltuieli) pe adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 41, corp. studii nr. 10 UTM, FCGC etaj. 3, of. nr. 337.

Cursul se adresează persoanelor cu activitate în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru obținea unui post de elaborator de devize în construcții.

Trainingul va fi susținut pe aplicațiile  WinSmeta Moldova și WinDoc Deviz (DevizOnline).

Durata cursului: 96 ore, din care 48 ore – instruire teoretică, 48 ore –   aplicații practice.

Preţul cursului este de 4800 lei (TVA inclus)/cursant.

 

Informații suplimentare: telefon de contact 069229982

Vă invităm să participați la training-ul dedicat scrierii academice (Academic Writing), care se va fi organizat în perioada 3-4 februarie 2020, între orele 14.00-17.00.

Citește mai mult

Centrul universitar de Formare Continuă organizează cursuri de perfecţionare: ”Formarea Prețului în Construcții” (Elaborarea Devizelor de cheltuieli).

Citește mai mult