Pentru a răspunde așteptărilor studenților în materie de cunoaștere a antreprenoriatului, în cadrul Startup Academy marca Tekwill va fi lansată o ediție-pilot a programului pentru universitățile din Moldova. Aceasta se va desfășura în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, în perioada martie-mai 2011. În cadrul cursului vor fi selectați 10 studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, dar și ai Facultății Inginerie Economică și Business.

Citește mai mult

Centrul de  Limbi Străine „LEXIS” din cadrul UTM anunță înscrierea la cursurile de limba engleză, franceză și germană a copiilor, adolescenților și maturilor (studenți, angajați), care vor începe în septembrie 2020.

Citește mai mult

Proiectul Orizont 2020 NanoMedTwin “Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning”, acord de grant nr. 810652, organizează un curs de instruire în domeniile transfer tehnologic, protecția proprietății intelectuale și știința deschisă. Durata cursului este de 60 de ore.

Citește mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ  A MOLDOVEI și Centrul universitar de Formare Continuă  la Facultatea Urbanism și Arhitectură în cadrul Departamentului  ”Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului” 7 martie, ora 10.00 pe adresa: mun.  Chișinău, bd. Dacia 39, corp. studii UTM nr. 9  (campus Botanica), Aula 236, etaj 3 lansează cursurile de formare profesională continuă în baza studiilor superioare  ”Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”

Citește mai mult

Centrul universitar de Formare Continuă lansează din data de 10.02.2020, ora 17.00 cursuri de perfecționare în domeniul ”Formarea Prețului în Construcții” (Elaborarea Devizelor de Cheltuieli) pe adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 41, corp. studii nr. 10 UTM, FCGC etaj. 3, of. nr. 337.

Cursul se adresează persoanelor cu activitate în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru obținea unui post de elaborator de devize în construcții.

Trainingul va fi susținut pe aplicațiile  WinSmeta Moldova și WinDoc Deviz (DevizOnline).

Durata cursului: 96 ore, din care 48 ore – instruire teoretică, 48 ore –   aplicații practice.

Preţul cursului este de 4800 lei (TVA inclus)/cursant.

 

Informații suplimentare: telefon de contact 069229982

Vă invităm să participați la training-ul dedicat scrierii academice (Academic Writing), care se va fi organizat în perioada 3-4 februarie 2020, între orele 14.00-17.00.

Citește mai mult

Centrul universitar de Formare Continuă organizează cursuri de perfecţionare: ”Formarea Prețului în Construcții” (Elaborarea Devizelor de cheltuieli).

Citește mai mult