Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2021

Citește mai mult

AVIZ

 Seminarul Științific de Profil

aprobat prin H O T Ă R Â R E A  nr. AT-4/4.4

din 05 iulie 2016*

Citește mai mult

The main objective of the Summer School is to train young professionals in interdisciplinary approaches to energy and climate change in their scientific work and research.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru formarea grupului de lucru în vederea elaborării Suportului curricular în conformitate cu Planul de învățământ pentru Programul de studii superioare de master Pedagogie Vocațională – discipline tehnice, nivel 7 ESCED, în cadrul subvenției locale nr. 83350045: Create of a new pre-service training program for Vocational Education and Training (VET) teachers in Moldova in order to provide this service at system level realizată cu sprijinul proiectului „Support to Vocational Education and Training (VET) in the field of Green Economy” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Citește mai mult

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 222.01 „Dispozitive şi echipamente electrotehnice, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Contribuţii la eleborarea şi modernizarea sistemelor electromecanice industriale 

Citește mai mult

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova

Citește mai mult

Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA) susține studenții doctoranzi și cadrele academice universitare în elaborarea proiectelor academice care vor contribui la o cercetare calitativă din punct de vedere social și educațional în țara sau regiunea de resedință.

Sunt eligibili programului:

  • Studenţii doctoranzi din domeniile eligibile de studii de la universităţi acreditate din ţara natală sau de peste hotare;
  • Cadrele academice universitare care predau cu normă deplină (titlul de master este obligatoriu) la una dintre instituţiile de învăţământ superior din ţara natală.

Deținătorii granturilor sunt selectați în baza contribuțiilor substanțiale în cercetare și angajament în cadrul comunitătilor locale, potențialul de a promova valorile unei societăți deschise în țările lor, precum și abilitătile de a consolida rețelele educaționale și academice în cadrul domeniului lor de activitate. Aplicațiile pot include componenta de călătorii internaționale, însă această condiție nu este obligatorie. Aplicanţii trebuie să fie cetăţeni ai RM.

Programul va finanţa proiecte academice de scurtă durată, precum:

  • cercetare (colectarea datelor); vizite de cercetare la biblioteci, arhive sau universităţi;
  • dezvoltarea cursurilor/curriculumului;
  • cercetare care va rezulta în publicaţii; finalizarea disertației.

Orice domenii de studii/predare din cadrul ştiinţelor socio-umaniste sunt eligibile, însă prioritate va fi oferită proiectelor care se axează pe următoarele subiecte:

  • apărare împotriva utoritarismului în creștere;
  • dezvoltarea durabilă, acțiunea climatică și atenuarea efectelor schimbărilor climatice;
  • justiția economică și drepturile lucrătorilor;
  • democrația informațională;
  • abordarea impactului pandemiei COVID-19 asupra țării sau regiunii de origine a solicitantului.

Durata proiectului: între 3 – 10 luni
Perioada proiectului: 1 martie – 31 decembrie 2021
Solicitări maxime de finanţare: $15,000

Pentru informaţii detaliate privind programul, instrucţiunile şi formularul de aplicare, vă rugăm să accesaţi https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards.

Pentru detalii, contactaţi Centrul de Informaţii Universitare la tel: 
068220076 sau eac@eac.mdwww.eac.md.

In cadrul Seminarului Sttintific al Scolii Doctorale se anunta evaluarea tezei de doctor a doamnei Oxana RADU
 
cu tema: Compozitii alimentare pe baza uleiului de nuca (Juglans regia L.) rezistente la degrădari oxidative.

Citește mai mult