Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania, within the Erasmus+ programmeUniversity of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania offers 1 mobility grant of 5 days for staff for teaching.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 15.04.2021 – 23.04.2021.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania.

Details about the academic offer: Food Processing.

 

The candidate’s application to ERASMUS+ Staff Status should contain the following documents:

 1. Application addressed to the Dean of the Faculty (it can be requested from the international relations officer of the faculty).
 2. Photocopy of passport. Passport should be valid for the whole period of mobility.
 3. Employment Certificate issued by the Department of Resource Management, TUM.
 4. Letter of motivation addressed to the Selection Committee, stating the main reasons for the choice of mobility, the candidate’s teaching/training objectives and planned mobility programme, the expected results (1-2 pages).
 5. Curriculum vitae written in English (Europass form + photo).

 Criteria for submitting the application file to the ERASMUS+ Staff Status

 1. Eligibility criteria:
 • to be a staff employed at the Technical University of Moldova.
 1. Selection criteria:
 • to meet the eligibility requirements.
 • to have previous collaboration with University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania.
 1. Specific criteria:
 • to submit other documents requested by the selection board in addition.

SELECTION CALENDAR

15.04.2021 – 23.04.2021

REGISTRATION based on the candidature application

25.04.2021

SELECTION INTERVIEW (location, time)

Faculty of Food Technologies, TUM, 9/9 Studentilor street, building No. 5, room 201)

25.04.2021

ANNOUNCEMENT of the preliminary results

26.04.2021

TRANSMISSION of the files to University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania for final evaluation

ADDITIONAL INFORMATION

                             INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

                             Assoc. prof.  Natalia Vladei, PhD

                             E-mail: natalia.furtuna@adm.utm.md

                             Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

MECC solicită prezentarea propunerilor pentru elaborarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul 2022. Propunerile, le expediați Direcției doctorat și postdoctorat, pe adresa rodica.siminiuc@adm.utm.md până în data de 5.05.2021, conform anexei.

Propuneri la Planul de admitere la Postdoctorat pentru anul 2022.

Nr. d/o Organizația  Prioritatea strategică Cifrul și denumirea specialității Numărul solicitat de locuri cu finanțare bugetară
1. UTM      
2.        

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Leipzig University, Germany, within the Erasmus+ programme.

Leipzig University offers 1 mobility grant of 5 months or 2 mobility grants of 2.5 months for PhD students.

The amount of PhD students scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 12 April to 12 May 2021.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Ştefan cel Mare str., building no. 1, office 203.

 The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by Leipzig University, Germany.

Details about the academic offer:  Faculty of Chemistry and Mineralogy, Faculty of Mathematics & Computer Science

https://www.chemie.uni-leipzig.de/en/start/

https://www.fmi.uni-leipzig.de/cms/en/startseite/

 

The candidate’s application file to ERASMUS+ PhD student status should contain the following documents:

 1. Application addressed to the Rector of TUM and approved by the Dean of the Faculty (it can be requested from the international relations officer of the faculty).
 2. Photocopy of passport. Passport should be valid for the whole period of mobility.
 3. Student certificate issued by the faculty secretariat, with the mention that during the mobility period the candidate will have the status of student.
 4. Transcript of records issued by the faculty administration.
 5. English language certificate (minimum B2 according to CEFR Common European Framework of Reference for Languages).
 6. Letter of motivation addressed to the Selection Committee, stating the main reasons for the choice of mobility, the candidate’s study objectives for mobility, the expected results (1-2 pages).
 7. Curriculum vitae written in English (Europass form + photo).
 8. Learning Agreement (LA) for Studies. The LA should be signed and endorsed by the Dean of the Faculty.

 

Criteria for submitting the application file to the ERASMUS+ PhD student status

 1. Eligibility criteria:
 • to be a student enrolled at the Technical University of Moldova.
 1. Selection criteria:
 • to meet the eligibility requirements.
 • English language certificate.
 • to have good academic results in the academic year prior to mobility and in the last exam.
 1. Specific criteria:
 • to have all the exams passed;
 • to submit other documents requested by the selection board in addition;
 • to be able to demonstrate specific skills and abilities in accordance with the work to be carried out at the partner university.

 

SELECTION CALENDAR

13.04.2021 – 11.05.2021

REGISTRATION based on the candidature application

CONSULTATION regarding the preparation of the application

12.05.2021

SELECTION INTERVIEW (location, time)

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM, 168 Ştefan cel Mare str., building no. 1, office 203

12.05.2021

ANNOUNCEMENT of the preliminary results

12.05.2021

TRANSMISSION of the files to the Leipzig University for final evaluation

 

FACULTY ERASMUS+ COORDINATOR

FCIM: Elena Gogoi, lect. univ.,  elena.gogoi@faf.utm.md

FTA: Oxana Radu, lect. univ., dr., Email: oxana.radu@sa.utm.md

 

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Natalia VLADEI, conf. univ., dr., natalia.furtuna@adm.utm.md

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Ciobanu Natalia

Conducător ştiinţific: Ungureanu Dumitru

Consultant ştiinţific: Secrieru Nicolae

Consiliul ştiinţific specializat: D 211.03-27

Tema tezei: „Aplicarea Sistemelor Informaționale în dirijarea şi optimizarea stațiilor de epurare biologică a apelor uzate (SCADA)”

Data: 23.04.2021, ora: 1500

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Dacia 39, blocul de studii 9, aud. 9-142

Teza de doctorat poate fi consultată la:

http://www.cnaa.md/thesis/56848/

Ședința Consiliului Științific Specializat va fi transmisă online (IDSI):

https://idsi.md/tv

https://www.youtube.com/watch?v=ikJatB764BY

 

(NR. 51 CU S-85,1 M2, NR. 54 CU S-89,6 M2),

LA PREȚ DE 486 EURO/M2, DIN BLOCUL LOCATIV NR. 13/8 SITUAT PE BD. CUZA VODĂ, MUN. CHIȘINĂU!!!

Citește mai mult

Colectivul Universității Tehnice a Moldovei este profund îndurerat de trecerea în neființă a conf. univ., dr. al Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare – Vasile TĂRÎȚĂ, profesor marcant și inginer de elită, care s-a făcut remarcabil prin aportul său de-a lungul întregii vieți, îndrumând mii de discipoli. Un exemplu demn al unui Om care a dat sens vieții prin intensitatea-i intelectuală.

Îi vom resimți acut lipsa.  Sincere condoleanțe familiei și rudelor îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Life Sciences in Lublin, Poland, within the Erasmus+ programme. University of Life Sciences in Lublin offers 1 mobility grant of 5 months for BSc or MSc student. The amount of BSc or MSc student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

 The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09.04.2021 – 30.04.2021.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Life Sciences in Lublin.

Details about the academic offer:  Geodesy and cadastre.

The candidate’s application file to ERASMUS+ BSc/MSc student status should contain the following documents:

 1. Application addressed to the Rector of TUM and approved by the Dean of the Faculty (it can be requested from the international relations officer of the faculty).
 2. Photocopy of passport. Passport should be valid for the whole period of mobility.
 3. Student certificate issued by the faculty secretariat, with the mention that during the mobility period the candidate will have the status of student.
 4. Transcript of records issued by the faculty administration.
 5. English language certificate (minimum B2 according to CEFR Common European Framework of Reference for Languagies).
 6. Letter of motivation addressed to the Selection Committee, stating the main reasons for the choice of mobility, the candidate’s study objectives for mobility, the expected results (1-2 pages).
 7. Curriculum vitae written in English (Europass form + photo).
 8. Learning Agreement (LA) for Studies. The LA should be signed and endorsed by the Dean of the Faculty.

Other materials: envelope file for archiving the candidate’s documents.

Criteria for submitting the application file to the ERASMUS+ BSC/MSc student status

 1. Eligibility criteria:
 • to be a student enrolled at the Technical University of Moldova.
 1. Selection criteria:
 • to meet the eligibility requirements.
 • English language certificate.
 • to have good academic results in the academic year prior to mobility and in the last exam.
 1. Specific criteria:
 • to have all the exams passed;
 • to submit other documents requested by the selection board in addition;
 • to be able to demonstrate specific skills and abilities in accordance with the work to be carried out at the partner university.

 

SELECTION CALENDAR

09.04.2021 – 30.04.2021

REGISTRATION based on the candidature application

CONSULTATION regarding the preparation of the application

14.05.2021

SELECTION INTERVIEW (location, time)

Faculty of Constructions, Geodesy and Cadastre, TUM, 41 Dacia bd., building no. 10, Dean’s Office

14.05.2021

ANNOUNCEMENT of the preliminary results

17.05.2021

TRANSMISSION of the files to University of Life Sciences in Lublin for final evaluation

 

   Faculty of Constructions, Geodesy and Cadastre, TUM

  Dina Apostol, email: dina.apostol@fcgc.utm.md

  Address: 41 Dacia bd., building no. 10, Dean’s Office

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the ISAG – European Business School, Portugal, within the Erasmus+ programme. ISAG – European Business School offers 2 mobility grants for BSc students, from the study programs “Engineering and management in specific field of study” and “Business and Administration”.

The amount of scholarship is 850 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09 to 23 April 2021.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Ştefan cel Mare str., building no. 1, office 203

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the European Business School, Portugal.

 

Details about the academic offer:  Economics and Management.

 The candidate’s application file to ERASMUS+ student status should contain the following documents:

 1. Application addressed to the Rector of TUM and approved by the Dean of the Faculty (it can be requested from the international relations officer of the faculty).
 2. Photocopy of passport. Passport should be valid for the whole period of mobility.
 3. Student certificate issued by the faculty secretariat, with the mention that during the mobility period the candidate will have the status of student.
 4. Transcript of records issued by the faculty administration.
 5. English language certificate (minimum B2 according to CEFR Common European Framework of Reference for Languagies).
 6. Letter of motivation addressed to the Selection Committee, stating the main reasons for the choice of mobility, the candidate’s study objectives for mobility, the expected results (1-2 pages).
 7. Curriculum vitae written in English (Europass form + photo).
 8. Learning Agreement (LA) for Studies. The LA should be signed and endorsed by the Dean of the Faculty.

Other materials: envelope file for archiving the candidate’s documents.

 

Criteria for submitting the application file to the ERASMUS+ student status

 1. Eligibility criteria:
 • to be a student enrolled at the Technical University of Moldova.
 1. Selection criteria:
 • to meet the eligibility requirements.
 • English language certificate.
 • to have good academic results in the academic year prior to mobility and in the last exam.
 1. Specific criteria:
 • to have all the exams passed;
 • to submit other documents requested by the selection board in addition;
 • to be able to demonstrate specific skills and abilities in accordance with the work to be carried out at the partner university.

 

SELECTION CALENDAR

09.04.2021 – 23.04.2021

REGISTRATION based on the candidature application

CONSULTATION regarding the preparation of the application

13.05.2021

SELECTION INTERVIEW (location, time)

168 Ştefan cel Mare str., building no. 1, office 203

13.05.2021

ANNOUNCEMENT of the preliminary results

14.05.2021

TRANSMISSION of the files to the European Business School for final evaluation

FACULTIES ERASMUS+ COORDINATORS:

 

FIEB: Cornelia Crucerescu, conf. univ., dr., cornelia.crucerescu@emin.utm.md

FEIE: Corina Guțu-Chetrușca, lect. univ., dr., corina.gutu@tme.utm.md

FET: Roman Gritco, lect. univ., roman.gritco@rc.utm.md

FIMIT: Iulian Malcoci, conf. univ., dr., Email: iulian.malcoci@bpm.utm.md

FTA: Oxana Radu, lect. univ., dr., Email: oxana.radu@sa.utm.md

FTP: Angela Scripcenco, conf. univ., dr., angela.scripcenco@adm.utm.md

FCGC: Dina Apostol, lect. univ., dina.apostol@fcgc.utm.md

 

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Piraeus, Greece, within the Erasmus+ programme. University of Piraeus offers 1 mobility grant of 5 months for BSc/MSc/PhD students.

The amount of scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09 to 30 April 2021.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Piraeus, Greece.

 

Details about the academic offer:  Economics, Information and Communication Technologies.

 

You could find the offered courses from each Department in the link below

 https://www.unipi.gr/unipi/en/erasmus-plus/mobility-for-studies.html

The courses may change each Semester, the Academic Coordinator will inform the incoming students

You could find the Academic Coordinators in  https://www.unipi.gr/unipi/en/erasmus-plus/mobility-for-studies.html

 

The candidate’s application file to ERASMUS+ student status should contain the following documents:

 1. Application addressed to the Rector of TUM and approved by the Dean of the Faculty (it can be requested from the international relations officer of the faculty).
 2. Photocopy of passport. Passport should be valid for the whole period of mobility.
 3. Student certificate issued by the faculty secretariat, with the mention that during the mobility period the candidate will have the status of student.
 4. Transcript of records issued by the faculty administration.
 5. English language certificate (minimum B2 according to CEFR Common European Framework of Reference for Languagies).
 6. Letter of motivation addressed to the Selection Committee, stating the main reasons for the choice of mobility, the candidate’s study objectives for mobility, the expected results (1-2 pages).
 7. Curriculum vitae written in English (Europass form + photo).
 8. Learning Agreement (LA) for Studies. The LA should be signed and endorsed by the Dean of the Faculty.

Other materials: envelope file for archiving the candidate’s documents.

 

Criteria for submitting the application file to the ERASMUS+ student status

 1. Eligibility criteria:
 • to be a student enrolled at the Technical University of Moldova.
 1. Selection criteria:
 • to meet the eligibility requirements.
 • English language certificate.
 • to have good academic results in the academic year prior to mobility and in the last exam.
 1. Specific criteria:
 • to have all the exams passed;
 • to submit other documents requested by the selection board in addition;
 • to be able to demonstrate specific skills and abilities in accordance with the work to be carried out at the partner university.

 

SELECTION CALENDAR

09.04.2021 – 30.04.2021

REGISTRATION based on the candidature application

CONSULTATION regarding the preparation of the application

13.05.2021

SELECTION INTERVIEW (location, time)

13.05.2021

ANNOUNCEMENT of the preliminary results

14.05.2021

TRANSMISSION of the files to the University of Piraeus for final evaluation

 

FACULTIES ERASMUS+ COORDINATORS:

FCIM: Elena Gogoi, lect. univ., elena.gogoi@faf.utm.md

FIEB: Cornelia Crucerescu, conf. univ., dr., cornelia.crucerescu@emin.utm.md

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Hellenic Mediterranean University, Greece, within the Erasmus+ programme. Hellenic Mediterranean University offers 2 mobility grants of 5 months for BSc/MSc/PhD students.

The amount of scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09 to 30 April 2021.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203).

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Hellenic Mediterranean University, Greece.

 

Details about the academic offer:  Electrical and Computer Engineering, Mechanical Engineering.

You could find the offered courses from each Department in the links below:

https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/programma-spoydwn/

https://mech.hmu.gr/proptyxiakes/katanomh-mathhmatwn-eksamhno/

The candidate’s application file to ERASMUS+ student status should contain the following documents:

 1. Application addressed to the Rector of TUM and approved by the Dean of the Faculty (it can be requested from the international relations officer of the faculty).
 2. Photocopy of passport. Passport should be valid for the whole period of mobility.
 3. Student certificate issued by the faculty secretariat, with the mention that during the mobility period the candidate will have the status of student.
 4. Transcript of records issued by the faculty administration.
 5. English language certificate (minimum B2 according to CEFR Common European Framework of Reference for Languagies).
 6. Letter of motivation addressed to the Selection Committee, stating the main reasons for the choice of mobility, the candidate’s study objectives for mobility, the expected results (1-2 pages).
 7. Curriculum vitae written in English (Europass form + photo).
 8. Learning Agreement (LA) for Studies. The LA should be signed and endorsed by the Dean of the Faculty.

Criteria for submitting the application file to the ERASMUS+ student status

 1. Eligibility criteria:
 • to be a student enrolled at the Technical University of Moldova.
 1. Selection criteria:
 • to meet the eligibility requirements.
 • English language certificate.
 • to have good academic results in the academic year prior to mobility and in the last exam.
 1. Specific criteria:
 • to have all the exams passed;
 • to submit other documents requested by the selection board in addition;
 • to be able to demonstrate specific skills and abilities in accordance with the work to be carried out at the partner university.

SELECTION CALENDAR

09.04.2021 – 30.04.2021

REGISTRATION based on the candidature application

CONSULTATION regarding the preparation of the application

13.05.2021

SELECTION INTERVIEW (location, time)

13.05.2021

ANNOUNCEMENT of the preliminary results

14.05.2021

TRANSMISSION of the files to the Hellenic Mediterranean University for final evaluation

FACULTIES ERASMUS+ COORDINATORS:

FCIM: Elena Gogoi, lect. univ., elena.gogoi@faf.utm.md

FEIE: Corina Guțu-Chetrușca, lect. univ., dr., corina.gutu@tme.utm.md

FET: Roman Gritco, lect. univ., roman.gritco@rc.utm.md

FIMIT: Iulian Malcoci, conf. univ., dr., Email: iulian.malcoci@bpm.utm.md