Prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică a dnei Natalia CIOBANU

ȘCOALA DOCTORALĂ

INGINERIE MECANICĂ ȘI CIVILĂ (ȘD IMC)

A V I Z

            La data de 20.IX.2019, (ora 15:00, a. 9-142), în cadrul Ședinței Seminarului Științific de Profil 211.03 – Rețele inginerești în construcții  din cadrul ȘD  ”Inginerie Mecanică și Civilă” a UTM, va avea loc prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică

a dnei Natalia CIOBANU

Citește mai mult

Avrel DUMITRIUC – susținerea tezei de doctor

Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică.

Pretendent: Avrel DUMITRIUC

Citește mai mult

Bursa speranței 2019

BCR Chișinău lansează o nouă ediție a concursului „Bursa speranței”.

Citește mai mult

În atenția cadrelor didactice și științifico-didactice!

Academia de Științe a Moldovei anunță demararea Concursului pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2018 la următoarele nominalizări și domenii științifice (științe ale vieții, științe exacte și inginerești): Citește mai mult

Ne vedem la Programmers’ Day!

Programmers’ Day – Ziua internațională a programatorilor este celebrată anual în a 256-a zi. Te așteptăm, vineri, 13 septembrie 2019, ora 19:00 în Sala Imaginarium din incinta Tekwill să petrecem împreună seara

Citește mai mult

Şcoala de toamnă „Nanotehnologii și inginerie biomedicală 2019”

Proiectul Orizont 2020 NanoMedTwin „Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning”, acord de grant nr. 810652, organizează prima Şcoală de toamnă în nano-bioinginerie, biomateriale şi biocompatibilitate.

Citește mai mult

Curs IWE în domeniul sudurii

Universitatea Tehnică a Moldovei, prin  Centrul universitar de formare continuă, UTM, în comun cu Asociația de Sudură din România, prin Centrul de formare, ASR, aprobat la nivel internațional și european de către Institutul Internațional de Sudură, respectiv Federația Europeană de Sudură, organizează un curs de calificare la nivel de inginer sudor internațional/european (IWE).

Citește mai mult

Educaţie şi Instruire prin Integritate!

Universitatea Tehnică a Moldovei lansează campania instituțională Educaţie şi Instruire prin Integritate!care are drept scop sensibilizarea comunității universitare privind problema corupției și încurajarea membrilor acesteia în demascarea unor asemenea încălcări.

Citește mai mult

Doctoranzii ce provin din diaspora poloneză sunt invitați să aplice

National Agency for Academic Exchange has launched a project for financing PhD studies for the Polish diaspora.

Citește mai mult