AUF a deschis apelurile pentru depunerea proiectelor pentru perioada 2020

Agenția Universitară Francofonă a deschis un șir de apeluri pentru depunerea proiectelor pentru perioada 2020. Apelurile sunt deschise pentru universitățile membre ale AUF, precum este și UTM. 

Citește mai mult

Programul Guvernamental maghiar cu Bursa de Studiu pentru anul academic 2020-2021. Programe de Master

The following Master of Science degree courses are being offered in English for the 2020-21 Academic Year:
1. MSc in Food Safety and Quality Engineering (Szent István University)
2. MSc in Horticultural Engineering (Szent István University)
3. MSc in Animal nutrition and feed safety (Kaposvár University)

The following universities and faculties are participating:
• Szent István University, Faculty of Food Science
• Szent István University, Faculty of Horticultural Science
• Kaposvár University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences

The scholarship will cover:
• application and tuition fees throughout the study period with basic books and notes;
• dormitory accommodation;
• subsistence costs;
• health insurance.

Deadlines: 15 January 2020 – 28 February 2020

More details: please see attached the description and the application form.

2020 course description EN

2020 applicationform.EN (1)

Agenția Universitară a Francofoniei lansează apelul burselor pentru stagiile practice 2020

Public eligibil: studenții universităților membre AUF (inclusiv studenții anului I, Licență). Studenții trebuie să aibă statut de student (nu trebuie să fie licențiați la momentul petrecerii stagiului).

Cerințe: Stagiul practic trebuie să fie parte a curriculei programului de studii.

Cheltuieli acoperite: alocația lunară, transport tur-retur, asigurarea.

Durata stagiului: 1-3 luni.

Perioada stagiului: 1.04.2020 – 18.12.2020.

Data limită depunere dosar: 13 martie 2020.

Mai multe informații: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-mobilites-de-stage-professionnel/.

Central European University is offering MS scholarship for the upcoming 2020/2021

Central European University is offering scholarship for the upcoming 2020/2021: Citește mai mult

Burse de studii în universitățile țărilor grupului Visegrad (Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia)

The International Visegrad Fund is offering Master’s and Post-Master’s scholarships to study at universities in the Visegrad Group (V4) countries (Czechia, Hungary, Poland, Slovakia).

Citește mai mult

CONCURSUL PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL ȘCOLILOR DOCTORALE UTM !!!

În scopul organizării competiției naționale a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale din bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează apelul de depunere a proiectelor științifice conform Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinulnr.86 din 08 februarie 2016.

Citește mai mult

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ IN ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi, România în cadrul programului Erasmus+KA107.

Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența a Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru studenți este de 3487€ (inclusiv drumul tur-retur 20€) pentru 4 luni şi 10 zile.

Dosarele pot fi depuse, până la 27 ianuarie 2020 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I, anii II-V de studii Licență, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: arhitectură.

Mai multe informații privind concurs:

 

Calendar concurs selecție

 20.01.2020-27.01.2020 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

30.01.2020 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Decanat FUA).

30.01.2020 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

30.01.2020 – TRANSMITEREA dosarelor la Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi, România pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare

Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md 

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ IN CROATIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Nord, Croația, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea Nord oferă 1 bursă de mobilitate de pradare a câte 14 zile și 1 bursă de mobilitate de formare a câte 9 zile pentru profesori FCGC.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Dosarele pot fi depuse la Serviciul Relații Internaționale UTM, selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203).

Toate actele din dosarul de candidatură vor fi perfectate în limba engleză.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Nord, Croația.

Detalii despre oferta academică:  Civil Engineering.

Mai multe informații privind concurs:

 

Calendar concurs selecție:

17.01.2020- 31.01.2020 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

04.02.2020 – INTERVIUL DE SELECŢIE (UTM, Serviciul Relații Internaționale, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203, ora 14:00)

04.02.2020 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

05.02.2020 – TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Nord, Croația pentru evaluarea finală.

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

STUDENT SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Art and Design of Cluj-Napoca, Romania, within the Erasmus+ programme.

University of Art and Design of Cluj-Napoca, Romania offers 1 mobility grant for study of 100 days for student at II or III year of study, BSc level.

The amount of student’s scholarship is 2667 €, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (180 €).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 15.01.2020 – 20.01.2020.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The final results of the selection of candidates will be announced by the University of Art and Design of Cluj-Napoca, Romania.

Details about the academic offer:  Fashion.

 

More information about selection contest:

 

SELECTION CALENDAR

15.01.2020 – 20.01.2020 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application

22.01.2020 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock

22.01.2020 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results

23.01.2020 – TRANSMISSION of the files to University of Art and Design of Cluj-Napoca, Romania for final evaluation

 

ADDITIONAL INFORMATION

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Assoc. prof.  Cristina POPOVICI, PhD

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Address: 168 Ştefan cel Mare blvd., building no. 1, office 203

Lecție publică la AȘM „Scientific Publishing to the next level: Is Open access really free access?”

Profesorul Rudolph Henrik, Editorul Revistei Applied Surface Science (Elsevier, IF 5.155), în cadrul lecturilor academice organizate de Academia de Științe a Moldovei, va prezenta lecţia publică „Scientific Publishing to the next level: Is Open access really free access?”.

Evenimentul va avea loc marţi, 14 ianuarie 2020, ora 14:00, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare, 1).

La eveniment se invită cercetătorii ştiinţifici şi reprezentanţii media.