Bursă Parlamentară Internațională a Bundestagului German 2020

Bundestagul German invită în anul 2020, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar german, procesele decizionale și să acumuleze experiență practică privind activitatea parlamentară. În cadrul acestui program important bursierii vor putea frecventa, gratuit, prelegeri la universitățile din Berlin.

Citește mai mult

Olimpiadele UTM la Electrotehnică și la Metrologie pentru absolvenții de colegii

Sâmbata, 25 mai 2019, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică (str. 31 August, 78, corpul de studii nr. 2) organizează Olimpiada Tehnică Republicană la Electrotehnică și la Metrologie pentru absolvenții de colegii din anul curent, cu scopul de a stimula cei mai buni absolvenți ai instituțiilor de învățământ mediu de specialitate de a-și continua studiile acasă, la Universitatea Tehnică a Moldovei, și a forma specialiști de înaltă calificare pentru economia națională. Citește mai mult

AVIZ: Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță prezentarea și analiza tezei de doctor în tehnică a asist. univ. PÎNZARU NATALIA

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță prezentarea și analiza tezei de doctor în tehnică a asist. univ. PÎNZARU NATALIA

cu tema: „Cercetări privind conceperea, proiectarea și elaborarea „electrozilor-scule” pentru formarea straturilor de suprafață cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls”

(cond. științifici: 1. Topala Pavel – dr.hab., prof.univ. – USARB; 2. Stoicev Petru – dr.hab., prof.univ.- UTM)

în cadrul Seminarului Științific de Profil (SȘP) 242.05 – ,,Tehnologii, Procedee și Utilaje de Prelucrare”,
privind înaintarea spre susținerea publică a lucrării în Consiliul Științific Specializat (CȘS) D 242.05.

Sunt invitați Membrii Seminarului Științific de Profil (obligatoriu) și toți doritorii.

 

Președintele SȘP
acad., dr.hab., prof.univ. Ion BOSTAN

Secretarul SȘP
dr., conf.univ. Ion BODNARIUC

Depunerea jurământului militar

În cadrul unei ceremonii solemne, oficiate pe 29 mai, o nouă serie de studenți vor depune Jurământul Militar, după 4 luni de studii în cadrul Catedrei militare a UTM, condusă de generalul de brigadă, Vitalie STOIAN.

Evenimentul se va desfășura cu începere de la ora 10.00, în Parcul-muzeu din campusul universitar Râșcani al Universității Tehnice a Moldovei.

Vor participa reprezentanții conducerii Universității, profesori, studenți, profesori, părinți, precum și militari din cadrul Armatei Naționale și a Departamentului Trupelor de Carabinieri.

Sunt invitați colegii studenților implicați, rudele, prietenii acestora, reprezentanții mass-media și toți doritorii.

Master Francofon în Relații Internaționale la Universitatea din Szeged, Ungaria

Universitatea din Szeged, Ungaria, oferă studii europene de master francofon în relații internationale. Studii de master sunt organzate în parteneriatul cu Instututul de Studii Politice din Lille. Programul respectiv este destinat tuturor studenților cu o vocație specială la problemele integrării europene, caracteristici regiunii din Europa Centrală și de Est.

Descrierea programului de master puteți descărca aici: Master francophone en etudes internationales

Planul de învățământ puteți accesa aici: Maquette_etudes_europeennes

Mai multe informații despre programul de master pe pagina web: http://www.cuf.u-szeged.hu/specialite-en-etudes-europeennes și pe pagini de socializare:

  • Facebook: https://www.facebook.com/Centre-universitaire-francophone-de-lUniversit%C3%A9-de-Szeged-1736871009872283/
  • Twitter: https://twitter.com/cuf_szeged

DATE DE CONTACT:

Adresa: Universitatea din Szeged, Ungaria; Institutul de Studii Internaționale și Regionale; Tisza Lajos körút 54, 6720, Szeged

Pagina Web: http://www.cuf.u-szeged.hu/

E-mail: masteree@irsi.u-szeged.hu

Telefon: +36 62 546 700

 

 

Cursuri de vară ”STUDY ABROAD” la Universitatea din Almeria, Spania

Universitatea din Almeria, Spania organizează cursuri de vară ”STUDY ABROAD”.

Oferta include cursuri cu durata de la 1 până la 4 săptămâni pe parcursul lunei iulie 2019, începând cu data de 1 iulie 2019.

Cursurile vor fi organizate în domenii de agronomie, business, limbi moderne, marketing și durabilitatea și altele.

Înscrierea la eveniment se efectuează pănă pe data de 31 mai 2019.

Aplicarea la cursurile de vară ”STUDY ABROAD” se efectuează on-line prin completarea formularului de participare, accesând următorul link: https://nevada.ual.es/relint/cursos_verano.asp

Oferta cursurilor de vară o puteți descarca aici: Study Abroad

Informații actualizate privind cursurile ”STUDY ABROAD” pot fi urmărite și pe rețelele de socializare:

 

Concursul „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu RĂDĂUŢAN”

Vineri, 24 mai 2019, începând cu ora 8:00, în incinta Centrului de Excelență în domeniul TIC Tekwill (str. Studenților, 9/11) va avea loc Concursul Internaţional StudenţescIngineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu RĂDĂUŢAN”, ediţia a IX-a.

Citește mai mult

Felicitări dlui Pavel COSOVSCHI cu susţinerea tezei de doctor

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

îl felicită din tot sufletul pe inginerul

PAVEL COSOVSCHI,

care la data de 17.05.19 cu succes a susținut teza de doctor în tehnică întitulată

SPORIREA DURABILITĂŢII FORMELOR DE TURNARE PRIN PROCEDEE TEHNOLOGICE ŞI METODE CONSTRUCTIVE

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare)

și nu în ultimul rând – pe conducătorul științificSergiu MAZURU, doctor în științe tehnice, conf.univ.,

precum și colectivul Departamentului „Ingineria Fabricației”(DIF) (Șef. DIF, dr. în șt. tehn., conf.univ. Rodion CIUPERCĂ),

în care a activat pretendentul la titlul științific (2008-2013: asistent universitar, lector universitar).

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât  toate, succese  mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea ȘD IMC și FIMIT:

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru STOICEV,

Secretar, drd. a. II, Andrei PLATON,

Decan dr., conf.univ. Sergiu DÎNTU.

Felicitarea în culori poate fi descarcata aici

Sergiu MAZURU – susţinerea tezei de doctor habilitat

Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat.

Pretendent: Sergiu MAZURU

Lunii, 17 iunie 2019, ora 14:00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS) DH 242.05-02 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9. aud. 6-415), va avea loc susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică a dlui conf.univ., dr. Sergiu MAZURU, cu tema: „Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale”, la specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare.

Consultant științific: academician, prof. univ., dr. hab. Ion BOSTAN

Preşedinte al CŞS: prof. univ., dr. hab. Petru STOICEV

Secretar științific CŞS: dr., conf.univ. Ion BODNARIUC, (tel: +373 22 509950)

Autoreferatul tezei

Teza

Eveniment Internațional ”Patrimoine et développement local” la Universitatea Jean Moulin din Lyon, Franța

Universitatea Jean Moulin din Lyon și Institutul Internațional al Francofoniei sub patronajul Organizației Internaționale a Francofonie și Asociația Internațională a Regiunilor francofone organizează un eveniment internațional cu genericul „Patrimoine et développement local” în perioadă 17-21 iunie 2019.

În cadrul evenimentului vor fi organizate ateliere de lucru și mese rotunde, care  vor permite participanților să împărtășească experiențele, bunele practici și să creeze relații noi de cooperare în vederea dezvoltării unor proiecte noi.

Înscrierea la eveniment se efectuează pănă pe data de 31 mai 2019 prin completarea formularului de participare, care poate fi descarcat aici.

Pentru mai multe detalii accesați Invitația și Programul evenimentului.