Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă burse pentru absolvenții (respectiv pentru studenții în an terminal) pentru toate domeniile de studii.

#Burse: Master/Studii post-licență pentru absolvenții tuturor disciplinelor;

Cine poate aplica: absolvenți / studenți în an terminal din toate domeniile de studii;

Ce se finanțează: masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni;

Durată bursă: între 10 și 24 luni în funcție de program;

Bursă: 861€/ lună + asigurare medicală + contribuție pentru acoperirea costurilor de transport;

Termen de aplicare: 30.10.2020.

Descrierea completă a programului aici:

Deutsch: daad.de/go/de/stipa50026200

English: daad.de/go/en/stipa50026200

 

Pentru informații suplimentare contactați:

Josef Sallanz

Lectoratul DAAD în Republica Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

Str. Ion Creangă 1, bl. 1, et. 8, of. 713

MD-2069 Chişinău

Tel.: + 373 22 24 07 49

Consultații: Marți, 10:00 – 13:00 

https://www.facebook.com/daad.moldova/

 

Conform Hotărârii Senatului UTM din 25.08.2020, se anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi  cu sediul în corpul de studii nr. 6 (str. Studenților 9/7).

Citește mai mult

Centrul de  Limbi Străine „LEXIS” din cadrul UTM anunță înscrierea la cursurile de limba engleză, franceză și germană a copiilor, adolescenților și maturilor (studenți, angajați), care vor începe în septembrie 2020.

Citește mai mult

Proiectul Orizont 2020 NanoMedTwin “Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning”, acord de grant nr. 810652, organizează un curs de instruire în domeniile transfer tehnologic, protecția proprietății intelectuale și știința deschisă. Durata cursului este de 60 de ore.

Citește mai mult

Vineri, 11 septembrie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Utilizarea convertoarelor comandate de putere pentru dirijarea cu regimul sistemului electroenergetic

Citește mai mult

Vineri, 11 septembrie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Cercetarea regimurilor sistemului energetic la dezvoltarea interconexiunilor formate din linii dirijate cu autocompensare”

Citește mai mult

Vineri, 27 noiembrie 2020, ora 14:00, în cadrul departamentului Design Industrial și de Produs UTM, va avea loc evaluarea prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr., conf. univ. Maxim VACULENCO, cu tema “Transmisii precesionale cu profil necongruent al dinților angrenajului”, specialitatea 242.01. “Teoria mașinilor, mecatronică”.

Citește mai mult

Stimate cadre didactice!

Situația epidemiologică cauzată de pandemia Covid-19 se menține nefavorabilă atât în Republica Moldova, cât și pe plan mondial, tocmai de aceea probabilitatea de a începe anul universitar 2020/2021 la distanță este foarte înaltă.

În scopul pregătirii către noul an de studii și motivării cadrelor didactice de a crea și dezvolta cursuri e-learning, administrația Universității Tehnice a Moldovei organizează Concursul de cursuri digitale (etapa I fiind destinată cursurilor predate în semestrul de toamnă) și propune pentru susținerea acestor activități 20 de premii în valoare de cel puțin 5000 de lei fiecare.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului de cursuri digitale la Universitatea Tehnică a Moldovei îl găsiți aici. Cererea de participare la concurs va fi completată conform Anexei 2 la Regulamentul în cauză, aceasta fiind depusă în variantă electronică, la adresa luminita.bernaz@mtcp.utm.md.

Data limită de depunere a cererii de participare la Concursul de cursuri digitale – 1 septembrie 2020 inclusiv.

Suntem o universitate de top, acest lucru fiind posibil doar prin contribuția zi de zi a fiecăruia dintre noi la calitatea activităților didactice, metodice și de cercetare, inclusiv prin elaborarea, dezvoltarea și plasarea cursurilor digitale pe platforme educaționale, această activitate constituind o prioritate pentru UTM.

Mulţumim pentru că sunteți parte integrantă a familiei academice UTM!

Vă dorim succes la elaborarea și dezvoltarea cursurilor digitale, care să vă facă remarcați și în Concursul anunțat pentru semestrul de toamnă al a.u. 2020/2021!

Administrația UTM

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2021

Citește mai mult