Agenția Universitară a Francofoniei în Europa centrală și orientală anunță lansarea apelului pentru bursele doctorale şi postdoctorale “Eugen Ionescu” 2020-2021 (ediția 14).

Descrierea: Bursa este oferită de Guvernul României și implementat de către AUF.

Public țintă: doctoranzi şi profesori-cercetători ale tuturor disciplinelor, afiliați în cadrul unei Universități membre a AUF, ce își propun să efectueze un stagiu de 3 luni în România, în una din cele 28 centre universitare.  

Perioada mobilității: septembrie-decembrie 2021

Bursa va acoperi: o alocație lunară, transportul tur-retur, asigurare de sănătate.

Data limită de depunere a dosarului : 28 martie 2021

Pentru mai multe informaţii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidature-2021/

Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Gratz, Austria oferă un program de studii la Ciclul II, Masterat – “Global Strategic Management”, cu 3 direcţii de specializare.

Mai multe detalii: aici

Termen-limită: 26 ianuarie 2021

Guvernul Ungariei anunţă deschiderea apelului pentru depunerea dosarelor pentru anul de studii 2021/2022, în cadrul programului “Stipendium Hungaricum”. 

Bursele sunt oferite la toate ciclurile învăţământului superior (Licenţă, Masterat, Doctorat). Candidaţii pot aplica pentru două programe de studii diferite, în ordinea preferinţei.

Mai multă informaţie poate fi accesată la www.stipendiumhungaricum.hu

Termenul limită pentru aplicaţiile on-line este 15 ianuarie 2021.

Mai multe detalii: aici

 

Conform Hotărârii Senatului UTM din 22.12.2020, se anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante de decan al Facultăţii Tehnologia Alimentelor cu sediul în corpul de studii nr. 5 (str. Studenților 9/9) şi al Facultăţii Textile şi Poligrafie  cu sediul în corpul de studii nr. 11 (str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4).

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+. UPT oferă o bursă de mobilitate de stagiu de 3 luni pentru studenții de la ciclul I și II studii ai Facultății Energetică și Inginerie Electrică a Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021.

Valoarea bursei pentru student este de 800€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 20 ianuarie 2021 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţi FEIE. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale UTM.

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Politehnica din Timişoara, România, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I (Licență) și II (Master), cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică (Domenii): Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
 3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 4. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
 6. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire.
 7. Scrisoare de intenție.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – masterat la Universitatea Tehnică a Moldovei

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

Calendar concurs selecție

 

Informații suplimentare

17.12.2020- 20.01.2021

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

 

Coordonator relații internaționale FEIE

Corina GUȚU-CHETRUȘCA, lect.univ., dr.,

Email: corina.gutu@tme.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Natalia VLADEI, conf. univ., dr.

Email: natalia.furtuna@adm.utm.md

 

20.01.2021

INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Serviciul Relații Internaționale, UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203)

 

20.01.2021

AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

 

 

21.01.2021

TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Politehnica din Timişoara, România pentru evaluarea finală

 

 

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România, în cadrul programului Erasmus+. USAMV oferă o bursă de mobilitate de 3 luni pentru studenții de la ciclul II studii Master ai Facultății Tehnologia Alimentelor, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021.

Valoarea bursei pentru student este de 800€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 180).

Dosarele pot fi depuse, până la 20 ianuarie 2021 inclusiv, la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţi FTA. Selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale UTM (str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).      

Concursul se adresează studenților ciclul II de studii Master, cu frecvența la zi.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
 3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 4. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
 6. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire.
 7. Scrisoare de intenție.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – masterat la Universitatea Tehnică a Moldovei

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

Calendar concurs selecție

 
17.12.2020- 20.01.2021

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

 
20.01.2021

INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Serviciul Relații Internaționale, UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203)

 
20.01.2021

AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

 

21.01.2021

TRANSMITEREA dosarelor la USAMV, România pentru evaluarea finală  
     
     
     

Pentru detalii suplimentare:

Coordonator relații internaționale FTA

Oxana RADU, lect.univ.

Email: oxana.radu@sa.utm.md

 

Serviciul Relații Internaționale

Natalia VLADEI, conf. univ., dr. 

Email: natalia.furtuna@adm.utm.md 

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 23-25 martie 2021 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1.

Universitatea Politehnica din Timişoara oferă o bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching).

Mobilitatea va avea loc în semestrul de primăvară al anului universitar 2020/2021.

Dosarele pot fi depuse până la 20 ianuarie 2021 la Serviciul Relaţii Internaţionale.

Selecţia candidaţilor  va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de către Universitatea Politehnica din Timişoara, România.

Detalii despre oferta academică (Domenii): 0731 Architecture and town planning; 0532 Earth sciences – Geodesy; 0711 Chemical engineering and processes (Food engineering); 072 Manufacturing and processing. Industrial engineering; 0732 Building and civil engineering.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 1. Cerere tipadresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității
 3. Curriculum vitaeredactat în limba engleză (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în limba engleză)
 5. Teaching Mobility Agreement semnat de către candidat și Universitatea Tehnică a Moldovei

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei,
  • Candidatul are dosarul  de concurs întocmit corect și complet.
 2. Criterii de departajare
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea,
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun,
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

Calendar concurs selecţie:

17.12.2020- 20.01.2021 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură, CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

20.01.2021 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1430) în cadrul Serviciului Relații Internaționale (bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203)

20.01.2021 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

21.01.2021 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Politehnica din Timişoara, pentru evaluarea finală

 

Pentru detalii suplimentare:

Conf. univ., dr. Natalia VLADEI,

coordinator programe, Serviciul Relații Internaționale
e-mail: natalia.furtuna@adm.utm.md , tel: 022 23 22 52

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Centrul Universitar de Formare Continuă

Formare profesională continuă la Facultatea  Urbanism și Arhitectură

 

Se anunță  înscierea  la  studiile de calificare suplimentară în baza studiilor superioare la specializarea ”Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”.

Citește mai mult