Intrari dupa Administrator UTM

Alegeri a Comitetului sindical salariaţi al UTM

Pe data de 10 decembrie 2019, (orele 14.00, Sala Senatului UTM,1-205), va continua Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a Comitetului sindical salariaţi al UTM cu ORDINEA DE ZI: Alegerea preşedintelui Comitetului sindical salariaţi. Alegerea Comitetului sindical salariaţi. Alegerea Comisiei de cenzori. Alegerea delegaţilor la Congresul VII al Fedraţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei […]

Hotărârile Senatului din 24 septembrie 2019

Cu privire la rezultatele Admiterii 2019, totaluri și sarcini de perspectivă Despre aprobarea Reglamentul privind sistemul de salarizare în Instituția Publică ”Universitatea Tehnică a Moldovei” Despre aprobarea Regulamentul privind funcționarea și gestionarea Laboratorului de gestionare a dispozitivelor laser și a materialelor nanostructurate din cadrul Departamentului Fizică, Faculatea Electronică și Telecomunicații

Bilete sanatoriale

Comitetul sindical propune  salariaţilor UTM, din Lista solicitanților pentru obținerea biletelor sanatoriale, bilete la următoarele staţiuni balneare: „Codru”, Călăraşi: 28.10.-14.11.2019. „Codru”, Călăraşi: 09.12.- 26.12.2019. „Nufărul Alb”, Cahul:19.11.- 06.12.2019. „Nufărul Alb”, Cahul:03.12.-20.12.2019. „Nistru”, Camenca: 22.10.- 08.11.2019. Comitetul sindical colaboratori, tel.: 022 23 54 11.