Intrari dupa

Winter ARCHDESIGN Festival (ediția a II-a) 

Winter ARCHDESIGN Festival (ediția a II-a)  55ARH | 25PDV | 22DIP | 15PTP | 15PDI  Aniversări marcante ale domeniilor creative din cadrul UTM Concursul Winter ARCHDESIGN Festival (ediția a II-a) are ca scop crearea unei platforme comune de colaborare și schimb de experiență dintre studenții care efectuează studiile în domeniile ARHITECTURĂ și DESIGN din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, precum și stimularea creativității și […]

Audierea publică a rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din cadrul programelor de stat (2020-2023) pentru anul 2020

În conformitate cu Ordinul ANCD nr. 99 din 05 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării”, în zilele de 1 și 2 decembrie 2020 vor fi organizate ședințe de de audiere publică la Ședința Consiliului Ştiinţific al UTM a rezultatelor obţinute în anul 2020 […]

Anunț

STIMAȚI MEMBRI AI COMUNITĂȚII ACADEMICE! CDSI al UTM vă aduce la cunoștință că in baza prevederilor p. 31.1 din Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UTM, s-a hotarat organizarea a 9 (nouă) sectii de votare, cate o sectie la fiecare facultate, si o urna mobila. În baza hotărârii CDSI din 27.11.2020 au fost întocmite […]

AVIZ privind lista candidaţilor eligibili la funcţia de rector al UTM, data, locul si modul de petrecere a alegerilor

În conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității Tehnice a Moldovei, aprobat de Senatul UTM la 30 […]

15 absolvenți gr. FC/FUA ISAGCN-1702 și-au susținut cu succes proiectele de diplomă de recalificare profesională ONLAIN, prin intermediul platformei Microsoft Teams

15 absolvenți gr. FC/FUA ISAGCN-1702 ai cursurilor de recalificare profesională a programului de studii „ Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale”, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului în parteneriat cu Centrul de Formare Continuă,  UTM, și-au susținut cu succes pe data de 21 noiembrie 2020 proiectele de diplomă de […]

Facultatea Urbanism și Arhitectură, va organiza în format ON-LINE Conferința Tehnico-Științifică Internațională ”PROBLEMELE URBANISMULUI ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI” a X-ea ediție

STIMAŢI STUDENȚI, PROFESORI, COLEGI, PARTENERI ŞI PRIETENI! Pe data de 27 noiembrie 2020, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, va organiza în format ON-LINE Conferința Tehnico-Științifică Internațională ”PROBLEMELE URBANISMULUI ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI” a X-ea ediție

În Memoriam Anatolie Casian

Regretatul Academician al Academiei Internaționale de Termoelectricitate, profesorul universitar, doctorul habilitat și șeful de catedră “Mecanica Teoretică” Anatolie Casian ar fi împlinit la 17 noiembrie 2020 onorabila vârstă de 85 ani.

Olimpiada de Mecanică UTM

Departamentul Fizica al Universității Tehnice a Moldovei invită toți studenții UTM să își testeze cunoștințele în cadrul Olimpiadei de Mecanică, care va avea loc on-line în data de 24 noiembrie 2020, începând cu ora 16:00.