Intrari dupa Marina Romanciuc

FEIE: vizita coordonatorului Rețelei de mobilitate CEEPUS

În perioada 10-13 noiembrie 2019 la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică s-a aflat în vizită, reprezentanta Universității Tehnice din Sofia, Bulgaria, prof.  Galia MARINOVA, coordonatorul rețelei CEEPUS CIII-BG-1103-01-1617 „Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management”.

„Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova”

Implicarea colaboratorilor Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, Vadim ȚURCAN și Evgheni CUTIA, în proiectul internațional „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova”, finanțat de Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă, Institutul de Standardizare, Metrologie și Testare din Republica Cehă și Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM, și-a găsit continuare în […]

Campania de informare „Educație în standardizare”

Institutul de Standardizare din Moldova a inițiat campania de informare „Educație în standardizare”, scopul fiind de a le oferi studenților o imagine a ceea ce reprezintă standardele și care sunt beneficiile acestora pentru sectorul public, autoritățile de reglementare, sectorul privat și societate. În rol de speaker am avut-o pe Nadia BORTĂ, specialist digital media al […]

Eugenia COVALIOV – laureat al Premiului AȘM „Boris Melnic”

În ședința solemnă a membrilor Academiei de Științe a Moldovei şi a comunităţii ştiinţifice din R. Moldova dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, președintele AȘM, acad. Ion TIGHINEANU, adresând un mesaj de felicitare celor care și-au dedicat întreaga viață cercetării, au făcut istorie în domniile științifice, au creat școli științifice, au îndrumat […]

Studenții FUA au pictat subterana de pe bd. Negruzzi

Amer LEAIT, Dorel CORLĂTEANU, Adriana CUJBA, Iana GHELAN, Victor GUȘANU, Crina HÎRJĂU, Tatiana MATEI, Damian OBOROC, Marian PETRAȘ, Valeria STOICA, studenți ai Departamentului Arhitecura, Facultatea Urbanism și Arhitectură, și-au petrecut weekend-ul în mod creativ și util – au acceptat provocarea de a picta pasajul subteran de pe bulevardul Negruzzi al capitalei.

Fire de iubire pentru copiii născuți prematur

Campania „Fire de iubire” este o invitație la sensibilitate. Organizatorii – Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie și brandul MINODORA consideră că, croșetând căciulițe, botoșei și caracatițe pentru Puiul de Om din terapie, le oferim și ne oferim un strop de căldură și de culoare.

Un nou acord de colaborare UTM – Direcția Generală Învățământ Găgăuzia

UTM își înscrie în portofoliul de parteneriate un nou Acord de colaborare – cu Direcția Generală  Învățământ Găgăuzia din municipiul Comrat, acesta fiind semnat de către șefa DGÎG, Natalia CRISTEVA, și reprezentanții UTM – Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Radu MELNIC, șef Centrul de Ghidare în Carieră, şi șef-adjuncta […]

FTP: prelegere publică despre confortul în sistemul corp-îmbrăcăminte-mediu

În contextul frumoasei colaborării cu Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, România, Facultatea Textile și Poligrafie, UTM a găzduit o prelegere publică ținută de Daniela Fărîmă, conf., dr. hab. ing., cu tema „The importance the clothing comfort on body – clothing – environment system” / „Importanța cercetării confortului […]

Studenții FTP au luat cunoștință de tehnicile de xilogravură niponă

Studenții care urmează programul „Design și tehnologii poligrafice”, anii I, II, IV, Facultatea Textile și Poligrafie, însoțiți de șefa programului DTP, conf. univ., dr. Viorica CAZAC, și lect. univ. Lucia ADASCALIȚA, s-au declarat încântați să ia cunoștință de tehnicile de xilogravură japoneză prezentate în cadrul seminarului „Descoperă peisajul în xilogravura Ukiyo-e”, desfășurat la Muzeul Național […]

De Ziua Științei, subscriem: „Magia nu există! Totul e Știință”

Astăzi, 9 noiembrie, cercetătorii UTM, ghidați de către rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul pentru cercetare și doctorat, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, șeful Centrului de Ghidare în Carieră (CEGHID), Radu MELNIC, însoțiți de numeroase cadre didactico-științifice, și-au expus cele mai noi și originale inovații la Muzeul Național de Istorie, care s-a […]