Intrari dupa Rodica Cujba

CONCURSUL PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL ȘCOLILOR DOCTORALE UTM !!!

În scopul organizării competiției naționale a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale din bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează apelul de depunere a proiectelor științifice conform Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinulnr.86 din 08 februarie 2016.

Lecție publică la AȘM „Scientific Publishing to the next level: Is Open access really free access?”

Profesorul Rudolph Henrik, Editorul Revistei Applied Surface Science (Elsevier, IF 5.155), în cadrul lecturilor academice organizate de Academia de Științe a Moldovei, va prezenta lecţia publică „Scientific Publishing to the next level: Is Open access really free access?”. Evenimentul va avea loc marţi, 14 ianuarie 2020, ora 14:00, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. […]

Felicitări dlui Andrei NASTAS cu suținerea tezei de doctor

Colectivul Facultății „Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi” și Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” călduros îl felicită pe lect. asistent Andrei NASTAS, care la data de 22.10.2019, cu BRIO a susținut teza de doctor în științe tehnice, în cadrul Ședinței Consiliului Științific Specializat D 255.01-77, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, cu tema: „ARGUMENTAREA PARAMETRILOR […]

Felicitări dlui Avrel DUMITRIU cu ocazia suținerii tezei de doctor

Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură și Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) îl felicită din tot sufletul pe competitorul DUMITRIUC Avrel, care cu SUCCES a susținut la data de 11.10.2019, teza de doctor în tehnică întitulată ,,ELABORAREA CONSTRUCȚIEI DIN ELEMENTE FABRICATE ȘI ELEMENTE TURNATE PE LOC A BRÂIELOR ANTISEISMICE A CLĂDIRILOR ȘI METODELOR DE […]

AVIZ: Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc format în cadrul Ș.D. IMC, al UTM la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative privind discutarea tezei de doctor în arte cu tema „Pictura figurativă în arta plastică din Moldova”, elaborată de Platon Liliana, conducător științific dr. în stud. artelor, cercetător Vitalie Malcoci.