Intrari dupa

AVIZ: Prezentarea raportului activității de evaluare prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr. Rodion CIUPERCĂ

Joi, 19 noiembrie 2020, ora 14:00, în cadrul seminarului științific al Departamentului Ingineria Fabricației, UTM, va avea loc prezentarea raportului activității de evaluare prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr. Rodion CIUPERCĂ, conf. univ., cu tema „Creșterea performanțelor aerodinamice ale rotoarelor eoliene cu ax vertical”, specialitatea 242.01 – Teoria mașinilor, mecatronică.

,

AVIZ: PREZENTAREA TEZEI DE DOCTOR A DNEI IRINA GOLUB ÎN ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Vineri, 11 septembrie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Utilizarea convertoarelor comandate de putere pentru dirijarea cu regimul sistemului electroenergetic”

,

AVIZ: PREZENTAREA TEZEI DE DOCTOR A DLUI DANILA CALOŞIN ÎN ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Vineri, 11 septembrie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Cercetarea regimurilor sistemului energetic la dezvoltarea interconexiunilor formate din linii dirijate cu autocompensare”

,

AVIZ: PREZENTAREA TEZEI DE DOCTOR A DLUI VADIM CAZAC ÎN ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 222.01 „Dispozitive şi echipamente electrotehnice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Contribuţii la eleborarea şi modernizarea sistemelor electromecanice industriale”