Intrari dupa Rodica Cujba

Felicitări dlui Andrei NASTAS cu suținerea tezei de doctor

Colectivul Facultății „Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi” și Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” călduros îl felicită pe lect. asistent Andrei NASTAS, care la data de 22.10.2019, cu BRIO a susținut teza de doctor în științe tehnice, în cadrul Ședinței Consiliului Științific Specializat D 255.01-77, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, cu tema: „ARGUMENTAREA PARAMETRILOR […]

Felicitări dlui Avrel DUMITRIU cu ocazia suținerii tezei de doctor

Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură și Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) îl felicită din tot sufletul pe competitorul DUMITRIUC Avrel, care cu SUCCES a susținut la data de 11.10.2019, teza de doctor în tehnică întitulată ,,ELABORAREA CONSTRUCȚIEI DIN ELEMENTE FABRICATE ȘI ELEMENTE TURNATE PE LOC A BRÂIELOR ANTISEISMICE A CLĂDIRILOR ȘI METODELOR DE […]

AVIZ: Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc format în cadrul Ș.D. IMC, al UTM la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative privind discutarea tezei de doctor în arte cu tema „Pictura figurativă în arta plastică din Moldova”, elaborată de Platon Liliana, conducător științific dr. în stud. artelor, cercetător Vitalie Malcoci.

CONCURS DESCHIS: „PROGRAM DE STAT” (2020 – 2023)

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 – 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile […]

Prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică a dnei Natalia CIOBANU

ȘCOALA DOCTORALĂ INGINERIE MECANICĂ ȘI CIVILĂ (ȘD IMC) A V I Z             La data de 20.IX.2019, (ora 15:00, a. 9-142), în cadrul Ședinței Seminarului Științific de Profil 211.03 – Rețele inginerești în construcții  din cadrul ȘD  ”Inginerie Mecanică și Civilă” a UTM, va avea loc prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică a […]