Articole publicate de Rodica Cujba

Apel de participare la conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (cu participare internațională)

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 26-29 martie 2019 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.