Intrari dupa Rodica Cujba

Roman GOLUBI – susţinerea tezei de doctor

Scoală Doctorală Ştiinţa Alimentelor, Inginerie Economică şi Management Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent: Roman GOLUBI Miercuri, 28 august 2019, ora 10:00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS) D 253.01-36 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9/9, blocul 5, aud. 120), va avea loc susţinerea tezei […]

Felicitări dlui Sergiu Mazuru cu suținerea tezei de doctor habilitat

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi îl felicită din tot sufletul pe dr., conf.univ SERGIU  MAZURU, care la data de 17.06.19 cu succes a susținut teza de doctor habilitat în tehnică cu tema „PROCEDEE TEHNOLOGICE DE GENERARE A PROFILURILOR NESTANDARDE ALE ANGRENAJELOR PRECESIONALE” (Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și […]

Международные научно-практические конференции, май-июнь 2019

Оргкомитет конференции приглашает принять участие в Международных научно-практических конференциях, посвященных актуальным вопросам научных исследований. Для участия в конференции приглашаются преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, научные сотрудники и соискатели. Рецензентами сборников выступают: доктора и кандидаты наук научно-образовательных организаций соответствующего профиля. Сборник статей размещен в научной электронной библиотеке elibrarу.ru. Разделы и секции конференций Секция 1. Физико-математические науки […]

AVIZ: Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță prezentarea și analiza tezei de doctor în tehnică a asist. univ. PÎNZARU NATALIA

Joi, 6 iunie 2019, ora 14:00, aula 6-415, în cadrul Şedinţei Seminaruliu de Profil (SŞP) 242 – Maşinologie şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (UTM) va avea loc prezentarea şi analiza tezei de doctor în ştiinţe tehnice a Dnei asist. univ. PÎNZARU NATALIA cu tema: „Cercetări privind conceperea, proiectarea și elaborarea […]

AVIZ: Curs de scriere academică organizat în cadrul acordului de colaborare cu Universitatea din Craiova

În contextul acordului de colaborare semnat intre UNIVERSITATEA TEHNICĂ a MOLDOVEI și UNIVERSITATEA din CRAIOVA în perioada 23-24 mai 2019 Sorin CAZACU, lect. univ. dr. , director Departament Studii Anglo-Americane și Germane, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, România, va desfășura Curs de Scriere Academică;   Cursul este destinat profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților; Program […]

Felicitări dlui Pavel COSOVSCHI cu susţinerea tezei de doctor

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi îl felicită din tot sufletul pe inginerul PAVEL COSOVSCHI, care la data de 17.05.19 cu succes a susținut teza de doctor în tehnică întitulată „SPORIREA DURABILITĂŢII FORMELOR DE TURNARE PRIN PROCEDEE TEHNOLOGICE ŞI METODE CONSTRUCTIVE” (Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea […]

Sergiu MAZURU – susţinerea tezei de doctor habilitat

Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat. Pretendent: Sergiu MAZURU Lunii, 17 iunie 2019, ora 14:00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS) DH 242.05-02 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9. aud. 6-415), va avea loc susţinerea tezei de doctor habilitat […]

Mariana Rusu – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Mariana RUSU Miercuri, 15 mai 2019, ora 15:00 în cadrul ședinței Consiliului științific specializat D 122.03-34 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Studenților 9/7, aud.3-208), va fi examinată teza de doctor în informatică a doamnei Mariana RUSU, cu tema: “Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitale”, la specialitatea 122.03 – “Modelare, metode matematice, produse program”. Conducătorii ştiinţifici: dr., […]

Felicitări Dlui Sergiu Tronciu cu ocazia susținerii tezei de doctor în arhitectură

Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură și Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) felicită călduros lectorul universitar TRONCIU SERGIU, care EXCELENT a susținut teza de doctor în arhitectură la data de 19.04.2019, cu titlul „Constituirea arhitecturii orașului fluvial Tiraspol” (Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 212.01 – Arhitectura clădirilor și edificiilor) și nu în ultimul […]