Intrari dupa Rodica Cujba

Felicitări Dlui Sergiu Tronciu cu ocazia susținerii tezei de doctor în arhitectură

Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură și Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) felicită călduros lectorul universitar TRONCIU SERGIU, care EXCELENT a susținut teza de doctor în arhitectură la data de 19.04.2019, cu titlul „Constituirea arhitecturii orașului fluvial Tiraspol” (Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 212.01 – Arhitectura clădirilor și edificiilor) și nu în ultimul […]

Dorogan Andrei – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor Candidat: Dorogan Andrei Conducător / consultant ştiinţific: Prof. univ., Dr. hab., Sîrbu Nicolae Consiliul ştiinţific specializat: D 134.01-01 Tema tezei: „Fenomene optice și fotoelectrice în materiale anizotrope” Specialitatea: 134.01 – Fizica și tehnologia materialelor Data: 26 Aprilie 2019 Ora: 15:00 Local: Institutul de Fizică Aplicată,str. Academiei 5, Chișinău Teza […]

Pavel Cosovschi – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Pavel Cosovschi Vineri, 17 mai 2019, ora 14:00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 242.05-08 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9. aud. 6-415), va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui Pavel COSOVSCHI, cu tema: „Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee […]

MECC: Apeluri de concursuri – 2019

Această activitate este desfăşurată în baza Contractului de Grant ENI 2017/ 386/980 din 23.08.2017 al Comisiei Europene “Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017″    Apeluri de concursuri 2019 Denumirea concursului Formular de aplicare Data limita pentru depunerea proiectului Conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica […]

Felicitare adresată dnei Ana VLASENCO cu ocazia susținerii tezei de doctor în tehnică

Colectivul Facultății Construcţii, Geodezie și Cadastru și Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)  felicită din tot sufletul lectorul universitar VLASENCO ANA, care EXCELENT a susținut teza de doctor în tehnică la data de 22.03.2019, cu titlul „Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldova” […]