Intrari dupa Rodica Cujba

Felicitări doamnei Rodica CUJBA, șef Direcție Investigații Științifice cu evenimentul mult așteptat și dorit – susținerea cu succes a tezei de doctor in științe economice!

Tema: Organizarea și autoorganizarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare în Republica Moldova. Aspecte sinergetice. Specialitatea 521.03. – Economie și management în domeniul de activitate   Conducător științific: CATAN Petru, dr. hab., prof. univ. Consultant științific: DICUSAR Alexandru, dr.hab., prof. univ., mem. cor. al AȘM Consiliul științific specializat: D 521.03-21-26   Fie ca toate eforturile […]

Felicitări dlui Vasili Vîrlan cu susținerea tezei de doctor în științe inginerești

Direcția de Doctorat și Postdoctorat a Universității Tehnice din Moldova și Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) îl felicită călduros pe inginerul proiectant „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare”  din cadrul Companiei ,,APCAN PROIECT” S.R.L., or. Chișinău, absolvent al ȘD ,,IMC”, Dep. ACAG și PM, Facultatea UA, Universitatea Tehnică a Moldovei, Vasili VÎRLAN, […]