Intrari dupa Nina Chetroi

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN MAI 2021

Cu privire la raportul Facultății de Construcții, Geodezie și Cadastru 2016-2021 Raport de activitate a departamentului Microelectronică și Ingineria Biomedicală 2016-2021 Cu privire la aprobarea planului de învățământ pentru studii superioare de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, ediția 2021 Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru anul universitar 2020-2021 conform articolului 19.11 […]

Anunț de participare – Echipamente IT

Anunț de participare – Echipamente IT pentru necesitățile proiectului “Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire pentru educația medicală/ Setting peer review instruments and goals for medical (health) education (SPRING)”