Intrari dupa Nina Chetroi

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN IUNIE 2021

Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Urbanism și Design Urban pentru perioada anilor 2016-2021 Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Arhitectură pentru perioada anilor 2016-2021 Cu privire la aprobarea numărului de locuri finanțate de Universitatea Tehnică a Moldovei în Admiterea 2021 Cu privire la recomandarea candidaților UTM pentru Concursul național Burse […]

Anunț de participare –  Servicii de Analiză comparativă a ofertei educaționale universitare și cererii pieței privind competențele antreprenoriale ale absolvenților domeniului textile  și elaborare a recomandărilor privind perfecționarea curriculei pentru educația antreprenorială pentru necesităţile proiectului “Collaborative Entrepreneurial Education”, Acronim CEE 

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1629983374684 Anunț de participare