Intrari dupa Nina Chetroi

AVIZ

În atenția doctoranzilor anului  1, înmatriculați la studii de doctorat, ciclul III, UTM! Sunteți invitați la ședința de informare, care va avea loc Joi, 05.12.2019, ora 15.00, biroul 1-321 De asemenea sunt invitați conducătorii  și îndrumătorii de doctorat. Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM  

OLEINIC Svetlana – EXAMINAREA TEZEI DE DOCTOR

Vineri, 13 decembrie 2019, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc (stabilit de ANACEC prin decizia Nr. 21 din 23 martie 2018), în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: bd. Dacia nr.39, bl.9 de studii, aud. 9-224, va fi examinată teza de doctor în Arhitectură a d-nei OLEINIC Svetlana cu tema: „Procedee […]

Hotărârile Senatului din 29 octombrie 2019

Totalurile activității de studii în a.u. 2018/2019 și sarcinile pentru anul universitar curent Totalurile activităților de pregătire a blocurilor de studii și căminelor studențești pentru exploatare în perioada rece a anului Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea facultăților la Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1, Revizia 0 Despre aprobarea Regulamentului privind desfășurarea […]

Hotărârile Senatului din 29 august 2019

Analiza implementării și Strategiei pentru Cercetare și Inovare a UTM Cu privire la raportul cadre didactice-studenți echivalenți pentru a.u. 2019/2020 Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la organizarea Examenului de finalizare a studiilor superioare de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1, Revizia 1 Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul antiplagiat al […]