Intrari dupa

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 22 DECEMBRIE 2020

Cu privire la aprobarea programelor de calificare suplimentară şi recalificare profesională pentru nivelul 5 ISCED la specialitatea 71210 “Gospodărirea şi protecţia apelor”, specializarea “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare” Cu privire la rezultatele evaluării interne a programului de studii superioare de master Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri

HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 17 NOIEMBRIE 2020

 Cu privire la raportul de activitate a Facultăţii Tehnologia Alimentelor pentru perioada anilor 2015-2020 Cu privire la raportul de activitate a Facultăţii Textile şi Poligrafie pentru perioada anilor 2016-2020 Despre totalurile activităţilor de pregătire a blocurilor de studii şi căminelor studenţeşti pentru exploatarea în perioada rece a anului 2020-2021