Intrari dupa Nina Chetroi

Anunț de participare –  Servicii de Analiză comparativă a ofertei educaționale universitare și cererii pieței privind competențele antreprenoriale ale absolvenților domeniului textile  și elaborare a recomandărilor privind perfecționarea curriculei pentru educația antreprenorială pentru necesităţile proiectului „Collaborative Entrepreneurial Education”, Acronim CEE , REPETAT

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1631109423043 Anunț de participare

Anunț de participare –  Servicii de Analiză comparativă a ofertei educaționale universitare și cererii pieței privind competențele antreprenoriale ale absolvenților domeniului textile  și elaborare a recomandărilor privind perfecționarea curriculei pentru educația antreprenorială pentru necesităţile proiectului „Collaborative Entrepreneurial Education”, Acronim CEE 

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1629983374684 Anunț de participare

CONCURS privind achiziționarea serviciilor de audit în vederea verificării eligibilității cheltuielilor în cadrul Proiectului ”Collaborative Entrepreneurial Education”, proiect implementat in cadrul “Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020”, procedura de achiziții de valoare mică, prin cererea ofertelor de prețuri

  Stimați ofertanți!  Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) anunță concurs privind achiziționarea Servicii de audit financiar în cadrul Proiectului ”Collaborative Entrepreneurial Education”, proiect implementat in cadrul “Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020”, procedura de achiziții de valoare mică, prin cererea ofertelor de prețuri.  1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic […]

Propunerea de cooperare JICA (program de formare în Japonia despre educația inginerească japoneză)

Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) este interesată în aprofundarea cooperării bilaterale cu Universitatea Tehnică a Moldovei şi este deschisă pentru realizarea unui nou program ce contribuie la consolidarea dezvoltării resurselor umane industriale avansate în Republica Moldova prin educația inginerească în stil japonez, incluzând metodele de predare, curricula, colaborarea universitate-industrie-guvern etc.  Acest subiect a fost […]