Intrari dupa Carolina Timco

Un nou proiect finanțat prin intermediul programului Jean Monnet va fi implementat de către UTM

EACEA a făcut publice rezultatele selecției 2019 în cadrul programului Jean Monnet. Unul din proiectele selectate este „Dezvoltare industrială sustenabilă în contextul integrării europene” (Sustainable Industrial Development in the context of European integration), depus de către Cornelia Crucerescu, dr., conf.univ., Facultatea Inginerie Economică și Business.

Colaborări viitoare cu Universitatea din Strasbourg

În dimineața zilei de 1 august, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, însoțit de vicerectorii Larisa BUGAIAN și Dinu ȚURCANU, și șef Serviciu Relații Internaționale, Carolina TIMCO,  a avut o întrevedere cu domnul Jean-Claude MILLION, de la Universitatea din Strasbourg.

West University of Timisoara is organizing its first ever (Late) Summer School (August 31st – September 13th 2019)

West University of Timisoara is organizing its first ever (Late) Summer School (August 31st – September 13th 2019), a multi- and inter-disciplinary event aiming to offer Bachelor or Master students the opportunity to participate in a two-weeks study/training programme, taking place in the future cultural capital of Europe (Timisoara2021), with the possibility of choosing from a variety of […]

Diplome duble pentru studenții masteranzi ai FTA

Pe 2 iulie 2019 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, Facultatea de Inginerie Alimentară, a avut loc examenul de disertație susținut de studenții Facultăţii Tehnologia Alimentelor, programul de studii „Calitatea și securitatea produselor alimentare”.

Vizita de monitorizare a implementării proiectului Erasmus+ LMPI

În perioada 14-16 mai 2019, dr. Raimondo Sepe, șef Departament TI, Universitatea Uninettuno, Italia, coordonator UE al proiectului Erasmus+ „Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam- LMPI”, și Maryna Manchenko, reprezentanta CSIE, Italia, efectuează o vizită de monitorizare a activităților în cadrul proiectului.