Articole publicate de Serviciul Relații Internaționale

Concurs de selecție a cadrelor didactice Erasmus+ la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), Romănia, în cadrul programului Erasmus+. UBc oferă o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare). Stagiul de predare reprezintă 5 zile de predare. Dosarele pot fi depuse, până la 18 februarie 2019 inclusiv, […]

Concurs de selecție a cadrelor didactice Erasmus+ la Universitatea Politehnica din București, Romania

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica București, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Universitatea Politehnica București oferă 2 burse de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching) pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie (Departamentul Design […]

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Politehnica București, România în cadrul programului Erasmus+. UPB oferă o bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Master ai Facultății Textile și Poligrafie (Programul de master Design și Tehnologii Poligrafice) și Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și […]

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA, ROMÂNIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Oradea, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Universitatea din Oradea oferă 1 bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching) pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie.

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ LA AGROCAMPUS OUEST, RENNES, FRANTA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa (www.agrocampus-ouest.fr), în cadrul programului Erasmus+. Agrocampus Ouest oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Masterat și 2 burse (pentru o săptămână) de mobilitate formare pentru cadre didactice ai Facultăţii Tehnologia […]

ÎN ATENȚIA DEPUNĂTORILOR LA BURSELE CONFEDERAȚIEI ELVEȚINE

Confederația elvețiană oferă diverse tipuri de burse pentru toate 3 cicluri de studii : Licență, Masterat, Doctorat la toate disciplinele. Bursele de studii pot fi alocate fie în baza rezultatelor școlare, fie contra plată. Prin intermediul Comisiei federale a burselor, Confederația Elvețiană este responsabilă de a distribui bursele de studii elevilor care și-au manifestat intersul în […]

BRAINSTORMING DE IDEI NOI ȘI SUCCESELE PROIECTELOR ERASMUS+ REALIZATE DE UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

O echipa mare din partea Universității Tehnice a Molodvei (UTM), condusă de Doamna Prorector pe Probleme Financiare și Relații Internaționale prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN împreuna cu Șef Direcție Managementul Resurselor al UTM Daniela POJAR, Coordonator Programe Internaționale conf. univ., dr. Cristina POPOVICI și Responsabili de Relații Internaționale de la fiecare Facultate a Universității […]

Concurs de selecție a studenților Erasmus+ la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența a Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea […]