Masterat-2023. La rampă – absolvenții FET-UTM

Facultatea Electronică și Telecomunicații (FET), Universitatea Tehnică a Moldovei a lansat o nouă promoție a ciclului II de studii – 44 de absolvenți ai programelor de master „Sisteme și Comunicații Electronice”, „Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații”, „Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații”.

Masteranzii au abordat în tezele lor multiple aspecte ştiinţifico-practice în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor electronice, iar multe dintre lucrările prezentate au fost elaborate la solicitarea agenților economici, în cadrul cărora activează absolvenții ciclului II, Master:

  • „Sistem informațional electronic de evidență și control al inventarierii din cadrul UTM, în baza tehnologiei barcode” (autor: Artiom NAZARI; conducător științific: c univ., dr. Tatiana ȚURCANU);
  • „Utilizarea echipamentului Mikrotik în organizarea rețelelor de comunicații VPN” (autor: Alexei CIOBAN; șt.: prof. univ., dr. hab. Victoria GANEA);
  • „Elaborarea și cercetarea algoritmilor de comandă cu sistemul inerțial de control atitudine pentru nanosateliți” (autor: Marin CHIRIAC; cond. șt.: univ., dr. Nicolae SECRIERU);
  • „Cercetarea particularităților de elaborare și implementare a sistemelor satelitare de televiziune digitală” (autor: Mihail MEREUŢĂ; cond. șt.: univ., dr. Tatiana ȘESTACOVA);
  • „Utilizarea metodologiei hibrid de testare a aplicațiilor client-server” (autor: Alexandru-Ion BRĂTESCU; cond. șt.: univ., dr. Pavel NISTIRIUC);
  • „Analiza eficienței și proiectarea sistemului de comandă al echipamentului primar de producere a cimentului” (autor: Ion RUSNAC; șt.: conf. univ., dr. Vladimir CICLICCI) etc.

Mândri de discipolii lor, șeful programelor de master – lect. univ. Andrei CHIHAI, profesorii FET și membrii Comisiei de masterat – decanul FET, conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC (vicepreședintele Comisiei); șefa Departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice, conf. univ., dr. Lilia SAVA; conf. univ., dr. Tatiana ŞECTACOVA și conf. univ., dr. Valentina TÎRŞU, le-au dorit să-și construiască o carieră de succes, care să le aducă bunăstare și satisfacție morală.

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

MAI MULTE NOUTĂȚI

MENIU