Finalizarea proiectului “Rețele integrate de management a riscului de hazard/Integrated Networks for Hazard Risk Management (HAZARM)”

Luni, 20 iunie 2022, Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România, coordonator principal, și Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova, a organizat Conferința științifică cu prezentarea rezultatelor finale ale proiectului “Rețele integrate de management a riscului de hazard/Integrated Networks for Hazard Risk Management (HAZARM)” din cadrul Programului Operațional comun România – Republica Moldova/Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova, Prioritate 4.2 –Suport pentru activități comune de prevenire a dezastrelor naturale și create de om, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență – 2014-2020/ Priority 4.2–Support to joint activities for the prevention of natural and man-made disasters as well as joint action during emergency situations – 2014-2020.

Conferință s-a desfășurat în format hibrid, la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM, fiind moderată de către domnul lect. univ., dr. Ion CREȚU, cercetător științific junior, și de conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, cercetător științific senior, manager proiect HAZARM, UTM, decan FCGC-UTM.

Evenimentul științific a fost deschis cu un mesaj de felicitare, aprecieri și încurajări pentru viitoarele participări în multe alte proiecte internaționale din partea rectorului Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN. Domnul rector Viorel BOSTAN a apreciat activitatea valoroasă realizată de către cercetătorii științifici de la facultățile Construcții, Geodezie și Cadastru, dar și Urbanism și Arhitectură, implicați în acest proiect important pentru Republica Moldova și România. De asemenea, d-sa a apreciat activitatea comună a echipei extinse în parteneriat cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași, România – coordonator principal, și Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova.

Cuvinte de înaltă apreciere au parvenit și din partea dnei Oana BANU, prodecan, Facultatea de Construcții și Instalații, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România, precum și din partea dr. Igor NICOARA, director general, Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova.

Produsele finale ale proiectului HAZARM sunt Ghidul informativ pentru Autoritatea Publică Locală și Centrală din Ungheni, Ghidul pentru elevii și profesorii din instituțiile de învățământ preuniversitar, precum și hărți de hazard și de risc la cutremur de pământ, alunecări de teren și inundații în zona test – orașul Ungheni din Republica Moldova și comuna Ungheni din România, zona transfrontalieră.

Contribuții valoroase la acest eveniment științific internațional și pe durata derulării proiectului au adus cercetătorii științifici din cadrul celor 3 instituții partenere, inclusiv prin cele 5 prezentări publice cu date finale:

  • Despre rezultate finale ale proiectului HAZARM, autor: Alina Mihaela NICUȚĂ PRECUL, lider de proiect, UTIAȘI;
  • Elaborarea hărților de hazard și risc la inundații, autori: Alexandru TABACARU, Livia NISTOR-LOPATENCO și Alexandru PANTAZ, parteneri UTM;
  • Evaluarea riscului seismic şi riscului de hazard pentru zona ţintă, autori: Vasile ALCAZ, Igor NICOARA, Evgheni ISICICO, Sergiu TROIAN, parteneri IGS ;
  • Date geospațiale în modelarea multi-risc, autori: Maximilian DIAC, Loredana CRENGANIȘ, Constantin CHIRILĂ, Valeria Ersilia ONIGA și Alina Mihaela NICUȚĂ PRECUL, parteneri UTIAȘI;
  • Condiții geotehnice în zona Ungheni la evaluarea hazardelor geologice, autori: Oleg BOGDEVICH, Igor NICOARA, Evgheni ISICICO, Victor JELEAPOV, Cristina SPIAN, IGS Partneri.

Conferința științifică HAZARM s-a încheiat cu expunerea unor concluzii și recomandări pentru participarea la următoarele apeluri a proiectelor transfrontaliere, pentru alte zone transfrontaliere dintre Republica Moldova și România, dar și recomandări cu privire la plasarea informației pentru publicul larg pe o platformă cu acces larg, gen portal cu Open Sourse, cu date deschise.

La eveniment au participat studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori și cercetători științifici de la cele 3 instituții partenere – în format fizic și online.

Colegi invitați de la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Facultatea de Geografie – domnul lect. univ. Vitalie DILAN și doamna lect. univ., dr. Lucia CĂPĂȚINĂ au felicitat cordial prezența cu prilejul obținerii importantelor produse finale, exprimându-și acceptul pentru participarea la următoarele apeluri transfrontaliere în consorțiul creat cu cele 3 instituții partenere.

Următoarele evenimente științifice de încheiere a proiectului HAZARM urmează a fi organizate la data de 30 iunie 2022 – la Primăria municipiului Ungheni din Republica Moldova și în luna iulie 2022 – la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România.

Evenimentul a fost transmis în direct și poate fi vizualizat pe https://www.youtube.com/watch?v=GjibQ5H2JIE, grație susținerii importante acordate de către domnul dr. Igor COJOCARU, director al Institutului de Dezvoltare a Societatii Informationale / Information Society Development Institute,  care a venit la finalul conferinței cu unele recomandări și sugestii de sustenabilitate a rezultatelor proiectului HAZARM.

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU