UTM găzduiește sesiunea de formare în cadrul proiectului Învățământul Superior din RM

Astăzi, 22 iunie, 2022, Universitatea Tehnică a Moldovei găzduiește una din sesiunile de formare a reprezentanților instituțiilor de învățământ superior cu tema: „Asigurarea internă a calității, elaborarea de rapoarte de evaluare internă (autoevaluare) și promovarea colaborării interinstituționale pe baza Standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) 2015”. Participă 200 de cadre didactice din cele 24 de universități din Republica Moldova, parte integrantă a Proiectului Învățământul Superior în RM.

În urma solicitării Ministerului Educației și Cercetării privind delegarea reprezentanților instituțiilor de învățământ superior la sesiunile de formare organizate în perioada 21-24 iunie 2022 (segment al Proiectului Învățământului Superior în Moldova), în domeniul asigurării interne a calității programelor de studii superioare, expertul angajat în Proiectul Învățământul Superior pe segmentul asigurării calității, dna prof., dr. ing. Lache Simona, director al Departamentului Acreditare, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), a moderat sesiunea în cadrul UTM, în care au fost dezvoltate următoarele subiecte:

  • Contextul european privind asigurarea calității în învățământul superior;
  • Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în spațiul european al învățământului superior (ESG) 2015 – Partea I-a (asigurarea internă a calității instituțiilor de învățământ superior);
  • Contextul și cadrul normativ național privind asigurarea calității în învățământul superior. Documente de evaluare externă a calității elaborate de ANACEC – metodologia și ghidurile de evaluare a programelor de studii superioare de licență/studii integrate și masterat;
  • Cadrul instituțional pentru asigurarea internă a calității programelor de studii superioare de licență/studii integrate și masterat;
  • Recomandări cu privire la elaborarea rapoartelor de evaluare internă.

Domnul Rector, prof. univ., dr. hab., Viorel BOSTAN și-a exprimat considerația și aprecierea față de Ministerul Educației și Cercetării pentru organizarea sesiunilor de formare cu reprezentanții tuturor instituțiilor de învățământ superior, ca o garanție a succesului și a atingerii obiectivelor propuse pe segmentul asigurării calității în educație.

La eveniment au participat: doamna Nadejda VELIȘCO – secretar general al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova; domnul Andrei CHICIUC – președinte ANACEC (Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare); doamna Lilia PARHOMENCO – consultant principal al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova; doamna Daniela POJAR – prorector pentru probleme financiare și relații internaționale.

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU