Senatul UTM a aprobat în unanimitate cu calificativul „Foarte Bine” raportul prezentat de prorectorul Dinu ȚURCANU privind domeniul TIC în perioada 2019-2022 la UTM

În ședința din 21 iunie curent, dl  Dinu ŢURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, a prezentat în Senatul UTM un raport privind activitatea Direcției Tehnologia Informației și Comunicații: rezultate, probleme și soluții, prin care a subliniat importanța sistemelor informaționale și modernizarea continuă a acestora, inclusiv pentru sporirea vizibilității UTM în mediul online.

Referindu-se la modernizarea sistemelor informaționale, d-sa a menționat că în perioada 2019-2022 serviciile TIC din cadrul UTM au fost completate cu o gamă largă de servicii menite să faciliteze activitatea comunități academice. Au fost elaborate multiple softuri ce au permis facilitarea activității universitare:  digitalizarea laboratoarelor, a spațiilor de studii, cursurilor academice, alinierea procesului de studii la cerinţele actuale ale pieţei muncii.

Modulele sistemelor informaţionale ale UTM, primordial modulul „Admiterea”, au fost dezvoltate și adaptate cerințelor impuse în perioada pandemică, asigurând continuitatea activităţilor universitare. A fost dezvoltat şi implementat primul modul de „Achitare online”, fiind aplicat iniţial în achitarea taxei de admitere, ulterior fiind aplicat şi pentru alte servicii prestate de UTM.

Elaborarea modulului online „Universitatea Mea”, care permite sincronizarea și accesul rapid la modulele din Sistemul Informațional de Management Universitar, fapt ce asigură transparența și accesul la informație pentru studenți și angajaţii UTM. Platforma poate fi accesată din orice locație, de pe orice dispozitiv, în timp real. Pe parcursul anului 2021 a fost accesat de 85 000 ori.

De asemenea, s-a ținut cont de îmbunătăţirea funcţionalităţii Sistemului Unificat “Managementul Resurselor Umane”, care are drept scop evidenţa cadrelor universitare prin utilizarea unui instrumentar vast de funcționalități. Toate posibilitățile oferite de sistemul dat se datorează interconectării a numeroase submodule: Planificare, Ordine, Rapoarte, Evidenţa Cadre, Calcul salarial, Pontaj etc.

Sistemul Informaţional „Arhiva Ordine” a fost completat cu un nou modul – „Notificări”, care permite înștiințarea automatizată prin email-ul corporativ a persoanelor vizate în documentele universitare (dispoziții, ordine, hotărâri).

UTM, prin intermediul DTIC, se gândește și la starea de spirit a universitarilor, context în care a fost lansat Modulul ”Omagiat” – parte componentă a sistemului informațional de management universitar, care, prin interacţiunea automatizată a diferiților algoritmi de prelucrare a datelor identifică universitarii omagiaţi și le transmite un email de felicitare.

A fost dezvoltat și modulul online „Universitatea Mea – Studenți”,  care permite accesul studenților la informația necesară. De exemplu, la compartimentul „Acord de studii/Contract de studii” studentul poate accesa contractul anual și își poate exprima consimțământul de prelungire a studiilor prin accesarea butonului „semnează”. Pe parcursul anului 2021 modulul a fost accesat de 301 000 ori.

Dezvoltarea modulului „Antiplagiat”, care face parte din Sistemul Informațional de Management Universitar şi permite încărcarea şi validarea prin interfață prietenoasă de către departamentele academice a lucrărilor finale per student pentru ciclurile licență şi masterat.

„Antiplagiat” este un modul important pentru finalizarea cu succes a ciclurilor I – Licență și II – Masterat, care permite încărcarea şi validarea prin interfață prietenoasă de către departamentele academice a lucrărilor finale per student.

Pandemia a cauzat crearea în cadrul UTM a unui nou sistem web pentru cursuri online – „Lecții UTM”. Lansată în anul 2020, în cadrul platformei au fost elaborate peste 24 de cursuri, 178 de teste, iar numărul orelor video incluse depășește pragul de 1000, acestea fiind destinate disciplinelor de studii chimia, fizica, matematica, mecanica, programarea, iar numele profesorilor implicați în  predarea materiilor au devenit cunoscute pe plan național. Semnificativ este și numărul utilizatorilor activi – peste 4980, iar acest indicator este mereu în creștere. La moment sunt implicați în crearea contentului pentru platformă circa 33 de profesori și 17 ingineri TIC.

De o popularitate aparte în urma diverselor transformări digitale se bucură și platforma educațională Microsoft Office 365, care este serviciul de bază al universității, fiecare student și colaborator deține un cont de email corporativ care îi oferă acces securizat la serviciile IT dezvoltate în cadrul Departamentului TIC, ceea ce contribuie la creșterea considerabilă a numărului de utilizatori.

În scopul promovării și eficientizării accesului la produsele UTM, Direcția TIC a elaborat diverse platforme de servicii cu implementarea posibilității achitării și rezervării online a serviciilor dorite – 24/7. De exemplu, platforma https://observator.utm.md/ oferă o gamă largă de servicii necesare cunoaşterii mediului astronomic: observații astronomice științifice; lecţii pentru pasionaţii de astronomie; spectacole de planetariu atât pentru publicul larg, cât şi pentru studenţii UTM, elevii din liceele şi gimnaziile republicii. Vizitele pot fi programate, cu posibilitatea selectării serviciilor dorite si achitarea serviciilor online. Accesând platforma, doritorii pot vizualiza calendarul serviciilor și obține o consultare prealabilă prin intermediul chat-ului online. Iar în magazinul  https://ziphouse.utm.md pot fi cumpărate pixuri, agende, calendare, tricouri personalizate marca UTM, toate produsele pot fi accesate și cumpărate online, de pe orice dispozitiv. Totodată, platforma este dotată cu un modul de chat-online care oferă clienților consultanță pentru produsele selectate.

De asemenea UTM dezvoltă o gamă largă de portaluri de promovare și prestare a serviciilor UTM, cum ar fi al Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale https://cnts.utm.md/, al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră – https://ccoc.utm.md/, pentru activități cu genericul „Profesor pentru o zi” – https://utm.md/profesor-pentru-o-zi, dar și site-uri pentru conferințe internaționale: Mechanical Transmissions: Design, Manufacturing, Simulation, Control and Optimization – https://dmsco.utm.md/; International Conference on Electronics, Communications and Computing – https://ecco.utm.md/   

În plină desfățșurare se află și următoarele lucrări:

  • Administrarea site-urilor utm.md, proiecte.utm.md, merit.utm.md, astro.utm.md, cariera.utm.md, utm.md/mesager, utm.md/metrolog, fet.utm.md, feie.utm.md, fimit.utm.md, fta.utm.md, ftp.utm.md, fua.utm.md, fcgc.utm.md şi fieb.utm.md, fcim.utm.md, jes.utm.dm, jss.utm.md, e-twinning.utm.md, ismd2018.utm.md, prorectorat.utm.md, caam.utm.md, cfc.utm.md, sondaje.utm.md, ecp.utm.md, social.utm.md, utm.md/bsec-hdf, utm.md/tempus, utm.md/credo, mhelm.utm.md, eni-cn.utm.md, sport.utm.md;
  • Actualizarea informației pe site-ul utm.md pe parcursul anului;
  • Instruirea personalului UTM în plasarea informației în compartimentele site-ului corespunzătoare sferei de activitate a direcției/secției, crearea utilizatorilor cu drepturi de publicare;
  • Mentenanța versiunilor site-ului utm.md în limbile rusă, engleză, franceză;
  • Administrarea site-ului de sondaje electronice pentru studenți dmc.utm.md/sondaje;
  • Colaborarea cu responsabilii de sondaje în cadrul facultăților și a departamentelor, setarea chestionarelor la cerere, expedierea raporturilor. Colaborarea cu 18 responsabili din cadrul facultăților, crearea sondajelor noi, modificarea sondajelor, generarea statisticilor pentru sondaje;
  • Monitorizarea resurselor web UTM în cadrul clasamentelor universitare – Webometrics, QS, Round University Ranking etc.;
  • Mentenanța sondajului electronic pentru Admiterea 2021;
  • Asigurarea publicării informației în cadrul Admiterii 2021;
  • Asigurarea securității resurselor prin blocarea continuă a IP-urilor detectate în tentativa de a efectua brute force attack s-au blocat circa 155 683, tentative de autentificare nereușite 15 325, SPAM prevention 8 245.

Senatul a aprobat în unanimitate cu calificativul „Foarte Bine” raportul prezentat de către prorectorul Dinu ȚURCANU privind domeniul Tehnologia Informației și Comunicații în perioada 2019-2022 la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU