Rezultatele concursului internațional studențesc „Ingineria sistemelor microelectronice – Sergiu Radauţan” – 2022, ediţia a XI-a

Vineri, 20 mai 2022, începând cu ora 9:30, în regim online a avut loc Concursul Internaţional StudenţescIngineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”-2022, ediția a XI-a.

 La concurs au participat 37 de echipe studenţeşti din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei; Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Colegiul Politehnic din Bălţi), România (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi; Universitatea TRANSILVANIA din Braşov; Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi) şi Ucraina (National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»). În total s-au conectat on-line aproximativ 90 de persoane dintre care concurenți, profesori, experți de la companii și studenți.

În deschiderea concursului, mesaje de salut au rostit rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN; președintele Academiei de Științe al Moldovei, acad., dr. hab. Ion TIGHINEANU; inițiatorul Concursului Internațional Studențesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”, prof. univ., dr. Victor ȘONTEA; decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ; directorul companiei ÎM AROBS Software SRL, Mihail GORGOS, Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, România, conf. univ., dr. Călin CORCIOVA, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, șeful Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, conf. univ., dr. Serghei RAILEAN, preşedinte Comitet de organizare.

Scopul Concursului rezidă în dezvoltarea aptitudinilor de proiectare şi elaborare de către studenţi a aplicaţiilor în domeniul sistemelor microelectronice, electronicii aplicate, robototehnicii, sistemelor, dispozitivelor şi aplicaţiilor cu microcontrolere, dispozitive biomedicale etc. Concursul a fost bazat pe participarea şi implicarea directă a studenţilor în actul educaţional alternativ – iniţiativă şi aplicare, mai mult decât acumulare de cunoştinţe.

Concursul  studenţesc internaţional  cu tematica “Ingineria Sistemelor Microelectronice”, în numele Academicianului  Sergiu Rădăuţan, a fost organizat  de Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală.

În anul curent Concursul a fost suportat de Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii Tehnice a Moldovei, Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova, Î.M. AROBS Software SRL, Mechatronics Innovation Center SRL, ÎTȘ Informbusiness SRL, DJV-Com SRL, Simpals SRL, Aproservice-X SRL, MobileSoft Solutions SRL, LED Market SRL.

Sergiu Rădăuţan (născut la 17 iunie 1926, Chişinău) a fost un om de ştiinţă, specialist în domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare, organizator şi primul rector al Institutului Politehnic din Chişinău, astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei. Astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei, fondatorul căreia a fost academicianul Sergiu Rădăuţan, este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit mai mult de 62000 de ingineri.

Academicianul Sergiu Rădăuțan a ținut cursuri și la catedra Microelectronică și Dispozitive Semiconductoare, actualmente Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală (DMIB). DMIB asigură procesul educațional la trei programe de studii: Microelectronica și Nanotehnologii, Inginerie Biomedicală și Electronica Aplicată (ciclurile I și II) și la 5 specialități ai ciclului III – doctorat.

Concursul a fost divizat în două etape: în cadrul primei etape participanţii au prezentat proiectele sale în formă orală (prezentări Power Point) timp de 5 minute, după care s-a trecut la a doua etapă, esenţa căreia a fost prezentarea funcţionalităţilor dispozitivelor şi aplicaţiilor practice printr-un scurt video.

Concursul Studenţesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice–SERGIU RADAUŢAN”, este un eveniment deosebit la UTM Chişinău şi o bună competiție pentru viitorii ingineri de a-şi manifesta ingeniozitatea, cunoștințele şi străduinţa, desfăşurarea căruia a devenit o tradiţie!

Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală așteaptă cererile studenților pentru participarea la ediția XII-a a Concursului Internaţional StudenţescIngineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”. Informații suplimentare la e-mail: oleg.lupan@mib.utm.md, serghei.railean@mib.utm.md.

Referințe:

http://mib.utm.md;

https://de-de.facebook.com/mib.utm/?ref=page_internal

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

Lista premianților

Concursului Internațional StudențescIngineria Sistemelor Microelectronice–SERGIU RĂDĂUŢAN”-2022, ediţia a XI-a

 1. Locul I și Premiul I UTM – ”Dispozitiv medical inovator pentru reabilitarea motorie a membrului superior, destinat pacienților cu AVC”, Student: Boanță Silviu-Ștefan, profesor coordonator: Munteanu Florin, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, România.
 2. Locul II și Premiul II UTM – ”Robotic hand mimicker of the ASL alphabet”, Studenți: Dima Andrei-Stefan, Nistor Alexandru, Tutueanu Alexia-Andreea, profesor coordonator: Aghion Cristian, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, România.
 3. Locul II și Premiul II UTM – ”Robot umanoid”, Studenți: Grigoraş Ana-Maria, Oancă George Cristian, Teodorescu George Dorian, profesor coordonator: Mihaela Andrei, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, România.
 4. Locul III și Premiul III UTM – ”Manușă cu senzori optici pentru imitarea mișcării mâinii cu aplicabilitate în diverse domenii”, Studenți: Pelin-Costachi Ioan, Țînțari Dumitru, profesori coordonatori: Zbancioc Marius, Barabașa Constantin, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, România.
 5. Locul III și Premiul III UTM – ”Dispozitiv portabil pentru monitorizarea parametrilor mediului”, Student: Secrieru Maxim, profesor coordonator: Postica Vasile, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 6. Premiul special AROBS Software – ”Dispozitiv portabil pentru monitorizarea parametrilor mediului”, Student: Secrieru Maxim, profesor coordonator: Postica Vasile, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 7. Premiul special AROBS Software – ”Mini sera inteligentă”, Student: Voitcovschi Vladislav, profesor coordonator: COJUHARI Irina, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 8. Premiul special AROBS Software – ”Electrocardiograf cu 3 derivații cu afișare în timp real la calculator”, Student: Burdeniuc Alexandru, profesor coordonator: Iavorschi Anatolie, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 9. Premiul special AROBS Software – ”Dispozitiv pentru masurarea caracteristicilor spectrale în domeniul UV”, Studenți: Sandu Iulia, Doronin Dmitrii, profesori coordonatori: Lupan Oleg, Bîrnaz Adrian, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 10. Premiul special AROBS Software – ”Elaborarea afişorului informativ cu luminozitate reglabilă şi control de la distanţă”, Studenți: Chiriac Maxim, Litra Dinu, profesor coordonator: Lupan Oleg, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 11. Premiul special AROBS Software – ”Симулятор артериального давления и температуры”, Studenți: Platon Denis, Constantinova Tatiana, profesor coordonator: Iavorschi Anatolie, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 12. Premiul special Aproservice-X – ”Wireless based warehouse management system”, Student: Babisanda Serafima, profesor coordonator: Sereacov Alexandr, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 13. Premiul special Aproservice-X – ”Proiectarea și construcția unui simulator ECG pentru testare și service a monitoarelor de pacient”, Student: Băeșu Andra Cristiana, profesori coordonatori: Corciova Călin, Fuior Robert, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, România.
 14. Premiul I special Informbusiness – ”Multifunctional bathroom device”, Studenți: Ivan Zahorulko, Vitalii Rudik, Zhang Yinghui, Meng Wen, profesori coordonatori: Yulia Yamnenko Hanna Saryboha, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ucraina.
 15. Premiul II special Informbusiness – ”Ceas electronic cu orarul sunetelor pentru instituţii de învăţământ”, Student: Nizovţov Alexei, profesor coordonator: Tincovan Serghei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 16. Premiul III special Informbusiness – ”Mini sera inteligentă”, Student: Voitcovschi Vladislav, profesor coordonator: Cojuhari Irina, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 17. Premiul special Mechatronics Innovation Center – ”Security Acces Control System”, Studenți: Ionita Vasile, Fortuna Ianus, Ogorodnicov Vladimir, Zabulica Daniel, profesor coordonator: Radu Potlog, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 18. Premiul special DJV-COM – ”Multifunctional bathroom device”, Studenți: Ivan Zahorulko, Vitalii Rudik, Zhang Yinghui, Meng Wen, profesori coordonatori: Yulia Yamnenko Hanna Saryboha, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ucraina.
 19. Premiul special MobileSoft Solutions – ”Sistem de monitorizare pentru pacienții izolați”, Student: Zaharia Cornelia, profesor coordonator: Druga Corneliu, Universitatea „Transilvania” din Braşov, România.
 20. Premiul I special Simpals – ”Sisteme de vedere artificială pentru detecția persoanelor cu simptome de febră”, Studenți: Blaga Flavius-Alexandru, Pascaru Roxana, Raicu Alexandra, profesor coordonator: Druga Corneli, Universitatea „Transilvania” din Braşov, România.
 21. Premiul II special Simpals – ”Realizarea unei mănuși electro-mecanice pentru reabilitarea mâinii”, Studenți: Orza Radu-Ioan, Spiridon Georgiana-Bianca, Gheorghe Andreea-Daniela, profesori coordonatori: Cristea Luciana, Druga Corneliu, Universitatea „Transilvania” din Braşov, România.
 22. Premiul special LED Market – ”Pair Lamp”, Studenți: Alexei Teofil, Şabelchi Vladimir, Nistorivici Dima, profesor coordonator: Roşca Gheorghe, Colegiul Politehnic din mun. Bălţi, Republica Moldova.
 23. Premiul special Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Guler inteligent utilizat în acordarea primului ajutor”, Studenți: Frunză Bianca Andreea, Purcaru Maria, profesori coordonatori: Luca Catalina, Corciova Călin, Fuior Robert, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, România.
 24. Premiul special și mențiune Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii Tehnice a Moldovei – ”Dispozitiv pentru masurarea caracteristicilor spectrale în domeniul UV”, Studenți: Sandu Iulia, Doronin Dmitrii, profesori coordonatori: Lupan Oleg, Bîrnaz Adrian, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 25. Premiul special și mențiune Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii Tehnice a Moldovei – ”Elaborarea afişorului informativ cu luminozitate reglabilă şi control de la distanţă”, Studenți: Chiriac Maxim, Litra Dinu, profesor coordonator: Lupan Oleg, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 26. Mențiune Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Mănușă cu senzori optici pentru imitarea mișcării mâinii cu aplicabilitate în diverse domenii”, Studenți: Pelin-Costachi Ioan, Țînțari Dumitru, profesori coordonatori: Zbancioc Marius, Barabașa Constantin, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, România.
 27. Mențiune Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Симулятор артериального давления и температуры”, Studenți: Platon Denis, Constantinova Tatiana, profesor coordonator: Iavorschi Anatolie, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
 28. Mențiune Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii Tehnice a Moldovei – ”Magazie automată cu robot colaborativ”, Studenți: Voicu Cosmin, Georgescu Ioana, profesor coordonator: Drugă Corneliu-Niculae, Universitatea „Transilvania” din Braşov, România.
 29. Mențiune Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii Tehnice a Moldovei – ”Sistem de manipulare cu acţionare electropneumatică”, Student: Bajko Nimrod-Csaba, profesor coordonator: Drugă Corneliu-Niculae, Universitatea „Transilvania” din Braşov, România.
 30. Mențiune Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii Tehnice a Moldovei – ”Wireless based warehouse management system”, Student: Babisanda Serafima, profesor coordonator: Sereacov Alexandr, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.                                                                          

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU