Hey ho! Letʼs go, UTM is always on, pleacă trenul, unde eşti? Chişinău – Giurgiuleşti!

Sub egida Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, o echipă reprezentativă a UTM s-a deplasat astăzi la Cahul, pentru a duce în licee spiritul unicei înstituţii de învăţământ tehnic-ingineresc din republică şi a sublinia importanţa specialităţilor inginereşti şi a programelor de studii oferite de Universitratea Tehnică a Moldovei.

O primă destinaţie au fost liceele „Ioan Vodă”, „Mihai Eminescu”, „Dimitrie Cantemir”, „Petr Rumeanţev”, „Ion Creangă”, „Vasile Alecsandri” (s. Colibaşi), „Mihai Eminescu” (s. Slobozia Mare) şi „Mihail Sadoveanu” (s. Giurgiuleşti).

Profesorii Angela GHELBET de la Facultatea Textile şi Poligrafie; Mihail MELENCIUC – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; Ina DOBREA şi Ala TEVERDOHLEB – Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică au prezentat o informație exhaustivă despre organizarea și desfășurarea activităților academice, extracurriculare și a stagiilor de practică, despre condițiile de studii și de trai în cămine, dar și despre perspectivele actuale și după absolvire ale discipolilor UTM. Informații confirmate și completate de către studentele Nicoleta VOITIUC de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi şi Daniela TOPCIU de la Facultatea Inginerie Economică şi Business.

O adevărată revelaţie pentru echipa de profesori şi studenţi a UTM a constituit-o Liceul care poartă numele academicianului Ion BOSTAN din satul Brânza, Cahul – inginerul-savant care ne-a dus faima pe toate meridianele globului, fiind și rector al UTM de-a lungul a 23 de ani (1992-2015), originar din Brânza, Cahul. La iniţiativa domniei sale, liceul din satul natal, care-i poartă numele, are în dotare un Telescop, dar și un Planetariu. Este și aceasta o perspectivă oferită de UTM tinerilor, în cazul dat – tinerilor cahuleni de la Brânza.

UTM colaborează cu raionul Cahul în baza unui acord de parteneriat încheiat în decembrie 2018 cu Direcţia Generală Învăţământ a Consiliului Raional, în persoana șefului DGÎ, Valeriu BABAN, căruia îi mulțumim pe această cale pentru buna orientare profesională a liceenilor și, implicit, pentru organizarea acestei frumoase întâlniri cu tinerii studioși din partea locului.

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU