DIDEI-FCGC-UTM: Conferința științifico-practică internațională „Abordări moderne privind drepturile patrimoniale”

În perioada 12-13 mai 2022, la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru a Universității Tehnice a Moldovei își desfășoară lucrările Conferința științifico-practică internațională „Abordări moderne privind drepturile patrimoniale”, organizată de Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului. Evenimentul este prilejuit de împlinirea a 25 ani de la fondarea specialității „Evaluarea imobilului” și 20 de ani de la fondarea specialității „Drept patrimonial” și întrunește peste 60 de cercetători și specialiști practicieni de vază în domeniu din Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus, Federația Rusă, prezenți fizic în sală, și alți peste 20 conectați online.

Salutând cordial distinsa audiență, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, conectat online la eveniment, a menționat că Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru din cadrul UTM este unica entitate de învățământ superior din Republica Moldova, care pregătește ingineri constructori, precum și ingineri evaluatori, juriști cu temeinice cunoștințe în inginerie și patrimoniu, drept dovadă FCGC având acreditate la nivel internațional ambele cicluri de studii: licență și master, în anul 2015 – programul de studii de licență Drept, iar în 2016 – programul de studii de master Drept Imobiliar și Cadastral. Peste un an, în 2018, a fost acreditat la nivel național și programul de studii de licență „Evaluarea și dezvoltarea imobilului”.

Onorată să fie gazda unui for internațional de o asemenea amploare, care, pe lângă schimbul de idei și bune practici pe care își propun să le expună numeroși experți în cercetare, inovare și dezvoltare, reprezentanți ai mediului academic universitar, doctoranzi și practicieni privind aspectele juridice, tehnice și economice ale patrimoniului național, internațional și a drepturilor patrimoniale, vine să aducă un elogiu profesorilor și practicienilor implicați în organizarea specialiștilor în domeniu la UTM, FCGC, decanul facultății-gazdă, conf. univ., dr. ing. Livia NISTOR-LOPATENCO, a făcut o scurtă incursiune în istoria dezvoltării învățământului în domeniu la FCGC-UTM. D-sa a menționat că lansarea celor două programe de studii de licență a reieșit prin prisma deschiderii la UTM, la FCGC, în anul 1995, a unui program de studii de licență, nou, la acele vremuri pentru Republica Moldova – specialitatea „Geodezie, topografie și cartografie”, denumită astăzi „Inginerie geodezică și cadastru”. Axată pe partea tehnică a Cadastrului, instruirea în domeniu necesita și abordarea compartimentelor economic și juridic ale Cadastrului, astfel că Facultatea și-a asumat și această sarcină, devenind o bază solidă de pregătire temeinică a specialiștilor în domeniu, cuprinzând toate cele trei  aspecte ale cadastrului: tehnic, economic și juridic. Astfel, în anul 1997, la FCGC-UTM a fost deschis programul de studii de licență „Evaluarea imobilului”, cu actuala denumire „Evaluarea și dezvoltarea imobilului”, iar anul 2002 a fost lansat și programul de studii „Drept”. Cadrele didactice ale facultății, majoritatea prezente astăzi în sala Conferinței, suntem martorii și actorii acelor timpuri, fiind, fie studenți la UTM, FCGC la acel moment, fie tineri angajați imediat după finalizarea studiilor, la fel la UTM. Mândri de noi azi, că ne-am însușit bine lecția, și de-a lungul celor fie 20 sau 25 de ani de la lansarea celor două programe, suntem parte a multor proiecte naționale și internaționale de domeniului cadastru, sisteme geoinformaționale, patrimoniu etc cum ar fi TEMPUS, ERASMUS+ sau de la ANCD.

Cu un mesaj de salut a venit în fața audienței și prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU, șefa Departamentului Departamentului Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului (DIDEI) din cadrul FCGC-UTM, care a specificat că, deși are o istorie de peste o jumătate de secol, în formatul și cu denumirea actuală DIDEI activează doar de trei ani. Indiferent însă de evoluția organizatorică și a denumirii, Departamentul rămâne fidel obiectivului său primordial – formarea specialiștilor în domeniu, având în componența sa profesori și practicieni cu o bogată experiență – ingineri în construcții, evaluatori ai bunurilor, juriști – avocați, judecători etc., astfel că astăzi suntem mândri de rezultatul efortului depus, absolvenții noștri numărând peste 800 de evaluatori, cca 400 de juriști și peste 300 de ingineri – manageri în construcții. Totodată, elaborăm în continuare oferte educaționale atractive pentru tânăra generație. În anul curent dăm curs și unui program de master cu dublă diplomă – „Evaluare și administrare imobiliară”, care va permite absolvenților să obțină două diplome – din R. Moldova și România, având și posibilitatea de a deveni membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR. Și pentru că studiile la UTM și implicit la FCGC merg mână în cu cercetarea, suntem mândri și de faptul colaborării și afirmării în cadrul proiectului de stat „Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova”, care cuprinde trei direcții esențiale pentru domeniul nostru de specialitate: juridică, tehnică și economică. În același context se înscrie și implicarea membrilor DIDEI în elaborarea standardelor naționale de evaluare, prezentate în cadrul seminarului național din 2020. În activitățile de cercetare sunt implicați și studenți de la toate programele coordonate de DIDEI – fie prin colectarea informației pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Nucleul istoric al or. Chișinău”, sub egida Institutului municipal de Proiectări „Chișinău-proiect”, fie prin cercetări în procesul elaborării proiectelor/tezelor de licență sau de master. La etapa finală de susținere avem și o teză de doctorat tangențială cu tematica cercetării în domeniul respectiv. De asemenea, astăzi suntem mândri și de creșterea considerabilă a numărului publicațiilor științifice și a celor metodico-didactice, dar și a atelierelor de lucru și seminarelor naționale organizate, între care și conferința de față, care reprezintă rezultatului activităților noastre comune.

Prezenți la conferință, au salutat audiența și au elucidat rezultatele și perspectivele promițătoare în domeniul drepturilor patrimoniale la DIDEI conf. univ. dr. Alla CLIMOV – primul șef al Catedrei „Drept patrimonial”, persoana care a stat la temelia formării specialiștilor în drept patrimonial în cadrul Universității Tehnice a Moldovei; Nicolai TROFIMOV – președintele Consiliului Asociațiilor Evaluatorilor din Eurasia; Svetlana DOGOTARU – șef Direcție Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei municipiului Chișinău; Rita GARCONIȚĂ – Direcția Patrimoniul Cultural a Ministerului Culturii al RM; Olga BUZU – șef serviciu Evaluarea Bunurilor Imobile, Agenția Relații Funciare și Cadastru; prof. univ., dr. hab. Dumitru BALTAG – Universitatea Liberă Internațională din Moldova; Cristina Mihaela SALCĂ ROTARU – dr. în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, România, și mulți alții, care au abordat în discursurile prezentate aspecte specifice privind drepturile patrimoniale.

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU