CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU STAGIU ERASMUS+ LA UNAGE, ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea concursului de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1.

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași oferă 2 burse de mobilitate cu durata de 5 zile pentru personalul didactic (o mobilitate de training și una de teaching) pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie.

Stagiul reprezintă 5 zile de training / teaching.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul de primăvară al anului universitar 2021/2022.

Detalii despre oferta academică: Domeniu – Design Vestimentar.

Dosarele pot fi depuse până la 10 mai 2022 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultății Textile Poligrafie, iar selecția candidaților la mobilitate va fi organizată on-line pe platforma Teams, pe 12.05.2022, ora 18.00.

Rezultatele finale ale selecției candidaților vor fi anunțate de către Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, România.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 1. Cerere tip adresată rectorului UTM și avizată de decanul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și Programul de activitate, aprobat de ambele părți, propus a se derula la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, România.
 6. Fotocopii ale diplomelor profesionale obținute de candidat, considerate utile în susținerea candidaturii.                                             

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet.
 2. Criterii de departajare
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.
CALENDAR CONCURS SELECȚIE
28.04.2022-06.05.2022 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului
12.05.2022 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1800), online, platforma Teams
13.05.2022 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
13.05.2022 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași pentru evaluarea finală

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Coordonator relații internaționale FTP

Conf.univ., dr. Angela SCRIPCENCO, angela.scripcenco@adm.utm.md

 

Centrul Universitar Erasmus+ UTM

Lect. univ. Cristina DIACONU, cristina.diaconu@adm.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU