Concurs pentru suplinirea posturilor vacante de LECTOR UNIVERSITAR

Conform Hotărârii Senatului UTM din 19.04.2022, se anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante de :

 

LECTOR UNIVERSITAR:

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

 • Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor – 1 post.

 

Candidaturile vor fi propuse, în conformitate cu Regulamentul privind modul de ocupare a funcţiilor didactice şi ştiinţifico-didactice în Instituţia Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”, aprobat la şedinţa Senatului UTM din 22.06.2021, proces-verbal nr. 11.

Candidatul la postul de lector universitar trebuie să întrunească următoarele condiţii:

Cerinţe de calificare:

 • Deținerea titlului științific de doctor în domeniul funcției, în domeniu apropiat sau în pedagogie.
 • Deținerea experienței didactice în învățământul superior de cel puțin 2 ani.

Atribuţii aferente funţiei:

 • Primeşte şi verifică lucrările de curs, referatele, lucrările de control;
 • Primeşte colocvii, testări, organizează şi verifică lucrul independent al studenţilor;
 • Ţine disciplina de studii, verifică regimul de frecventare a cursurilor şi apreciază obiectiv cunoştinţele şi aptitudinile studenţilor;
 • Verifică îndeplinirea de către studenţi a sarcinilor de studii, a lucrărilor practice, de calcul şi grafice etc.;
 • Îşi perfecţionează calificarea profesională: studiază literatura, frecventează orele de curs ale altor profesori, participă la seminare, conferinţe, petrece stagiuni; studiază la facultăţile de perfecţionare a profesorilor;
 • Participă la perfecţionarea şi crearea bazei tehnico-materiale a departamentului;
 • Însuşeşte cursuri noi;
 • Elaborează lucrări de laborator noi, cursuri practice şi proiecte de curs;
 • Elaborează şi asigură acoperire metodică a lucrului independent al studenţilor;
 • Participă la cercetările fundamentale şi aplicative finanţate din surse bugetare şi extrabugetare, inclusiv şi cele care se referă la problemele şcolii superioare;
 • Organizează şi contribue la formarea condiţiilor necesare pentru participarea studenţilor în activitatea ştiinţifică;
 • Pregăteşte şi publică monografii, articole ştiinţifice, cereri la obţinerea patentelor;
 • Participă la redactarea culegerilor, articolelor, referatelor, monografiilor etc.;
 • Realizează activităţi referitoare la lucrul educativ la departament, facultate şi Universitate;
 • Este responsabil de realizarea programelor de învăţământ în volum complet în corespundere cu planul şi graficul procesului de studiu;
 • Răspunde de calitatea şi pregătirea studenţilor;
 • Asigură păstrarea inventarului repartizat pentru folosinţă în ralizarea sarcinilor de serviciu.

Salariul minim de bază pentru 1 unitate de lector universitar va constitui 8040 lei.

Dosarul va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. Cerere de participare la concurs (Anexa A);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Curriculum Vitae Europass;
 4. Copiile diplomelor relevante funcţiei;
 5. Lista rezultatelor în activitatea ştiinţifico-didactică, cu un compartiment separat dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani (Anexa B);
 6. Fişa de evaluare şi autoevaluare privind acumularea punctajului minim pentru ocuparea funcţiei ştiinţifico-didactice completată de autor, în care se trec doar indicatorii în baza cărora au fost acumulate puncte (Anexa C)
 7. Declaraţia pe propria răspundere privind lipsa de încălcări ale normelor incluse în codul de etică şi deontologie profesională al UTM (Anexa D);
 8. Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor incluse în dosar (Anexa E);
 9. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa F).
 10. Regulament privind modul de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în instituția publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”

Candidaţii vor depune dosarul complet în termen de 30 zile calendaristice calculat din data publicării anunţului (până la 20 mai 2022).

Dosarul complet se va depune în termenul indicat la Direcţia Managementul Resurselor (Biroul Personal Academic, corpul de studii nr. 1, biroul 103 – dnei Natalia SCUTELNIC, specialist principal serviciu personal).

Pentru detalii suplimentare:

tel.  +373 22235344

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU