Susținerea tezei de doctorat a candidatului ABABII Nicolai la Seminarul Științific al Școlii Doctorale UTM

Joi, 21 aprilie 2022, ora 15.00 în şedinţa Seminarului Științific al ȘD UTM (stabilit prin hotărârea Consiliului Științific al UTM din 11 aprilie 2022) “Nanotehnologii, Materiale Noi Multifuncționale și Dispozitive Electronice” pe adresa: str. Studenților 9/7, blocul nr. 3 de studii, aud. 3-405, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dl ABABII Nicolai cu tema: „Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori”, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică şi optoelectronică (în format mixt).

Conducător ştiinţific: LUPAN Oleg, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Președinte al SȘȘD – ȘONTEA Victor, dr. în șt. fiz. mat., prof. univ., UTM

Vicepreședinte al SȘȘD – BUZDUGAN Artur, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Secretar științific al SȘȘD – RAILEAN Serghei, dr. în tehnică, conf. univ., UTM

Sunt invitați toți membrii Seminarului Științific ȘD şi toți doritorii.

Contacte: telefon Departament MIB, FCIM, UTM +373 22 50 99 14

Pentru a participa la ședința Seminarul Științific al ȘD în format online, vă rugăm să accesați linkul:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOdszc2VkvnO2n-wqb2WqBewCvSyuwcd8l1sGfW5LG7c1%40thread.tacv2/1649683088156?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%2201a3fbe6-3c6c-47dc-bef2-b429b8190a8a%22%7d

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU