O nouă promoție de masteri lansată de Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

În 2022, o nouă promoție de masteri are și Facultatea Energetică și Inginerie Electrică. În faţa Comisiei pentru Examenul de Master s-au prezentat absolvenții a două programe de studii – „Electroenergetica” și „Energie și mediu”, Departamentul Energetică, care și-au axat lucrările pe principalele probleme cu care se confruntă sectorul energetic al R. Moldova: reabilitarea şi modernizarea sectorului energetic la nivel național și local, managementul deșeurilor, protecția mediului, promovarea surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice.

Absolvenții programului de studiu „Energie și mediu”, Irina APOSTOL și Denis BOSÎI, avându-l drept coordonator pe prof. univ., dr. hab. Valentin ARION, s-au referit în tezele lor de master la „Dezvoltarea cogenerării energiei, bazate pe tehnologia solară-hibridă PVT” și „Promovarea colectoarelor solare în sistemele de termoficare”, iar Alexandru COBUȘCEAN și Andrei GONȚA, sub egida conducătorului lor lect. univ., dr. Vasile LEU, au prezentat „Soluții noi de implementare a instalațiilor de cogenerare în cadrul centralei electrice cu termoficare nr. 1 din or. Chișinău” și „Studiul soluțiilor de utilizare a deșeurilor în cadrul sectorului termoenergetic din mun. Chișinău.

Comisia pentru Examenul de Master constituită din Vitalie MÎȚA (președinte), director dezvoltare, SA TERMOELECTRICA; conf. univ., dr. Viorica HLUSOV (vicepreședinte) prof. univ., dr. hab. Valentin ARION; lect. univ., dr. Corina GUȚU-CHETRUȘCA şi lect. univ. Dumitru BRAGA, ing. Ala TVERDOHLEB (secretar) au apreciat ideile originale propuse de către masteranzi pentru revigorarea domeniului.

Iar absolvenții programului de master „Electroenergetica” au ales să cerceteze în tezele lor probleme privind dezvoltarea sectorului energetic al Republicii Moldova. Astfel, la capitolul integrarea surselor de energie regenerabilă și stocarea energiei electrice, absolvenții Nicolae CRISTIAN, Constantin RAEVSCHI și Ruslan MOISEI au venit cu soluții pentru sisteme de distribuție a energiei electrice în prezenţa generării distribuite; integrarea SER în sistemul centralizat de termoficare; integrarea sistemelor de stocare a energiei electrice în rețelele de distribuție.

Absolvenții Ștefan DASCĂL, Felicia TOFAN, Chiril TVERDOV și Denis GABATIUC au manifestat interes față de direcțiile inovaționale de dezvoltare a sectorului energetic, efectuând în tezele lor studii aprofundate privind utilizarea generatoarelor de energie electrică mascate  sub  formă de bariere  pentru  limitarea  vitezei  a  vehiculelor  rutiere; dezvoltarea inovaţională a electroenergeticii pe baza de Smart Grid; tehnologiile Z-wave pentru dezvoltarea sistemelor de tip „Casa Inteligenta”; modelarea sistemelor electronice pentru încărcarea fără contact a maşinilor electrice.

Nu  au fost lăsate în umbră nici subiectele ce privesc eficiența energetică a instalaților electrice. Absolvenții Artiom BANICO, Alexandru CHIRIȚA, Roman STERLEA și Pavel GUZUN au efectuat un studiu privind reconstrucția stației de pompare nr. 6 în cadrul întreprinderii SA TERMOELECTRICA și au propus soluții pentru optimizarea consumului de energie a întreprinderilor în baza implementării principiului de cogenerare/trigenerare în baza panourilor fotovoltaice; elaborarea pachetului de măsuri de eficiență energetică pentru o întreprindere industrială și s-au pronunțat asupra aspectelor teoretice și practice de compensare a puterii reactive în instalațiile electrotermice.

A fost abordat și subiectul relațiilor de piață în sectorul energetic al Republicii Moldova, absolventa Jana JUMIGA prezentând o perspectivă a relațiilor de piață în sectorul electroenergetic al Republicii Moldova.

Comisia pentru Examenul de Master constituită din dr. Ion COMENDANT (președinte), cercetător științific coordonator la Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Energetică, prof. univ., dr. Ion STRATAN (vicepreședinte),  conf. univ., dr. Nicolae MOGOREANU, conf. univ., dr. Victor GROPA, decanul Facultății Energetică și Inginerie Electrică; dr., conf. cercet. Mihai TÎRȘU, Institutul de Energetică; asist. univ. Ala TVERDOHLEB (secretar) a apreciat prestația absolvenților, subliniind că fiecare lucrare reprezintă  o analiză fundamentală a subiectului studiat.

La finele procesului de susținere a proiectelor şi tezelor de master, absolvenții au fost felicitați de către șefa Departamentului Energetică, conf. univ., dr. Viorica HLUSOV, care le-a dorit mult curaj și perseverență în activitatea ulterioară.

[av_gallery ids=’99966,99967,99968,99969,99970,99971′ style=’big_thumb’ preview_size=’2048×2048′ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’2048×2048′ columns=’6′ imagelink=’lightbox’ link_dest=” lightbox_text=’caption’ lazyload=’avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-qqyhss’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU